PRESENTATIEMAP REËLE DEMOCRATIE NU! GENT

Presentatiemap (PDF)

Wie zijn wij? – Wat bezielt ons? – Wat doen wij? – Hoe kan je ons contacteren en hoe kan je ons volgen?

Voorblad Persmap

Wie zijn wij?

1. DE INTERNATIONALE BEWEGING

Onze beweging, Reële Democratie nu!, vindt haar oorsprong in de Spaanse Indignados-demonstraties op het Plaza del Sol in Madrid. Ze werd geïnspireerd door de Arabische lente 2010-2011.

Deze protesten van de Indignados of Verontwaardigden startten op 15 mei 2011 en verenigden burgers van alle leeftijden uit alle sociale klassen.

De 15M beweging of  “Democracia Real Ya!” (DRY) – is een publieke oproep tot verzet tegen de politieke corruptie en de hoge werkloosheid.

Op 15 oktober wordt er een betoging in Brussel gepland. Vanuit verschillende Europese landen zijn er marsen aan de gang die maar één hoofddoel hebben:

“In het hart van de EU de verontwaardiging uitschreeuwen.”

De DRY-beweging vond snel navolging in andere landen waaronder:

Griekenland, Frankrijk, VK, VS, Duitsland, Nederland, …

Het verhaal van de Puerta del Sol: https://niepleuen.wordpress.com/2011/09/13/het-verhaal-van-de-puerta-del-sol-in-het-nederlands-archief

Entoesiasme

2. DE BEWEGING IN BELGIË

De huidige politieke impasse, de financieel en economische crisis en andere nationale en internationale wantoestanden doen ook hier oases van Reële Democratie Nu! ontstaan.

In steden zoals Luik, Brussel, Namen en ook Gent zijn er actiegroepen opgericht.

3. ONZE BEWEGING IN HET GENTSE

Onze beweging, Reële Democratie Nu! – Gent, verenigt verontwaardigde burgers uit zowel Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen als Antwerpen.

Om de 14 dagen organiseren wij een Volksvergadering in Café “De Centrale“ , Kraankinderstraat 2 te Gent. Op deze Volksvergaderingen heeft elke deelnemer een evenwaardige stem. Dit instrument is het kloppend hart van de beweging.

De werking van deze Volksvergadering vind je op “Snelgids voor Groepsdynamica van Volksvergaderingen”. https://niepleuen.wordpress.com/category/howto-2

Wat bezielt ons?

De basis van onze bezieling wordt omschreven in ons MANIFEST, aangenomen op de Volksvergadering van 17 september 2011.

Dit document drukt onze verontwaardiging en overtuiging uit.

https://niepleuen.wordpress.com/manifest-reele-democratie-nu-%E2%80%93-gent

1. ONZE VERONTWAARDIGING

We zijn verontwaardigd omdat in onze maatschappij de woningnood steeds nijpender wordt, de armoede toeneemt en een bron is van onmenselijkheid en misbruik.

We zijn verontwaardigd omdat de lucht die we inademen vervuild is en de natuurlijke bronnen van de aarde verspild worden.

Wij zijn verontwaardigd omdat in ons politiek systeem de politici niet naar ons luisteren, omdat de partijen, de banken en de multinationals alle macht naar zich toetrekken en ons niet behandelen als volwaardige burger.

We zijn verontwaardigd omdat we enkel klotejobs kunnen krijgen,  omdat we enkel radertjes zijn in een grote machine, omdat onze creativiteit  gefnuikt wordt, omdat zij alles bepalen en wij niets mogen bepalen.

Wij zijn verontwaardigd omdat de wereld zijn menselijkheid verloren heeft doordat winsthonger, privileges en hiërarchie alles overheersen komen wij op voor sociale rechtvaardigheid, een duurzaam milieu, kortom een humanere wereld waar de mens weer op de eerste plaats komt en de mogelijkheid krijgt zijn lot in eigen handen te nemen.

2. ONZE OVERTUIGING

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat:

Dit  de prioriteiten moeten zijn van elke ontwikkelde samenleving:

gelijkheid, vooruitgang, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en ontwikkeling, welvaart en welzijn voor de bevolking.

Er zijn een aantal onvervreemdbare rechten die voor iedereen zouden moeten gelden:

recht op huisvesting, werkgelegenheid, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, politieke participatie, vrije persoonlijke ontwikkeling en consumenten-rechten voor een gezond en gelukkig leven.

De huidige regering en het huidige economische systeem slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen zelfs een obstakel voor vooruitgang in de realisatie ervan.

De wil tot macht en de concentratie ervan in de handen van enkelen creëert ongelijkheid, spanning en onrechtvaardigheid. Dit leidt dan weer tot geweld, wat we ten stelligste verwerpen. Het achterhaalde en onnatuurlijke economisch model zorgt voor grote rijkdommen voor enkelen en betekent armoede voor de rest van de bevolking.

Het doel van het huidige systeem is de accumulatie van geld, niet de efficiëntie en welvaart van de samenleving. Het systeem verspilt grondstoffen, vernielt de planeet, creëert werkloosheid en ongelukkige consumenten.

De burgers zijn een radertje in een machine die een kleine minderheid steeds rijker maakt en geen rekening houdt met onze behoeften. We zijn anoniem, maar zonder ons zou niks van dit alles bestaan, want wij zetten de wereld in beweging.

Als we onze toekomst niet langer in handen leggen van een abstract economisch model, dat nooit welvaart zal brengen voor de meerderheid van de bevolking, kunnen we het misbruik uitschakelen waar we allen het slachtoffer van zijn.

3. ONZE EIS

Wij zeggen dat het onze toekomst is, niet de hunne!

Wij willen échte democratie!

Democratie komt van het Griekse démos = volk en Krateo = regeren/besturen. De vertegenwoordigers die we hebben gekozen vervullen hun taak niet.  We zijn het beu dat economische belangen in plaats van de mens centraal staan. Zij vertegenwoordigen ons niet.

Democratie houdt in dat de beslissingsbevoegdheid ligt bij het volk.

Voor echte democratie werken we en voeren we actie. Onafhankelijk van elke politieke partij, op een vreedzame manier, inclusief, met niet-hiërachische structuren en participatieve democratie in de praktijk.

De Volksvergadering is ons orgaan waar alle beslissingen genomen worden.

Lichaamstaal tijdens de Volksvergaderingen

Lichaamstaal tijdens de Volksvergaderingen

Afkeuring: De armen in een kruis boven het hoofd gehouden.

  

Wat doen wij?

15 Oktober 2011 is voor onze beweging een belangrijke datum. We zullen bijdragen tot het welslagen van de dag van “Global Change”.

15 October United for Democracy

Verder zullen we blijven Volksvergaderingen organiseren. Dit is ons platform van waaruit we op lokaal niveau willen bijdragen tot het totstandkomen van Reële Democratie.

We zullen de wijken bezoeken om ons kenbaar te maken, de pleinen bezetten om onze verontwaardiging te uiten en door de straten marcheren om onze stem te doen gelden.

Hoe kan je ons contacteren en hoe kan je ons volgen?

1. ONZE BLOG

https://niepleuen.wordpress.com

We gebruiken deze tool onder de Gentse kreet: “Nie pleuen” als communicatiemiddel met de buitenwereld.

2. ONZE FB-PAGINA

https://www.facebook.com/groups/acampadagent

We wisselen onze ideeën uit via deze facebook-pagina.

3. EMAIL CONTACT

acampadagent@gmail.com

4. TWITTER

@acampadagent

5. TELEFOON

GSM1 +32 (0) 492 675 812 (Daniël Verhoeven)

GSM2 +32 (0) 476 024 452 (Ramon Emmaneel)

GSM3 +32 (0) 492 653 501 (Pascalle Brink)

Logo RDN

Advertisements

2 comments

  1. posimist · October 6, 2011

    BEWARE – it’s the same ‘Power Elite’ who want us to help them create a One World Government

  2. Pingback: Marcheer naar Brussel! Eis het leven terug! « Revolutie Nieuws

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.