Recept voor een vreedzame #revolutie

Versie in meerdere talen (PDF)

1. Wij zijn “Los Indignados”

Op 15 mei 2011, startten een aantal burgers met verschillende opvattingen een partijloze politieke beweging bekend als 15M beweging. In het kielzog van de demonstratie op die dag besloten we, heel spontaan, om te  kamperen in de straten en de pleinen van onze stad met als doel om zowel onze verontwaardiging te uiten tegenover de huidige politieke en economische situatie die elke dag ondraaglijker wordt, als ook onze inspanningen te organiseren voor het samen creëren van een betere wereld.

Meer dan 50 Spaanse steden schoten wakker om zich aan te sluiten bij de beweging en kampen op te zetten over heel Spanje. En uiteindelijk kreeg de beweging ook steun vanuit andere landen. Hoewel we nu niet meer overal op stadspleinen kamperen, komen we nu regelmatig samen in de honderden buurtvergaderingen die sindsdien zijn ontstaan.

We worden niet door politieke partijen, associaties of vakbonden vertegenwoordigd. En dat willen we ook niet, omdat we geloven dat mensen voor zich zelf kunnen beslissen. We willen samen nadenken over hoe we een wereld kunnen opbouw waar mens en natuur  voorrand krijgen op economische belangen overheersen. We willen opkomen voor de beste wereld die mogelijk is? “Samen kunnen we en zullen we”. Onbevreesd.

2. Waarom veroverden we de straten?

Omdat de publieke plaatsen al altijd van ons waren, maar dit feit is al lang in de vergetelheid geraakt.

Ze noemen ons “Los Indignados”, verontwaardigde burgers die er genoeg van hebben, en dat zijn we ook.

We zijn het beu te figureren  als opvulling in de kranten, als statistieken, als potentiele consumenten; we hebben er genoeg van om behandeld te worden als koopwaar door politici en bankiers.

We zijn er ons van bewust dat we wel een stem hebben maar niet onze zeg over  wat er allemaal omgaat, en we zijn gefrustreerd door politici die ons geen mechanisme willen geven voor directe deelname aan de besluitvorming.  Mechanismen om de corruptie te stoppen, om het gebrek aan transparantie in de politiek en openbare instellingen te doorbreken, om de burger boven de belangen van de markt en priveebelangen te plaatsen.

We kunnen maar niet begrijpen waarom wij zouden moeten opdraaien voor de krisis terwijl zij die hem veroorzaakt hebben verder record winsten blijven maken. We zijn ziek en uitgeput van de ene onrechtvaardigheid na de andere. We willen onze menselijke waardigheid terug.

Dit is niet het type wereld waarin wel willen leven en het is aan ons om te berslissen welke wereld we willen. We weten dat we hem kunnen veranderen, en daar zijn we mee bezig met veel goesting.

We veroverden de straten en de pleinen om de zelfde beweegredenen als andere burgerbewegingen in Ijsland en de landen van de Arabische Lente, en om dezelfde redenen die mensen in andere landen in beweging zullen zetten. We ageren locaal, maar we denken globaal. Onze wereldproblemen vragen om planetaire oplossingen.

3. Wat doen we?

We voelen, observeren, denken, luisteren, praten, doen voorstellen, discussieren, werken samen, netwerken, communiceren, proberen elkaar te begrijpen, werken, bouwen op…

We strijden om een onrechtvaardig systeem te veranderen, we stellen zijn wetten in vraag, de economische systemen en hoe je kan participeren in dat systeem en we stellen specifieke en uitvoerbare alternatieven voor. Ons doel is om het leven van allen op deze planeet te verbeteren.

We creëren … menselijke en digitale netwerken waaruit  nieuwe vormen van collectieve kennis ontstaan, die onze analytische vaardigheden effectief aaanscherpen en onze beslissingsmachanisme verder verfijnen. Wij zijn de collectieve intelligentie van de wereld die zich aan het organiseren is.

We ontwikkelen… nieuwe organisarievormen, nieuwe vormen van interactie en leven. We bestrijden de status quo die ons opgelegd wordt door het systeem en streven  naar permanente ontwikkeling en verbetering, naar actieve participatie, reflectie en analyse, besluitvorming en actie.

4. Hoe gaan we dat allemaal doen?

We eisen de publieke ruimtes terug op en gebruiken die: we nemen de straten en de pleinen van onze steden terug in, zonder ons te verbergen, duidelijk zichtbaar. We informeren de volledige bevolking over onze doelstellingen en nodigen iedereen uit om om zich bij ons aan te sluiten. Wij bediscussieren problemen, zoeken naar oplossingen en roepen burgers op voor actie en demonstraties. Onze digitale netwderken zijn open-source: alle informatie is online beschikbaar, maar ook in de straten en op de pleinen.

We organiseren ons rond algemene vergaderingen, voeren de discussies openlijk, democratisch en horizontaal. We hebben geen leiders noch hiërarchie.

Zie: Handleiding voor de Algemene Volksvergadering

[Noot van de vertalers: Deze handleiding wordt nog vertaald, maar zal ook aangepast worden aan het aantal mensen dat aan die vergadering deelneemt. Het is een tekst van acampasol in Madrid dat 50.000 mensen organiseerde en “Assembleas Generales hield waar duizenden mensen op aanwezig waren.]

Daar er een massa werk is, alle soorten werk, hebben we alles georganiseerd rond 3 soorten organen: commissies, werkgroepen en algemene vergaderingen.

De commissies en werkgroepen opereren onafhankelijk. De commisssies zijn structureel en organisatorisch en dienen als instrmenten voor de beweging (de Legale Commissie en IT Commissie zijn twee voorbeelden) De werkgroepen zijn platformen woor collectief denken, debat en onderzoek voor speciefieke onderwerpen (we hebben werkgroepen rond politiek, economie, het milieu, bijvoorbeeld).

Deze commissies en werkgroepen zijn toegankelijk voor iedereen die wil participeren. Bijeenkomsten worden op publieke plaatsen gehouden, worden op voorhand aangekondigd en hun besluiten worden opschreven in verslagen die online beschikbaar gesteld worden. Ze organiseren zcih allemaal rond horizontale bijeenkomsten, maar elke groep bepaalt collectief zijn ‘modus operandi’ die op zijn beurt permanent open staat voor veranderingen en optimalisatie.

Alle belangrijke beslissingen van deze commissies en werkgroepen worden vervolgens op de Algemene Vergadering gebracht om beoordeeld te worden en goedgekeurd te worden voor de beweging als een geheel. Op die manier wordt al het werk efficient en onafhankelijk gedaan en wordt het horizontaal gecoördineert door onze volksvergaderingen.

In het virutele domein, hebben we sociale netverken en internet hulpmiddelen om de communicatie te verbeteren en onze inspaningen bijeen te brengen. We gebruiken het N-1 sociaal netwerk en andere hulpmiddelen om met elkaar in contact te komen en blijven, we hebben onze eigen websites: takethesquare.net (internationaal), tomalaplaza.net (national) en tomalosbarrios.net (buurten) en we gebruiken Twitter en Facebook voor grotere visibiliteit en om alle hoekjes en kantjes van cyberspace te bereiken.

5. Organisatie structuur

Een lijst van enkele commissies hieronder

Communicatie is momenteen een compendium van verschillende sub-commissies. Hun twee belangrijkste taken zijn interactie met de media en publiceren van informatie op websites en sociale netwerken. Zo helpt de Sub-commisssie Vertalingen ontwikkelingen van de beweging verspreiden rond de wereld.

Outreach moedigt andere sectoren, gemeenschappen of sociale actoren aan om bij ons aan te sluiten: universiteiten, buurtwerkingen, werkplaatsen. Deze commissie zorgt ook voor de banden met de andere acampadas en volksvergaderingen, ze zorgen voor ondersteuning locaal, nationaal en internationaal.

Legale Kwesties voorziet de beweging van juridisch advies, verklaart zijn legale status, onderhandelt met de politie en identificeert mogelijke juridische risico’s van de voorstellen die gedaan worden.

Groeps Dynamica bereidt de te volgen methodiek in de vergaderingen voor, maakt de agenda en regelt de moderatie, tijdsgebruik en systeem op de vergaderingsvloer. Deze commisie maakt ook de verslagen van de Algemen Volksvergadering.

Informatie insrtalleert en bemant stands op straat om de geïnteresseerde burgers van informatie over de bewing te voorzien.

Actie organiseert binnenhuis activiteiten (conferenties, meetings, recreatieve protest acties) en plant acties om het bewustzijn te verhogen, om het publiek van informatie te voorzien of politieke druk uit te oefenen.

Interne Coördinatie coördineert het werk van de commissies. Ze probeert de besluiten genomen door al de M15 commissies te verzamelen en over te brengen naar de informatie standen. Ze coördineert ook de logistieke informatie van alle 15M commissies (zoals waar ze elkaar ontmoeten als de contactpersoon voor elk van de commissies).

Analyse evalueert zo wel het interne als het externe discours, de organisionle kwesties en de manieren waarop de organisatie groeit. Haar taak is het verzamelen, analyseren, omzetten, systematiseren en vervolgens opnieuw lanceren van informatie.

Andere commissies focussen uitsluitend op de kampeerpplaatsen en de noden daar.

Infrastructuur voorziet de materiel bronnen die nodig zijn voor de kampeerplaatsen en de activiteiten daarbuiten: zeilen, werkstations, gebruik van de ruimte, informatiestands, electriciteit (generators) en latrines en douches, om er enkele op  te noemen. Veel van deze faciliteiten zijn donaties en worden verdeeld waarbij principes van zelfbestuur gehanteerd worden.

Respect zorgt voor een vreedzaam en respectvol klimaat, het komt tussen bij incidenten of provocatie en voorkomt mogelijke risico’s.  Haar gezag is enkel verbaal: haar taak is dingen uitleggen en te overtuigen, door mensen het belang te doen inzien van een respectvolle atmosfeer op de kampeerplaats.

Infirmerie voorziet in eerste hulp waar nodig en stockeert medisch voorraden.

Voedsel ontvant voedseldonaties en zorgt voor ploegen voor de maaltijden.

Opkuis maakt schemas om de kampeerplaats proper en gezond te houden. Hetr is geen poetsdienst: we zijn allemaal zelf veranwoordelijk voro de opkuis.

Enkele van de werkgroepen hieronder

  • Educatie en Universiteit
  • Cultuur
  • Milieu
  • Economie
  • Sociaal werk
  • Politiek
  • Feminisme
  • Migratie en Mobiliteit
  • Wetenschap en Technologie
  • Reflectie

6. Links

[International] www.takethesquare.net contact.takethesquare@gmail.com  @takethesquare http://www.facebook.com/Take.the.Square

[Spain] www.tomalaplaza.net  www.tomalosbarrios.net

[Social network] www.n-1.cc

[Vídeos] http://www.youtube.com/watch?v=x2xuSHdjZ00   http://www.youtube.com/watch?v=Vr9BTyug4FA   http://www.youtube.com/watch?v=bRBbI257cOQ

Tags: #spanishrevolution, camp, how-to

Vertaling: Daniël Verhoeven

Originele Engelse tekst

Advertisements

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.