AANKOMST MARSEN VAN DE VERONTWAARDIGDEN IN PARIJS

Persmap 


Dit dossier wordt verspreid onder Creative Commons licentie. Door, toegekend aan Marsen op Brussel. De informatie in deze persmap zal geactualiseerd worden tot op het momnent dat de Marsen aankomen in Brussel. Laatste Update: 16/09/2011. 18:30hrs

1. 17S: DE MARSEN KOMEN AAN IN PARIJS

  

Op 24/07/2011, op de dag van het Sociaal Forum van de Verontwaardigen  in Madrid, is er een eerste Mars vertrokken naar Brussel vanuit Toulouse (Frankrijk). Twee dagen later op 26/07/2011 is er een Mars gestart in Madrid van op de  Puerta del Sol  de Mars Meseta  richting Brussel en op  08/08/2011 is de  Middellandse Zee Mars vertrokken vanuit Barcelona.

Drie marsen in totaal gedragen door de 15M beweging (beter gekend in Frankrijk als de “Indignés”) die beslist hebben om naar Brussel te marcheren om de contestatie verder te zetten, ervaringen uit te wisselen met de volkeren, de ervaring van de Volksvergadering te vespreiden en hun protest te te laten horen in de Europese hoofdstad.

Deze marsen zullen in Parijs aankomen op 17 september, war samenvalt met de Anti Banks Day, ze zullen in Parijs blijven tijdens de bijeenkomst van de Parijse Agora, een forum dat ze samen organiseren met de Volksvergadering van Parijs. Het aantal marcheerders wordt geschat op 150.  

Wat informatie:

 • De Mars van Toulouse naar Brussel, de eerst aangekondigde heeft een tarject van 1.000 km afgelegd in 57 etappes en 50 steden bezocht voor hij aankwam in Parijs.
 • De  “Meseta” Mars die vertrokken is in Madrid, heeft tot Parijs ongeveer 1.370 km afgelegd. Fe “Middellandse Zee” Mars (vertrokken in Barcelona) tussen de 1.000 en 1.200 km, gemiddeld 28 km per dag.
 • Het gegeven van drie Marsen met allemaal verschillebde routes en niet één enkele  beantwoordt aan de wil om de beweging uit te breiden, want een van de doelstellingen vna de Marsen was ervaringen uitwisselen met de verschillende steden die ze passeren.
 • Om de Marsen het Franse territorium te laten oversteken, is vanuit het niets een Frans-Belgisch-Spaans netwerk voor ondersteuning en communicatie opgezet.
 • Aanvankelijk was het de bedoeling van de Mars uit Toulouse om al op 17 September aan te komen in Brussel, waar ze wilden convergeren met de een Mars die in Duitsland vertrok en een uit Nederland. Deze twee Internationale Marsen hebben toen aanvaard om hun plannen te wijzigen om zich samen te voegen met de Marsen uit Spanje, en het aankomen van de Marsen in Parijs te laten samenvallen met de actie “Occupy Wall Street” in New York. De mars uit Toulouse heeft de moed gehad zijn parcours te verlengen.
 • De oproep  van de “Anti Banks day”” kan gezien worden als het samenvallen van de protest bewegingen in Parijs en New York. Deze oproep is opgenomen door meer dan 20 steden in 11 verschillende landen.
 • De “Middellandse Zee” Mars en de de “Meseta” hebben de gewoonte een interne Volksvergadering te houden en een tweede Volksvergadering met de bevolking van de steden die hen ontvangen.
 • De “Middellandse Zee” Mars heeft een “Mars Radio” opgericht, vanwaar ze alle dagen hun Volksvergaderingen uitzenden.
 • De Mars uit Toulouse is deze met het kleinste aantal deelnemers (tussen 3 en 15), dus moeten we hun doorzettingsvermogen toejuichen. Gezien het kleine aantal deelnemers kon de Mars uit Toulouse niet in elle stad/dorp een Volksvergadering houden. Langs haar route heeft de Mars Volksvergaderingen gelanceerd op 13 plaatsen, bij bepaalde gelegenheden in tegenwoordigheid van polltieke leiders.
 • Tussen 6 en 9 September is een groep Verontwaardigden van de “Middellandse Zee” Mars gaan werken in de wijnoogst in Nuits Saint Georges om de kas van de Mars te spijzen, veel ambiance en veel wijn, de ploeg was een echte toren van Babel (mensen uit Hawaï, Nieuw Zeeland, Nieuw Mexico, Litouwen, Rusland, Armenië, Spanje, Polen, Roemenië, enz.)
 • De Marsen hebben de pleinen van Perpignan en Montpelier bezet op vraag van de Volksvergadering in die steden, wat tot dan toe onmogelijk gemaakt werd door het verbod van de gemeentehuizen.
 • Op bepaalde plaatsen hebben de gemeentehuizen zich verenigd met de Volksvergadering.
 • Bij hun doortocht door de dorpen, verzamelen de Marsen de eisen, de reflecties en de problemen van de mensen in een cahier, het “Boek van de Volkeren”.
 • Op 12/09/2011 zijn de Marsen “Meseta” en “Toulouse” samengesmolten voor de laaste etappes naar Parijs. Die nacht heeft de Mars uit Toulouse gekampeerd bij het standbeeld van Jeanne D’arc, in Orléans.
 • Deze marsen zullen convergeren met andere marsen en/of delegaties uit: Italië, Nederland, Duitsland, België, Groot Brittannië, Griekenland en Palestina-Israel.

 

2. WIE ZIJN WIJ?

Wij leggen 1.500 km te voet af tussen Madrid en Brusel. Wij houden halt in Parijs op 17 September om de verschillende acties van onze kameraden en gezellinnen te ondersteunen. Op 8 oktober komen we aan in Bussel en begint een week an intensieve protesten, forums en ontmoetingen die uitmonden in de grote globale manifestatie op 15 Oktober waarvoor wordt opgeroepen.

Verklaring  van de Meseta Mars

De idee van de Mars ontstond op verschillende plaatsen in Europa, in overeenstemming met de methode van de collectieve intelligentie, en gestimuleerd door het algemeen gevoel dat de 15M Beweging en de Marsen verder moesten gaan.  Terwijl zich in verschillende Volksvergaderingen plaats vonden in het park “Retiro” (Madrid), waar een Nobel Prijs winnaar economie hen kwam ondersteunen en bij consensus het voorstel werd goedgekeurd om de voorstellen die we veerzameld hadden tijdens de eerste Marsen, binnen Spanje, voor te leggen aan het Congres, besloten we op stap te gaan.

Bij onze doortocht door de dorpen en steden, hebben we Volksvergaderingen gehouden, hebben we inlichtingen ingezameld over de verschillende problemen en gedebatteerd over de verschillende oplossingen om ze naar het Europees Parlement over te brengen.

Wij zijjn gewone mensen : metsers, profesforen, artisten, studenten, reizigers, werklozen en werkers – geneesheren, werkers in de dienstensector, ingenieurs, sociologen, psychologen, wetenschappers en koks. Velen van ons hebben met de honderden van de Marsen naar Madrid deelgenomen, vanuit verschillende  steden en dorpen die zich op 23 Juli verzameld hebben op de Puerta del Sol.  Er zijn mensen onder ons vanuit verschillende plaatsen in Spanje  en vanuit de rest van de wereld – Duitsland, Frankrijk, Polen, Italië, Nederland, Rusland, de Verenigde Staten, Cuba, Engeland, Mexico,  Tunesië en andere – van verschillende ideologieën en variërende standpunten zoals we die terugvinden in de maatschappij waar we leven.

Spijts onze verschillen, begrijpen we dat we allemaal problemen gemeenschappelijk hebben voor welke we oplossingen proberen vinden met de deliberatieve consensus methode op de Volksvergadering.  Wij trachten zo de levenskwaliteit  in onze verschillende  locale leefgemeenschappen op een horizontale en gedecentraliseerde manier te veranderen. Wij zijn geen vertegenwoordigers van geen enkel platform of associatie, en alhoewel we ons identificeren met de 15M Beweging, marcheren we ter persoonlijke titel.

Ons belangrijkste doel is om de methode van de 15M globaal te verspreiden, ons netwerk uit te breiden en de ervaring die we opgedaan hebben gedurende de laatste drie maanden, via een efficiente internationale coördinatie te delen met andere bewegingen om zo een gemeenschappelijk actie kader op te bouwen.
Wij weten dat we dat samen kunnen bereiken.

 

Mars Toulouse: Presentatie et doelstellingen

Deze Mars naar Brussel heeft als doelstelling om de directe democratie te eisen in Europa.  Ze klaagt het monopolie van de niet verkozen technocraten aan, van de politiek oligarchieën die de macht in  handen hebben en waarvan we het vertrek eisen.

“We doen deze oproep  aan gans Frankrijk voor de organisatie van ontmoetingen  en vreedzame pleinbezettingen om onze leiders er aan te herinneren dat het volk de enige souverain is!”

Tijdens de voorbereiden bijeenkomst op 22 Juli werden de doelstellingen opgemaakt:

“Na lange discussies met internationale militantne (Spaanse, Portugese,  Italiaanse, Duitse, Griekse…) voelden we de noodzaak om en gemeenschappelijk eisenplatform te creëren eenvoudig (en niet uitputtend) dat we allen konden het onze maken.

Dans la réunion de préparation du samedi 22 juillet, les objectifs furent déclarés:

Eens dat opgesteld was, zal dat document kunnen vertaald worden en verspreid, het zal de vorm hebben van een petitie […] die we zullen presenteren in Brussel bij de Europese Commissie terwijl we eisen dat ze hun functies verlaten

3. VERKLARING 15/09/2011 MARS MESETA, MIDDELANDSE ZEE, TOLOUSE

Na 1200 km te voet, komen de populaire Marsen  aan in Parijs op 17 September, de ‘verontwaardigden’ zullen er zich aansluiten bij een dag van wereldwijd protest tegen het economisch en financieel systeem.

De Mars zal haar weg verder zetten naar Brussel met als doel en een reële participatieve en directe democratie te eisen.

De mobilisatie van de verontwaardigden is ontstaan aan de basis van de 15M Beweging en de pleinbezettingen die daarop volgden in gans Spanje.  Deze zijn geëvolueerd naar een veelheid van Volksvergaderingen die zich herverdeeld hebben in de dorpen en de wijken van de grote steden. Zo is een internationale beweging ontstaan, horizontaal, geweldloos vanuit Volksvergaderingen.

Tijdens de zomer hebben indignados van uit verschillende delen van Spanje grote afstanden overbrugd te voet om samen te komen op 23 Juli in een revendicatieve en feestelijke sfeer tegelijkertijd.  Gezien het succes bij de bevolking van die marsen, hebben de verschillende marsen een nieuw objectief vastgelegd, Brussel de bestuurlijke hoofdstad van de Europese Unie en zich op die manier aansluitend bij initiatieven in verschillende steden en landen.

Een van de belangrijkste doelstellingen is het eisen van een politiek en economisch systeem dat de individuen niet behandelt als koopwaar.

Op 17 September zal de aankomst in Parijs plaats grijpen, alsook een grote manifestatie gevolgd door een Volksvergadering waar de ervaringen zullen uitgewisseld worden en nieuwe voorstellen zullen verzameld worden. De Mars zal enkele dagen later verder gaan en aankomen in Brussel op 8 Oktober; daar volgt  een actieweek, debatten met als orgelpunt de manifestatie van 15 Oktober.

Op deze rendez vous die wereldwijd bijeengeroepen worden, zal men gemeenschappelijke doelstellingen eisen en zo tonen dat de verontwaardiging geen grenzen kent.

Mars Tolouse
Mars Meseta
Mars Mediterranea

 

4. ROUTE

 

http://maps.google.com/maps/ms?msid=205888567184522577559.0004a9826b2d567d9256a&msa=0&ll=47.309034,2.164307&spn=8.418905,8.371582

 MARS MESETA

 ETAPPE 1 / 26-7-2011 : Depart de la Puerta del Sol a las 18 hs. Han dormido en Alcobendas
ETAPPE 2 / 27-7-2011 : Depart de Alcobendas > arrivée a San Agustin de Guadalix
ETAPPE 3 / 28-7-2011: Depart S.Agustin de Guadalix > arrivée a Pedrezuela
ETAPPE 4 / 29-7-2011 : Depart de Pedrezuela > arrivée a La Cabrera
ETAPPE 5 / 30-7-2011: Depart de La Cabrera > arrivée a Buitrago
ETAPPE 6 / 31-7-2011 : Depart Buitrago de Lozoya > arrivée a Castillejo de Mesleón
ETAPPE 7 / 01-8-2011 : Depart Castillejo de Mesleón > arrivée a Carabias
ETAPPE 8 / 02-8-2011 : Depart Carabias > arrivée a Aranda de Duero
ETAPPE 9 / 03-8-2011 : Depart Aranda de Duero > arrivée a Bahabón de Esgueva
ETAPPE 10 / 04-8-2011 : Depart Bahabón de Esgueva > arrivée a Lerma
ETAPPE 11 / 05-8-2011 : Depart Lerma > arrivée a Cogollos
ETAPPE 12/ 06-8-2011 : Depart Cogollos > arrivée a Burgos
ETAPPE 13 / 07-8-2011 : Depart Burgos > arrivée al Monasterio de Rodilla
ETAPPE 14 / 08-8-2011 : Depart Monasterio de Rodilla > arrivée Vallarta de Bureba
ETAPPE 15 / 09-8-2011 : Depart Vallarta de Bureba > arrivée a Miranda de Ebro
ETAPPE 16 / 10-8-2011 : Depart Miranda de Ebro > arrivée a Vitoria
ETAPPE 17 / 11-8-2011: Depart Vitoria > arrivée a Leintz-Gatzaga
ETAPPE 18 / 12-8-2011 : Depart Leintz-Gatzaga > arrivée a Oñati
ETAPPE 19 / 13-8-2011 : Depart Oñati > arrivée a Beasain
ETAPPE 20 / 14-8-2011 : Depart Beasain > arrivée a Tolosa
ETAPPE 21 / 15-8-2011 : Depart Tolosa > arrivée a San sebastián / Donosti
ETAPPE 22 / 16-8-2011 : Depart San Sebastiań / Donosti > arrivée a Irún
ETAPPE 23 / 17-8-2011 : Depart Irún > Arrivée  à Bayonne (France)

FRANCE
ETAPPE 24/ 18/08 : Bayonne (Jour de Repos)
ETAPPE 25 / 19/08 : Saint Vincent de Tyrosse
ETAPPE 26 / 20/08 : Dax
ETAPPE 27/ 21/08 : Levignacq
ETAPPE 28 / 22/08 : Ponteaux Les Forges
ETAPPE 29 / 23/08 : Sillac
ETAPPE 30/ 24/08 : Le Barp
ETAPPE 32 / 25/08 : Léognan
ETAPPE 33 / 26/08 : Bordeaux
ETAPPE 34 / 27/08 : St. Vicent de Paul
ETAPPE 35 / 28/08 : Montlieu la garde
ETAPPE 36 / 29/08 : Barbezieux
ETAPPE 37 / 30/08 : Angoulême
ETAPPE 38/ 31/08 : Maine de Boixe
ETAPPE 39 / 01/09 : Lizant
ETAPPE 40/ 02/09 : Descanso/ Repos
ETAPPE 41 / 03/09 : Ferriere-Airoux
ETAPPE 42 / 04/09 : POITIER.
ETAPPE 43/ 05/09: Naintre
ETAPPE 44/ 06/09: Les Ormes
ETAPPE 45 / 07/09: St. Catherine
ETAPPE 46 / 08/09: Tours
ETAPPE 47/ 09/09: Monteaux
ETAPPE 48 / 10/09: Blois
ETAPPE 49 / 11/09: Meung
ETAPPE 50 / 12/09: Orleans  LA MARCHE  TOULOUSAINE  S’UNIT Á  LA MARCHE  MESETA
ETAPPE 51 13/09: Orléans > Toury 35 km  MARCHA TOLOUSE/MESETA
ETAPPE 52 14/09: Toury > Etampes 34 km MARCHA TOLOUSE/MESETA
ETAPPE 53 15/09: Etampes > Bretigny 25 km MARCHA TOLOUSE/MESETA
ETAPPE 54 16/09: Bretigny > Bagneau MARCHA TOLOUSE/MESETA
ETAPPE 55 17/09: ParIs

 

MARS  MIDDENLANDSE ZEE

ETAPPE 1 / 8-8-2011: BARCELONE> Badalona
ETAPPE 2 / 9 -8-2011: Badalona > Mataró
ETAPPE 3 / 10-8-2011: Mataró > Canet de mar
ETAPPE 4 / 11-8-2011: Canet de mar > Blanes
ETAPPE 5 / 12-8-2011: Blanes > Caldes de Malavella
ETAPPE 6 / 13-8-2011: Caldes de Malavella > Girona
ETAPPE 7 / 14-8-2011: Girona > La Bisbal d´Empordá
ETAPPE 8 / 15-8-2011: La Bisbal d´Empordá > Figueres
ETAPPE 9 / 16-8-2011: Figueres (descanso)
ETAPPE 10 / 17-8-2011: Figueres > Le Phertus

FRANCE
FRANCIA
ETAPPE 11 / 18-8-2011 : Le Phertus > Le Boulou
ETAPPE 12 / 19-8-2011 : Le Boulou > Perpignan
ETAPPE 13 / 20-8-2011 : Perpinan > Durban-Corbières
ETAPPE 14 / 21-8-2011 : Durban > Corbières – Narbonne
ETAPPE 15 / 22-8-2011 : Narbonne > Béziers
ETAPPE 16 / 23-8-2011 : Béziers > Pézenas – Villeveyrac
ETAPPE 17 / 24-8-2011 : Villeveyrac > Montpellier
ETAPPE 18 / 25-8-2011 : Montpellier > Lunel
ETAPPE 19 / 26-8-2011 : Lunel > Nimes
ETAPPE 20 / 27-8-2011 : Nimes > Valence (*Coche)
ETAPPE 21 / 28-8-2011 / Valence > Saint-Étienne (*Coche)
ETAPPE 22 / 29-8-2011 / Saint-Étienne > Lyon (*Coche)
ETAPPE 25 / 30-8-2011 / Lyon > Villefranche (30km)
ETAPPE 26 / 31-8-2011 / Villefranche > La Chapelle de Guinchay (25km)
ETAPPE 27 /   1-9-2011 /   La Chapelle >  Cluny
ETAPPE 28 /   2-9-2011 /  Cluny > Saint Gengoux le National
ETAPPE 29 /   3-9-2011 /  Saint Gengoux le National > Chalon-sur-Saône
ETAPPE 30 /   4-9-2011 /  Chalon-sur-Saône > Dijon
ETAPPE 31 /   5-9-2011 /  Dijon >  Montbard
ETAPPE 32 /   6-9-2011 /  Montbard > Noyers
ETAPPE 33 /   7-9-2011 /  Noyers > Vermenton
ETAPPE 34 /   8-9-2011 /  Vermenton > Auxerre
ETAPPE 35 /   9-9-2011 /  Auxerre > Joigny
ETAPPE 36 /  10-9-2011 / Joigny >  Sens
ETAPPE 37 /  11-9-2011 / Sens > Villenueve la guyard
ETAPPE 38/ 12-9-2011 Moret  sur Loing
ETAPPE 39/ 13-9-2011 Melun
ETAPPE 40/ 14-9-2011 Evry
ETAPPE 41/ 15-9-2011 Evry
ETAPPE 42/ 16-9-2011 Evry
ETAPPE 43/ 17-9-2011 Paris

 

MARS TOULOUSE
ETAPPE 1 / 24/07/11 Toulouse > St Jory 20km
ETAPPE 2 / 25/07/11 St Jory > Verdun sur Garonne 19 km
ETAPPE 3 / 26/07/11 Verdun sur Garonne > Montauban 24km
ETAPPE 4 / 27/07/11 Montauban > Moissac 27 km
ETAPPE 5 / 28/07/11 Moissac > Lauzerte 26 ,4 km
ETAPPE 6 / 29/07/11 Lauzerte > Lascabannes 22,8 km
ETAPPE 7 / 30/07/11 Lascabannes > Cahors 22,2 km
ETAPPE 8 / 31/07/11 Cahors > Labastide Murat 30 km
ETAPPE 9 / 01/08/11 Labastide > Murat Rocamadour 23km
ETAPPE 10 / 02/08/11 Rocamadour > Souillac 21 km
ETAPPE 11/ 03/08/11 Souillac > Cressensac 16,5 km
ETAPPE 12 / 04/08/11 Cressensac > Brive 19 km
ETAPPE 13 / 05/08/11 Brive > St germain les Vergnes 20 KM
ETAPPE 14 / 06/08/11 St germain les Vergnes > Uzerche 20km
ETAPPE 15 / 07/08/11 Uzerche > Masseret 15 KM
ETAPPE 16 / 08/08/11 Masseret > Pierre Buffiere 23 KM
ETAPPE 17 / 09/08/11 Pierre Buffiere > Limoges 21 km
ETAPPE 18 / 10/08/11 Limoges > Limoges REPOS
ETAPPE 19 / 11/08/11 Limoges > Auradour sur Glane 20km
ETAPPE 20/ 12/08/11 Auradour sur Glane >Bussiere Boffy 22 k
ETAPPE 21 / 13/08/11 Bussiere Boffy > Bellac 21 km
ETAPPE 22 / 14/08/11 Bellac > Saint Pardoux 23 km
ETAPPE 23 / 15/08/11 Saint Pardoux > Bessines-sur-Gartempe 11 KM
ETAPPE 24 / 16/08/11 Bessines-sur-Gartempe > La Souterraine 20km
ETAPPE 25 / 17/08/11 La Souterraine > Azerable 15km
ETAPPE 26 / 18/08/11 Azerable > Eguzon-Chatôme 15km
ETAPPE 27 / 19/08/11 Éguzon-Chantôme > Argenton sur Creuse 20km
ETAPPE 28 / 20/08/11 Argenton sur Creuse > Neuillay-les-Bois 23 km
ETAPPE 29 / 21/08/11 Neuillay-les-Bois > Chateauroux 19km
ETAPPE 30 / 22/08/11 Chateauroux > Neuvy-Pailloux 17 KM
ETAPPE 31 / 23/08/11 Neuvy-Pailloux > Issoudun 13 KM
ETAPPE 32 / 24/08/11 Issoudun > Saint-Florent-sur-Cher 22 km
ETAPPE 33 / 25/08/11 Saint-Florent-sur-Cher > Bourges 18km
ETAPPE 34 / 26/08/11 Bourges REPOS
ETAPPE 35 / 27/08/11 Bourges > Mehun-sur-Yèvre 17 km
ETAPPE 36/ 28/08/11 Mehun-sur-Yèvre > Vierzon 15 km
ETAPPE 37/ 29/08/11 Vierzon > Villefranche-sur-Cher 25km
ETAPPE 38/ 30/08/11 Villefranche-sur-Cher > Saint Aignan 30 km
ETAPPE 39 / 31/08/11 Saint Aignan > Montrichard 19 km
ETAPPE 40 / 01/09/11 Montrichard > Amboise 19 km
ETAPPE 41 / 02/09/11 Amboise > Tours 25 km
ETAPPE 42 / 03/09/11 Tours REPOS
ETAPPE 43 / 04/09/11 Tours > Amboise
ETAPPE 44 / 05/09/11 Amboise > Onzain 20km
ETAPPE 45 / 06/09/11 Onzain > Blois 18 km
ETAPPE 46 / 07/09/11 Blois > Mer 19 km
ETAPPE 47 / 08/09/11 Mer > Meung-sur-Loire 20 km
ETAPPE 48/ 09/09/11 Meung-sur-Loire > Orleans 19 KM
ETAPPE 49 / 10/09/11 Orleans DESCANSO
ETAPPE 50 / 11/09/11 Orleans
ETAPPE 51 / 12/09/11 Orleans LA MARCHE TOULOUSAINE  S’UNIT A  LA MARCHE  MESETA
ETAPPE 52 / 13/09/11 Orléans > Toury 35 km  MARCHA TOLOUSE/MESETA
ETAPPE 53 / 14/09/11 Toury > Etampes 34 km MARCHA TOLOUSE/MESETA
ETAPPE 54 / 15/09/11 Etampes > Bretigny 25 km MARCHA TOLOUSE/MESETA

ETAPPE 55 16/09: Bretigny > Bagneau  MARCHA TOLOUSE/MESETA

ETAPPE 56 / 17/09/11 París

 

 

5. AGORA PARIJS 16-18 septembre

 In de afgelopen maanden, heeft de beweging verontwaardigden, in vele landen de vraag

Gekweekt om “echte democratie nu”! te krijgen.

Op dit moment zijn er drie groepen van verontwaardigden in Frankrijk, van zuid naar noord richting Brussel, het symbool van de macht van de Europese Unie. Deze stappen zonder rekening te houden met afkomst of grenzen, door steden en dorpen, om vervolgens hun realiteit, problemen, verzoekschriften te laten weten.

De wandelaars die aankomen in Parijs, 17 september, zullen ons de informatie verzameld in de verschillende stadia van hun weg sturen, en de mobilisatie van 15 oktober voor bereiden.

Echte democratie nu – Parijs werkt samen met de wandelaars, actieve steden in Frankrijk en

Commissies/werkgroepen opgericht in Spanje om de wandelaars 17 september te ontvangen en een volksvergadering te organiseren in Parijs 18 oktober 16u.

De vergaderplaats in Parijs is een openbare ruimte voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting in praktijk, die horizontaal het debat en het testen van oplossingen

Met als doel vooraf  alle problemen en voorstellen niet op de agenda van de grote politieke partijen of grote bedrijven van bank industrie te financieren. We zijn allemaal uitgenodigd om deel te nemen en te ervaren op dit evenement zowel creatief als democratisch.

Op 17 september is het de bedoeling om te mobiliseren in steden over de hele wereld, zoals New-york, Londen, Madrid en Athene. Met de oproep om die dag tegen de banken en budgetten, allemaal op het zelfde tijdstip in de wereld te vieren. We zijn momenteel bezig om acties te bevestigen in andere steden in Frankrijk en de mogelijke wandelaars in de wijken en voorsteden van Parijs.

Ermee rekening houdend dat de wandelaars al een zeer intense reis gemaakt hebben en bezocht in het kader van algemene verontwaardiging. Meer dan 100 steden en dorpen in Frankrijk, Parijs, en de verontwaardigden over de hele wereld hopen gerespecteerd te worden

En ons recht op het verblijf op de openbare plaats van de volksvergadering en de ontwikkeling om de middelen te installeren om te kunnen te communiceren met de rest van de bevolking.
 

Programa van  de Volksvergaderingen Parijs:

[Provisioneel. Geactualiseerde versie : http://paris.reelledemocratie.fr/node/452 ]

Qui n’a jamais refait le monde, entre amis, en privé, dans son coin ?

 Aujourd’hui,  et depuis plusieurs mois, les citoyens, indignés, se ré-approprient les  places publiques afin de réinventer la démocratie pour les générations  futures.

 Nous  n’acceptons plus cette dictature financière, nous nʼacceptons plus de  payer une dette illégitime, nous nʼacceptons plus de vivre sans  perspective dʼavenir. Et vous, allez- vous accepter cela encore  longtemps ?

 Nous voulons une économie au service de l’humain pour garantir le respect et la dignité de chacun.

 De  toute l’Europe, des marches citoyennes et spontanées convergent vers  Bruxelles dans le but d’une sensibilisation internationale.

 Ces  marches font étapes à Paris le 17 Septembre. Ce jour là,  rencontrons-les à Cité Universitaire et manifestons notre indignation  d’une seule voix vers la Place de la Bastille pour une Réelle Démocratie  et contre la dictature de la finance.

 

16 Septembre:

– 18h (Richard Lenoir) : Débat sur la Construction Européenne

 

17 Septembre:

– 11h: pica pica- et  Assemblée avec les marcheurs  (rencontre dans  le RER « Cité Universitaire »)

– 15h: Marche de la Cité Universitaire à la Bastille (passant  par  St Michel, Hôtel de Ville…)

– 18h: Assemblée populaire à la Bastille. Echanges d’expériences, perspectives et débat ouvert.

 – 22h: Fête et musique.

 

18 Septembre:

– 14h: Théâtre

– 15h: Débat sur la dette et l’austérité.

– 17h: Débat sur les résistances et formes d’action politique. 

– 19h: Assemblée Populaire

 

 

1.GETUIGENISSEN INDIGNÉS

 

Esta misión de difusión del mensaje indignado es y será el leit motif de nuestro caminar, cada asamblea se erige como una escuela metodológica asamblearia y de horizontalidad pieza clave de nuestro movimiento, el contenido es por supuesto importante pero viene en segundo lugar, todo se basa en nuestra innovación metodológica que nos conducirá irremediablemente a nuestro segundo propósito, la expresión de unos afanes y contenidos reivindicativos que niegan los dogmatismos preestablecidos y abren el razonamiento ideológico a nuevos planteamientos descargados de prejuicios y consensuados de manera horizontal y duradera.
Journal d’un marchant de la Marcha Mediterránea http://acampadabcninternacional.wordpress.com/category/walk-to-brussels/

Tout est dit ici : la volonté d’écouter tout le monde, de ne pas partir de diagnostics déjà faits, de s’appuyer sur cette diversité des vécus et des subjectivités, pour ensuite essayer de construire des réponses ensemble. Le désir d’invention (coopératives, alternatives concrètes), au lieu de se fier à des programmes à l’application toujours remise à plus tard. La soif d’autogestion, d’où l’insistance sur les modalités démocratiques et non hiérarchiques de fonctionnement. Le choix déterminé de non-violence, qui marque une profonde rupture avec l’idéologie de « prise (violente) du pouvoir » qui a pu caractériser l’extrême-gauche dans les années de plomb. Mais il s’agit d’une « non-violence active. ». Enfin, cette indifférence au temps, temps passé, temps donné, à se rencontrer et à discuter jusqu’à faire naître des consensus patiemment élaborés.

Evelyne Perrin. Sociologue

http://marchestobrussels.takethesquare.net/2011/09/02/la-confusion-que-suscitan-los-indignados/

This world is going to change. And if it’s not us humans who will change it, it will be nature. And nature knows no mercy. The first thing we have to do is fight cynicism. The rest will naturally follow. Once people are convinced that change is really possible, that change will come about. Diario de un Marchante de la Marcha Mediterránea http://spanishrevolution11.wordpress.com/2011/09/08/cynicism/

A cuántos semejantes nuestros vemos dudar, saltar de un pie al otro esperando que sólo se trate de un mal sueño. Sin embargo, esa es nuestra resplandeciente realidad. Ha llegado el momento de tomar conciencia, cada cual a su propio nivel. Es obvio que esta toma de conciencia individual induce una responsabilidad moral. ¿Cómo, de hecho, no reaccionar cuando uno al fin se ha dado cuenta? Una nueva postura es inevitable entonces. Se trata de un gran momento de verdad porque tendremos que redefinirnos, implícitamente o explícitamente, sin importar que desemboque en indiferencia o empatía. No obstante, son muchas las posibilidades de que de esta pequeña semilla de conciencia de si mismo germine una voluntad.

Badi Baltazar http://www.lebuvardbavard.com/2011/09/llamamiento-la-humanidad.html

Mes amis, je ne vous appelle pas à l’aide !!!!!, je veux simplement vous dire que notre combat c’est la votre et la votre c’est la notre.

Anis, revolution tunisienne. Communiqué a Saint Etienne.

http://marchestobrussels.takethesquare.net/2011/08/29/carta-a-tods-ls-indignas-del-mundo/

  

6. OPVOLGING:

 

Webs:

(Acampadabcn Internacional, blog d’un marcheur de la Méditerranéenne)

Facebook:

Twitter:

@marchabruselas

@marcheparis

@Acampadaparis

@M_Mediterranea

@15mlondon

#marchabruselas #walktobrussels

#Sept17 #17sept #parisesol

Materiel audiovisuel:

 • Vidéos promotionnels des Marches à Bruxelles:

Beelden:

http://www.flickr.com/groups/marchabruselas/

http://www.facebook.com/15mMarchaBruselas?ref=ts#!/15mMarchaBruselas?sk=photos
https://picasaweb.google.com/110548763711203658712

Acties:

Informatie over de marsen hier samengevoegd:

 

7. CLIPPING:

 

 

 

FECHA

WEB

14/09/2011

http://www.lindependant.fr/2011/09/14/un-collectif-des-indignes-audois,61384.php

13/09/2011

http://www.humanite.fr/medias/des-allees-des-stands-et-des-debats-contre-la-super-austerite-479375

8/9/2011

http://www.bastamag.net/article1714.html

6/9/2011

http://www.lindependant.fr/2011/09/06/un-cahier-de-doleances-pour-les-indignes,58392.php

5/9/2011

http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2011/09/05/ils-sont-une-vingtaine-de-marcheurs-arrives-hier-apres-midi-a-dijon-la-marche-des-indignes

5/9/2011

http://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/ACTUALITE/24-Heures/Les-Indignes-font-halte-a-Poitiers

4/9/2011

http://www.infos-chalon.com/article.php?sid=28133&thold=0

1/9/2011

http://www.lejsl.com/saone-et-loire/2011/09/01/une-vingtaine-d-indignes-traversent-la-saone-et-loire

31/08/2011

http://www.charentelibre.fr/2011/08/31/les-indignes-aux-halles,1052282.php

http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/a-marseille-les-indignes-agissent-99988

31/08/2011

http://www.sudouest.fr/2011/08/31/la-voie-des-indignes-486568-813.php

30/08/2011

http://www.charentelibre.fr/2011/08/30/les-indignes-s-installent-a-angouleme-pour-la-nuit,1052105.php

30/08/2011

http://www.charentelibre.fr/2011/08/30/la-caravane-des-indignes-fait-escale-en-charente,1052092.php

29/08/2011

http://www.leprogres.fr/loire/2011/08/29/les-indignes-espagnols-sont-arrives-a-saint-etienne

29/07/2011

http://www.courrierinternational.com/article/2011/07/29/les-indignes-a-la-conquete-de-l-europe

28/08/2011

http://www.ledauphine.com/drome/2011/08/28/les-indignes-font-une-halte-a-valence

28/08/2011

http://www.midilibre.fr/2011/08/28/les-energies-alternatives-se-sont-retrouvees-a-lezan,378383.php

27/08/2011

http://www.leprogres.fr/loire/2011/08/27/les-indignes-en-marche-vers-bruxelles-ont-rendez-vous-dimanche-avec-les-ligeriens

26/08/2011

http://www.leberry.fr/editions_locales/bourges/la_marche_pacifique_jusqu_a_bruxelles_a_rallie_le_cher@CARGNjFdJSsBHxMHBhw-.html

27/08/2011

http://www.sudouest.fr/2011/08/27/deux-soirs-d-indignes-483984-3418.php

27/08/2011

http://www.sudouest.fr/2011/08/27/les-indignes-ont-fait-etape-a-bordeaux-483807-2780.php

24/08/2011

http://www.mundoprogamers.com/wprii/?p=364

18/08/2011

http://www.lindependant.fr/2011/08/18/en-attendant-les-indignes-catalans,52270.php

18/08/2011

http://www.eitb.com/video/fr/infos/societe/detail/721283/les-indignes-bayonne-poursuivre-leur-marche-bruxelles/

20/08/2011

http://www.lindependant.fr/2011/08/20/paroles-d-indignes,52873.php

22/08/2011

http://www.midilibre.fr/2011/08/21/les-indignes-qui-marchent-sur-bruxelles-ont-fait-halte-ici,375007.php

26/07/2011

http://www.euronews.net/2011/07/26/spain-s-indignants-march-on-to-brussels/

18/08/2011

http://lavozdelagra.wordpress.com/2011/08/18/la-marcha-a-bruselas-llega-a-francia-con-mas-de-100-participantes/

http://www.dw-world.de/dw/episode/0,,15268987,00.html

17/08/2011

http://www.eitb.com/video/fr/infos/societe/detail/720719/arrivee-marche-europeenne-indignes-pays-basque-nord/

http://www.eitb.com/es/videos/detalle/719337/madrid-bruselas-pie-nuevo-reto-movimiento-15-m/

15/08/2011

http://www.bidasoaldia.com/2011/08/15/la-marcha-popular-indignada-del-15-m-llegara-manana-a-irun/

14/08/2011

http://www.20minutos.es/noticia/1134024/0/

11/8/2011

http://www.lacapitale.be/regions/bruxelles/2011-08-11/rassemblement-des-cinq-marches-d-indignes-a-bruxelles-le-8-octobre-894437.shtml

27/07/2011

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14305899

14/08/2011

http://www.diariovasco.com/20110812/mas-actualidad/politica/marcha-bruselas-llegara-agosto-201108121446.html

11/8/2011

http://www.larioja.com/20110811/local/region/indignados-continuan-marcha-bruselas-201108111139.html

29/07/2011

http://www.thenewsignificance.com/2011/07/29/jerome-e-roos-indignados-start-epic-march-to-brussels/

11/8/2011

http://www.eitb.com/fr/infos/societe/detail/718028/bayonne-se-prepare-accueillir-marche-indignes-bruxelles/

 

 


8. CONTACTEN:

 

Meseta:

marchabruselas@gmail.com

Telef. : 0642775065 (Verónica)
Spaans : 649 332 482
Frans : 06 49 33 24 82


Middelandse Zee:

marchabruselas.mediterranea2@gmail.com

GSM 1: 0607071347 / 0033607071347
GSM 2: 0761040076 / 0033761040076
Blue (GSM frans) : 0649762977 / 0033649762977
Spaans: 678 693 664 / 610 054 863

Toulouse:

roadtobrussels@gmail.comFabien: 0646282828

Alejandra: (00 34) 670783901

Andere contacten:

Algemene Informatie:
605873665

Coordinatie marsen :
Info.marchabruselas@gmail.com

Advertisements

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.