Potentiële Energie – Reisverslag vanuit de mars op Brussel

Le Barp, 24 Augustus, Dag 30 van de mars op Brussel. Van  Sanguinet naar Le Barp, 26 km.

Beste mensen,

Als het moreel laag is en mensen beginnen mopperen over elkaar in plaats van tegen elkaar, dan gebeurt er plotseling iets wat de groep terug bijeen brengt, iets dat ons doet begrijpen dat we een grote verantwoordelijkheid hebben. Plots realiseren we ons weer dat de mensen op ons rekenen en dat we ze niet in de steek kunnen laten.

Read More

Gebaren gebruikt tijdens Volkvergaderingen op de Agora in Brussel Okt 2011

Snelgids voor Groepsdynamica van Volksvergaderingen (Deel 2)

Vertaling van deel 2 “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares” op basis van de Engelse Versie

(Vertaling van Deel 1)

(pdf-itpdf-fr, pdf-espdf-en)

VOORSTEL – DE POSITIE VAN HET GROEPSDYNAMICA TEAM IN ELKE VERGADERING

Moderator Ruimte en Vloer

Moderator Ruimte en Vloer

LOGISTIEK TEAM : Het doel ervan is het voorbereiden en inrichten van de vergaderplaats voordat de Vergadering plaats vindt om ze efficiënter en functioneler te maken. De mensen van de logistiek zijn bevoegd voor het overeenkomen over, en markeren van de ruimte (binnen hun mogelijkheden), samen met de andere teams.

De Moderator-ruimte is een rechthoek die wordt uitgelijnd met krijt (of gekleurde tape die op de grond wordt geplakt), voor de vergaderruimte. Een beetje zoals een soort “podium”. Het Spreektijd Team wordt zichtbaar geplaatst tussen deze ruimte en de Vergaderruimte, en wordt onder de Deelnemers verspreid. Binnen de Moderator-ruimte staan  de Moderator en de Spreker (de persoon die aan de beurt is) in het midden, geflankeerd door de Vertaler(s) en de Facilitator(s), die normaal gezien zullen neerzitten op de grond of hurken als ze niet deelnemen, en altijd binnen het bereik van het Roterend Team en de Vloer-coördinator(en).

Read More

Snelgids voor Groepsdynamica van Volksvergaderingen (Deel 1)

Vertaling van deel 1 “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares” op basis van de Engelse Versie

(Vertaling van deel 2)

(pdf-itpdf-fr, pdf-espdf-en)


Deze tekst werd voorbereid door de Commissie voor Groepsdynamiek van de Vergaderingen van het Puerta del  Sol-protestkamp (Madrid).  Hij is gebaseerd op verschillende teksten en samenvattingen waarover een consensus werd  bereikt op de interne vergaderingen van deze commissie (die ook beschikbaar worden gemaakt op de officiële sites van de 15 Mei-Beweging), en op de ervaringen  van op de Algemene Vergaderingen die in dit Protestkamp werden gehouden tot31 mei 2011.

Het doel van deze snelgids is het vereenvoudigen en aanmoedigen van de ontwikkeling van de verschillende Volksvergaderingen die zijn opgezet sinds het begin van de 15 Mei-Beweging. Deze snelgids zal regelmatig herzien worden en geactualiseerd. De gids mag onder geen beding gezien worden als een gesloten model dat niet kan aangepast worden door de consensus binnen gelijk welke Vergadering.  Vanuit de Commissie voor Groepsdynamiek in de Vergaderingen van het Puerta del  Sol-protestkamp nodigen wij onze vrienden en kameraden uit om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten, werkplanningen en interne Vergaderingen van deze Commissie, die openstaan voor iedereen die er naartoe wil komen en actief wil deelnemen aan het onderhoud, de verbetering en de ontwikkeling ervan.

Read More

Een Coboyverhaal – Reisverslag vanuit de mars op Brussel

Pontenx les Forges, 22 Augustus, Dag 28 van de Mars naar Brussel. van Lévignac naar  Pontenx les Forges, 31km.

Vrijheidsboom in Lévignac

Vrijheidsboom in Lévignac

Beste mensen,

Toen ik mijn laatste artikels opstuurde van op het terras in Lévignacq vorige nacht, waren er een pak stappers nog niet toegekomen. Het was negen uur ’s avonds. Toen het al volledig donker was, en de Algemene Volksvergadering al lang gedaan was, kwamen de laatsen binnen. Ze hadden allerlei avonturen beleefd, ze waren uitgenodigd door sympathisanten voor de koffie, voor een biertje en avondmaal. Ze waren ook natgespoten met tuinslangen, niet om hen af te schrikken, maar om een beetje verfrissing te brengen.

Read More

Entendez-vous dans les campagnes! – Reisverslag vanuit de mars op Brussel

St. Vincent de Tyrosse, 19 Augustus, Dag 25 van de Mars naar Brussel. Van Bayonne naar St. Vincent de Tyrosse, 28km.

Beste Mensen,

Het was een goed idée om eens een rustdag te nemen. We zouden dat meer moeten doen, vooral in de steden. Zo kunnen we een beetje rondlopen, de plaats leren kennen en rusten. Het probleem is dat we en strikt schema hebben. We moeten in Parijs zijn binnen minder dan een maand en we moeten nog door bijna heel Frankrijk.

Aan de andere kant was Bayonne niet interessant voor ons. Alles bij elkaar genomen, was het een teleurstelling. Er was een hoopje Indignados om ons te verwelkomen, maar niets dat leek op een organisatie. Gisteren namiddag tijdens de betoging droegen we een tent mee door de straten terwijl we slogans riepen in het Spaans en Frans. Die tent was een prachtig idee, we zagen er uit als een processie. De mensen keken naar ons met een glimlach en een meewarige frons op hun voorhoofd. Maar op onze vergadering kwamen ze maar met enkelen af .

Muurschildering in Bayonne

Muurschildering in Bayonne

Read More