Voorstellen visie tekst – 17 september 2011

Waarom een visie tekst

Een visie tekst is de identiteit van een beweging. Het is het vertrekpunt waarop we kunnen terugvallen bij discussies met nieuwe mensen.

HOE werken we ermee

Onze visie tekst komt overal in terug, in onze contacten met de pers, in ons promotie materiaal en dergelijke. Niet dat het er altijd woordelijk moet in staan, maar minstens een slogan moet er naar verwijzen.

Voorstellen Visie

 

Sneuveltekst  Visie aka Manifest (redactie Daniël)

We zijn verontwaardigd omdat in onze maatschappij de woningnood steeds nijpender wordt, de armoede toeneemt en een bron is van onmenselijkheid en misbruik.

We zijn verontwaardigd omdat de lucht die we inademen vervuild is, de natuurlijke bronnen van de aarde verspild worden  en onze aarde opwarmt zonder dat men daar  doeltreffende maatregelen tegen neemt.

Wij zijn verontwaardigd omdat in ons politiek systeem de politici niet naar ons luisteren, omdat de partijen, de banken en de multinationals alle macht naar zich toetrekken en ons behandelen als wegwerpartikelen.

We zijn verontwaardigd omdat we enkel klotejobs kunnen krijgen,  omdat we enkel radertjes zijn in een grote machine, omdat onze creativiteit  gefnuikt wordt, omdat zij alles bepalen en wij niets mogen bepalen.

Wij zijn verontwaardigd omdat de wereld zijn menselijkheid verloren heeft doordat winsthonger, privileges en hiërarchie alles overheersen komen wij op voor sociale rechtvaardigheid, een duurzaam milieu, kortom een humanere wereld waar de mens weer op de eerste plaats komt en de mogelijkheid krijgt zijn lot in eigen handen te nemen.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat:

– Dit moeten de prioriteiten zijn van elke ontwikkelde samenleving: gelijkheid, vooruitgang, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en ontwikkeling, welvaart en welzijn voor de bevolking.

– Er zijn een aantal onvervreemdbare rechten die voor iedereen zouden moeten gelden: het recht op huisvesting, werkgelegenheid, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, politieke participatie, vrije persoonlijke ontwikkeling en consumenten-rechten voor een gezond en gelukkig leven.

– De huidige regering en het huidige economische systeem slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen zelfs een obstakel voor vooruitgang in de realisatie er van.

– De wil tot macht en de concentratie ervan in de handen van enkelen creëert ongelijkheid, spanning en onrechtvaardigheid. Dit leidt dan weer tot geweld, wat we ten stelligste verwerpen. Het achterhaalde en onnatuurlijke economisch model zorgt voor grote rijkdommen voor enkelen en betekent armoede voor de rest van de bevolking.

– Het doel van het huidige systeem is de accumulatie van geld, niet de efficiëntie en welvaart van de samenleving. Het systeem verspilt grondstoffen, vernielt de planeet, creëert werkloosheid en ongelukkige consumenten.

– De burgers zijn een radertje in een machine die een kleine minderheid steeds rijker maakt en geen rekening houdt met onze behoeften. We zijn anoniem, maar zonder ons zou niks van dit alles bestaan, want wij zetten de wereld in beweging.

– Als we onze toekomst niet langer in handen leggen van een abstract economisch model, dat nooit welvaart zal brengen voor de meerderheid van de bevolking, kunnen we het misbruik uitschakelen waar we allen het slachtoffer van zijn.

– We hebben een ethische revolutie nodig. In plaats van geld boven mensen te plaatsen, moeten we het opnieuw ten dienste van ons allen stellen. Wij zijn mensen, geen producten. Ik ben geen product van wat ik koop, de reden waarom ik het koop en diegene van wie ik het koop.

Wij zeggen dat het onze onze toekomst is, niet de hunne!

Wij willen échte democratie!

Democratie komt van het latijn démos = volk en Krateo = regeren/besturen. De vertegenwoordigers die we hebben gekozen vervullen hun taak niet.  We zijn het beu dat economische belangen in plaats van de mens centraal staan. Zij vertegenwoordigen ons niet.

Democratie houdt in dat de beslissingsbevoegdheid ligt bij het volk.

Voor  echte democratie werken we en voeren we actie. Onafhankelijk van elke politieke partij, op een vreedzame manier, inclusief, met niet-hiërachische structuren en participatieve democratie in de praktijk.

De volksvergadering is ons orgaan waar alle beslissingen genomen worden.

Voorstel Daniël

We zijn veronwaardigd omdat in onze maatschappij de woningnood steeds nijpender wordt, de armoede toeneemt en een bron is van onmenselijkheid en misbruik.

We zijn verontwaardigd omdat de lucht die we inademen vervuild is, de natuurlijke bronnen van de aarde verspild worden en onze aarde opwarmt zonder dat men daar doeltreffende maatregelen tegen neemt.

Wij zijn verontwaardigd omdat in ons politek systeem de politici niet naar ons luisteren, omdat de partijen, de banken en de multinationals alle macht naar zich toetrekken en ons behandelen als wegwerpartikelen.

We zijn verontwaardigd omdat we enkel klotejobs kunnen krijgen, omdat we op het werk behandeld worden ‘quantité négligable’, omdat onze creativiteit er gefnuikt wordt, omdat zij alles bepalen en wij niets mogen bepalen.

Omdat de wereld zijn menselijkeid verloren heeft doordat winsthonger, privileges en hiërachie alles overheersen komen wij op voor sociale rechtvaardigheid, een duurzaam milieu, kortom een humanere wereld waar de mens weer op de eerste plaats komt en de mogelijkheid krijgt zijn lot in eigen handen te nemen.

Wij zeggen dat het onze onze toekomst is, niet de hunne!

Wij willen échte democratie!

Democratie komt van het latijn démos = volk en Krateo = regeren/besturen. De vertegenwoordigers die we hebben gekozen vervullen hun taak niet. We zijn het beu dat economische belangen in plaats van de mens centraal staan. Zij vertegenwoordigen ons niet.

Democratie houdt in dat de beslissingsbevoegdheid ligt bij het volk.

Voor echte democratie werken we en voeren we actie. Onafhankelijk van elke politieke partij, op een vreedzame manier, inclusief, met niet-hiërachische structuren en participatieve democratie in de praktijk.

De volksvergadering is ons orgaan waar alle beslissingen genomen worden.

Voorstel Miléne

1. Wat?

We zijn een apolitieke beweging die ervan uitgaat dat de demorcatie zoals we die nu kennen niet werkt. Democratie komt van het latijn démos = volk en Krateo = regeren/besturen. De vertegenwoordigers die we hebben gekozen vervullen hun taak niet. Denk maar aan de vele buitenlandse reizen om contracten in de wacht te slepen, …. We zijn het beu dat economische belangen in plaats van de mens centraal staan.

2. Hoe?

* We organiseren ons in Gent met de bedoeling op 17 september samen met de groep die reeds te voet is gestart vanuit Spanje naar Brussel te gaan.

* We zullen zowel rijk als arm uitnodigen, sensibiliseren en geheel democratisch discussiëren.

* Petitie laten ondertekenen.

3. Waarom?

* Om terug naar de essentie van democratie te gaan.

* omdat mensen en dan vooral ook armen en kansarmen monddood gemaakt worden.

* Omdat de mensen onvoldoende geïnformeerd zijn en de verkozenen niet de taal van het volk spreken.

* Omdat naar onze verzuchtingen niet geluisterd wordt!

Voorstel Ramon

Waarom?

1. Democratie houdt in dat de beslissingsbevoegdheid ligt bij het volk.

Dit is nu absoluut niet het geval.

2. Onze vertegenwoordigers zitten vast in hun hiërarchische en door zuilen gedomineerde partijstructuren en worden bovendien enorm beïnvloed door economische, financiële en zelfs religieuze actoren. > (Geld en God)

3. De constructie van gemeenschappen en gewesten drijft de mensen verder uit elkaar. Een alternatief is absoluut noodzakelijk.

Wat?

Onze beweging gaat uit van de kracht van het collectief denken. Dit houdt in dat we de mensen aan het woord laten en hen mee laten beslissen wanneer het gaat om hun problemen en hun toekomst. Vanuit deze filosofie zoeken we door consensus doordacht naar duurzame oplossingen voor bestaande problemen en werken we projecten uit die onze toekomst verzekeren.

Hoe?

1. We bereiken een consensus aan de hand van de vernieuwende dynamiek van de Volksvergadering.

2. Door onze beweging en de werking op een zo horizontaal mogelijke manier uit te bouwen en interactie te bevorderen.

3. Door te werken vanuit de basis van de gemeenschap en niet vanuit de zogenaamde“representatieve” top.

Kortom door de politieke macht bij de mensen te brengen, daar waar deze beslissingsbevoegdheden daadwerkelijk thuis horen.

We zouden deze voorstellen moeten herleiden tot een tekst op de agendacommissie

Advertisements

One comment

 1. Samson · September 5, 2011

  Wie, wanneer, waarmee,…
  De oprechte verontwaardiging die de marslopers uiten doet me beseffen dat WIJ het moeten doen, het waarom (wat?) is dat de wereld zijn menselijkheid heeft verloren…
  Is niet de gehele wereldgeschiedenis zoals wij die kennen doorspekt met roof, moord, oorlog… en erger?
  Vooral op Europees niveau is het betrekkelijk eenvoudig de oorsprong, en het totalitaire fascistsche karakter van de EU dat huist in Brussel te zien.
  …Mijn ouders zeiden met mijn grootouders dat WE het NOOIT meer zouden laten gebeuren…En maken zelf nog mee hoe hun harde werken om zeep geholpen wordt. Vernietigd, ENDLOSUNG via vaccinaties…. vaccinazis
  http://www.relay-of-life.org/nazi-roots/chapter.html

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.