Voorstel contacten met andere steden via mailinglist – Volksvergadering 1 Okt 2011

Voorstel Mailinglist als contact met andere steden

Waarom

Zowel in Mechelen als in Sint-Niklaas zijn mensen die locaal rond reële democratie willen werken. Onze mailinglist kan zorgen dat er goede uitwisseling is van info.

Wat

We hebben de mailinglist acampadegentav@fiesta.cc tot nu toe enkel gebruikt voor mensen die naar de vergadering geweest zijn. We zouden dit kunnen uitbreiden naar mensen die structureel meewerken, zonder dat ze daarom naar onze vergadering gekomen zijn. Ik heb twee mensen van Sint-Niklaas op de lijst gezet, omdat het geen fervente FB gebruikers zijn en dit me de enige manier leek om ze op de hoogte te houden. Er stond al iemand op van Mechelen, die de vertaling van groepsdynamica van de Volksvergadering gemaakt heeft.

Hoe

Gewoon overleg in de commissie Communicatie en voorleggen aan de VV

Voorstel aanvraag domeinnaam – Volksvergadering 1 Okt 2011

Voorstel Domein Naam

Waarom

Een domein naam waaruit blijkt waarvoor we staan is beter dan wat we nu hebben. Hij laat bovendien toe een aantal functionele mailadressen aan te maken.

Wat

Als we de werking met de blog professioneler willen maken zouden we best een domein registreren. Daar kunnen dan ook mailadressen op aangemaakt worden. Dit kost echter geld en ik ben niet bereid dit voor te schieten. Oplossing een bankrekening openen waar mensen steun kunnen geven. Beheer moet minstens door 2 personen: iemand die de uittreksels ontvangt en iemand die gevolmachtigd is om geld af te halen. Kwestie dat die elkaar controleren.

Hoe

Domein registreren via wordpress is de eenvoudigste manier om onze blog aan dat domein te koppelen. Bankrekening openen bij  Triodos als die ook een zichtrekening aanbieden met meerdere titularissen. De bedoeling is dat minstens 2 mensen de rekening beheren, zodat elke verrichting nauwkeurig kan gecontroleerd worden. De mogelijkheden bij Trodos  moeten onderzocht worden. Een alternatief is de coöperatieve bank VDK.

Oproep van 8 tot 15 Oktober – Programma

Sedert 15 Mei 2011, ontwikkelt zich een internationale beweging, spontaan ontstaan in Spanje, met het doel een reële democratie tot stand te brengen. Deze “beweging van verontwaardigden”, ontwikkelt een dynamiek die burgers(innen) bijeen brengt in  Volksvergaderingen, plaats voor discussie, directe democratie en convergentie.

De beweging zal 5 maanden bestaan op het moment dat verschillende marsen vertrokken uit meerdere landen zich samenvoegen in Brussel om Europese soberheidspolitiek aan te klagen die steeds meer de soevereiniteit van het volk afbouwt.

Van 8 tot 15 oktober komt de beweging bijeen in Brussel voor een week van actie, reflectie, gemeenschappelijk leven, ontmoetingen en manifestaties. De beweging wil burgerinitiatieven ontwikkelen die de huidige situatie het hoofd bieden. Om die alternatieven uit te werken zal elke dat  een thema behandeld worden, zodat iedereen aan het debat kan deelnemen.

Hier de verschillende thema’s: Read More

Media desinformatie over de Spaanse Revolutie of hoe men een reëel democratische beweging actief saboteert

Auteur: Daniël Verhoeven

mainstream-media

Het is een bekend fenomeen, nieuwe sociale bewegingen moeten vechten voor hun plek in het medialandschap, niets bijzonders aan de hand. Een andere regel die mediacritici vaak aanhalen is dat hoe dichter bij huis rampspoed of omwentelingen zich afspelen hoe meer aandacht ze krijgen.

Maar deze laatste regel blijkt niet van toepassing op de Spaanse, Griekse en IJslandse opstanden. De Egyptische, Tunesische, kortom de Arabische revoluties kregen veel meer media-aandacht dan bijvoorbeeld de Griekse, Spaanse en IJslandse opstanden terwijl men eerder het tegenovergestelde zou verwachten.

Maar zo werkt het niet, de mainstream media zijn onderdeel van een systeem dat door die opstanden in vraag wordt gesteld en zolang dat veraf gebeurt, bedreigt dat hun positie niet, dichter bij huis kunnen ze het niet hebben. Dat blijkt althans toch uit onze analyse van de berichtgeving over ‘Democracia Real Ya’ in Frankrijk en België. Read More

Oproep voor Samenwerking van alle Volksvergaderingen voor de Brusselse Agora

Op 8 Oktober, komen de verschillende marsen van verschillende landen toe in Brussel. Op die dag begint ook de Globale Agora van de Beweging waarop alle volksvergaderingen van de planeet zijn uitgenodigd.

Marsen komen toe in Brussel uit Spanje, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. We hebben ook toezeggingen ven mensen uir de Sahara, Zwitserland, Italië, Griekenland, Portugal, Ierland, Ijsland, Polen, Israël, Palestina, de Verenigde Staten, Chili, Argentinië, Venezuela, Mexico en Egypte. We verwachten nog meer toezeggingen. Op die dag is er  een evenement  rond de aankomst van de Marsen met het voorlezen van een gemeenschappelijke verklaring van de Marsen en de ervaringen die ze hebben opgedaan.

Van 9 tot 14 Oktober zullen er thematische forums gehouden worden op elk plein van de stad Brussel, grote Volksvergaderingen, bijeenkomsten voor kindere, opvoeringen, acties, workshops voor software tools en de methode van de Volskvergadering.

Op 15 Oktober is er een manifestatie van de globale Beweging.

Read More

#occupywallstreet: over 100 arrestaties

Auteur: Dietrich Muylaert

Tijdens een demonstratie op de achtste dag van de pleinbezetting in het financiële district van New York, zaterdag 24 september, werden ruim honderd personen gearresteerd. Vergeefs probeerde de New Yorkse politie de demonstratie te verhinderen. Uiteindelijk ging de politie over tot massa-arrestaties. Hierbij werd het gebruik van excessief geweld niet geschuwd.

Occupy Wallstreet Manifestatie 24 Sept 2011

foto: @gouldylockz (Chris Gould)

De mars vertrok met honderden demonstranten van het tot Liberty Plaza omgedoopte Zuccotti Park naar het iets meer dan zes kilometer verder liggende Union Square om te protesteren tegen een falend, kapitalistisch systeem.

Read More