#occupywallstreet: politie-intimidatie escaleert

Auteur: Dietrich Muylaert

Nu het protest en de bezetting in New Yorks financiële district dinsdag zijn vierde dag inging, begint de politie-intimidatie meer en meer te escaleren. Het bewijs dat de trickle-down theorie toch werkt?

Het lijkt erop dat de trickle-down theorie werkt. De nervositeit over de bezetting van een plein in het financiële hart van New York tegen de desastreuze gevolgen van kapitalisme en corporatisme, dat dinsdag zijn vierde dag is ingegaan, heeft waarschijnlijk van de hoogste regionen van Wall Street de rangen van New York’s Finest bereikt.

Naarmate de bezetting van Zuccotti Park – door de demonstranten terug omgedoopt naar de oude benaming Liberty Plaza en eveneens een verwijzing naar het Tahrirplein – aanhoudt, neemt ook de driestheid van het politieoptreden en de nervositeit bij de ordediensten toe.

Dit uit zich onder andere in een toename van arrestaties, waaronder mensen die aangehouden worden voor onder andere – jawel – het schrijven met krijt op het trottoir (video hieronder), en in een verhoogde politie-aanwezigheid.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag hadden de demonstranten enkele dekzeilen gelegd over het mediamateriaal om het te beschermen tegen de regen. Dit leidde dinsdag tot een politie-inval waarbij minstens zes vreedzame demonstranten hardhandig gearresteerd werden. (video’s hieronder) Een van hen verloor hierbij een tand, een andere zou in kritieke toestand verkeren.

De dekzeilen werden in beslag genomen. Volgens de politie maakten deze zeilen namelijk tenten uit in weerwil van het feit dat ze geen woonfunctie hebben. En tenten zijn verboden.

Burgemeester Bloomberg weigerde nadien een verklaring af te leggen over dit politieoptreden dat bij velen die het protest volgen verontwaardiging opwekte.

Via socialenetwerksites werd dan ook massaal opgeroepen om Bloomberg via elke mogelijke weg hieromtrent te interpelleren. Nochtans verklaarde Bloomberg onlangs nog in een democratische bui dat demonstreren op Wall Street geen probleem is, “this is New York.”

Niettegenstaande de inspanningen die de NYPD levert om de demonstraties van de activisten te verhinderen en te ontmoedigen, hebben er ook dinsdag meerdere protestacties plaatsgevonden op Wall Street en in de omgeving. Het lijkt er echter op dat, terwijl de mainstream media medeplichtig zo goed als niet bericht over deze bezetting, de overheden spelen met de gedachte van een ontruiming van Liberty Plaza.

Ondertussen ook heeft Yahoo zich verontschuldigd voor het blokkeren van e-mail met daarin occupywallstreet. Er waren klachten gerezen over censuur door het bedrijf dat ook een belangrijke e-mailservice aanbiedt. Volgens Yahoo zou het probleem opgelost zijn en lag het aan hun spamfilters.

Externe link: AnonOps Communiations

Oorspronkelijk gepubliceerd op De Wereld Morgen

Advertisements

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.