Het verhaal van de Spaanse Revolutie – Archief

Auteur: Daniël Verhoeven

Mobilisatie via Internet mondt uit in Massale betogingen en Pleinbezettingen

In Maart 2011 verzamelen voor het eerst een vertigtal mensen op de Plaza del Sol. Zij waren in Januari gestart met een Internet campagne tegen de werkloosheid.  Ze publiceren een manifest waarin ze uiteenzetten dat ze niet langer geloven in de representatieve democratie.

In hun manifest lezen we:

 “De burgers zijn een radertje in een machine die een kleine minderheid steeds rijker maakt en geen rekening houdt met onze behoeften. We zijn anoniem, maar zonder ons zou niks van dit alles bestaan, want wij zetten de wereld in beweging.”

[…]

“Wij zetten de wereld in beweging en we weigeren om nog langer radertjes te zijn. Daarom nemen we zelf het initiatief in handen en we zijn niet van plan het uit handen te geven. Hier draait alles om.”

Ze roepen op om op 15 Mei te manifesteren in alle steden van Spanje. Dit wordt een onverhoopt succes. Officiële cijfers spreken van 130.000 betogers.

De  avond van de betoging beslissen ze in Madrid om de gaan camperen op de ‘Plaza del Sol’ uit protest en om verder hun politiek programma, strategie en methode uit te werken.

grondplan van het kamp op Puerta del Sol derde week

grondplan van het kamp op Puerta del Sol derde week

Op 20 Mei publiceren ze  zestien heel concrete politieke eisen die zijn  goed gekeurd op de Volksvergadering van Puerta del Sol in Madrid.  Ze publiceerden zelf een Franse, Italiaanse en Duitse versie ervan die u hier terugvindt.

De methode van algemene vergadering of volksvergadering, de principiële geweldloosheid en hun keuze voor horizontale structuren beschrijven ze zelf in Howtos, waarvan je hier de Nederlandse vertalingen vindt.

Kenmerkend voor de 15 Mei beweging, bij ons gekend als de Indignados, in Spanje als Democracia Real Ya,  zijn de horizontale organisatiestructuren en de manier om iedereen te laten meebeslissen over de te nemen stappen in Volksvergaderingen. In hun manifest heet het nog nog participatieve democratie, later gebruiken ze de termen reële democratie en directe democratie door elkaar. Het doel van het beslissingsproces is om een consensus te bereiken.

De video hieronder is opgenomen op 26 mei 2011 op het moment dat er een Voksvergadering gaat beginnen. De methode die ze daarbij ontwikkelden inspireerde wereldwijd pleinbezettingen. De directe democratie wordt ook gebruikt door de bezetters van Wall Street.

In Juli vertrekken van uit alle uithoeken van Spanje de marsen van het volk, die samenkomen in Madrid op  23 Juli. Op die dag wordt beslist om een mars te organiseren naar Brussel. Deze Mars vertrekt op 26 Juli.

Hoe het verhaal doorsijpelde in België

Verslagen rechtstreeks van de Plaza del Sol van oscar Ten houtten

Dat we het verhaal van de pleinbezetting op de Puerta del Sol in het Nederlands kunnen lezen is te danken aan Oscar Ten Houtten die het schreef en ook voor een deel aan Samson van den Broek  van Argusoog.org die de puzzel terug in elkaar zette.

Eerste Bericht uit persoonlijk dagboek van Oscar ten Houtten op weg naar  Puerta Del Sol (Oscar Ten Houtten, Nederlands)

De maand Mei 2011 op Puerta del Sol,  (Oscar Ten Houten, Nederlands)

De maand Juni 2011 op Puerta del Sol,  (Oscar Ten Houten, Nederlands)

Internationale Invloeden

‘Democracia Real Ya haalde  zijn inspiratie op het Tahrir plein en bij de IJslandse revolutie, een omwenteling waarover men in onze media in alle talen zweeg. Hördur Torfasun,  de drijvende kracht achter de IJslandse revolutie, werd echter met open armen ontvangen op de Plaza del Sol in Madrid, hij hield er zelfs een heuse tour in Spanje.

Het verband tussen wat op Tahrir gebeurde wordt door verschillende getuigen aangehaald.  Cristina Tellez, werkloze grafisch designer die woont in Madrid:

“The real connection between Egypt and Spain is the way the protests are taking place. It might be the first time in Spain that this many people are acting after being called through a social network. And the most interesting thing of all is that it is something the politicians can’t control. That is the most important thing we learned from the Egyptian Revolution.”

Basel Ramsis een Egyptische regisseur die in Spanje woont:

“Facebook and Twitter have very important roles. They make people aware, but they do not make people attend demonstrations.”

How the Egyptian Revolution Inspired Protests in Spain (Michelle May,  English)

Arabische revoluties: “natuurlijke bondgenoten in een gemeenschappelijke strijd”  (Klasse, Nederlands)

Bronnen

Spanish Protests (Wikipedia)

Democracia Real Ya (Wikipedia)

Documentaire

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.