Oproep van 8 tot 15 Oktober – Programma

Sedert 15 Mei 2011, ontwikkelt zich een internationale beweging, spontaan ontstaan in Spanje, met het doel een reële democratie tot stand te brengen. Deze “beweging van verontwaardigden”, ontwikkelt een dynamiek die burgers(innen) bijeen brengt in  Volksvergaderingen, plaats voor discussie, directe democratie en convergentie.

De beweging zal 5 maanden bestaan op het moment dat verschillende marsen vertrokken uit meerdere landen zich samenvoegen in Brussel om Europese soberheidspolitiek aan te klagen die steeds meer de soevereiniteit van het volk afbouwt.

Van 8 tot 15 oktober komt de beweging bijeen in Brussel voor een week van actie, reflectie, gemeenschappelijk leven, ontmoetingen en manifestaties. De beweging wil burgerinitiatieven ontwikkelen die de huidige situatie het hoofd bieden. Om die alternatieven uit te werken zal elke dat  een thema behandeld worden, zodat iedereen aan het debat kan deelnemen.

Hier de verschillende thema’s:

08 Oktober : Aankomst van de marsen.

09 Oktober : Sociaal, cultureel, opvoeding.

10 Oktober : Patriarchaat, feminisme.

11 Oktober : Ecologie.

12 Oktober : Economie.

13 Oktober : Vrijheid van te gaan en staan, vrijheid zijn mening te uiten.

14 Oktober : Politiek, democratie, Europa.

15 Oktober : Internationale Manifestatie tegen de soberheidspolitiek.

In dit kader kan iedereen die wil deelnemen een ogenblik van reflexie, een atelier voorstellen in verband met de thema’s.  Deze ruimtes passen zelfbeheer toe (de personen die ateliers organiseren zorgen zelf voor de communicatie, een plaats, stellen een tijdstip voor om de activiteit te organiseren, enz. Op het einde van de dag zullen Volksvergaderingen georganiseerd worden om de discussies en debatten te collectiviseren en te trachten concrete voorstellen uit te werken op basis van consensus.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan dit groot rendez vous. Uw deelname kan verschillende vormen aannemen. Het is aan u om uw kennis te delen, uw uitbarstingen, uw hoop, uw ideeën, uw hobbies, uw kunst, uw ervaringen, enz.

We nodigen u ook uit om voor de verschillende thema’s  personen als referentie voor te stellen,  voor een activiteit, werkgroep en/of  de Volksvergaderingen en om spreektijd in te lassen voor deze personen.

We hebben iedereen nodig om dit experiment war te maken en en maatschappij op te bouwen waar iedereen zijn plaat heeft.

De beweging van de Verontwaardigden

Je kan dit ook verder volgen via onze agenda en hier vind je een gedetailleerd programma

Enkele belangrijke email-adressen en links

Kampeerplaats 

Agenda 8-15 Okt. Nederlands (Google agenda)

Agenda 8-15 Okt. Frans (Agenda Poster)

Laatste nieuws van de marsen

Agora Brussel

Site 15 Oktober

Commissies Acampada Brussel

Communicatiecommissie:  communicationbxl@gmail.com

Actiecommissie: actionsbxl@gmail.com

Kampcommissie: campementbxl@gmail.com

Inter-marsencommissie: intermarchesbxl@gmail.com

Juridische Commissie: legalbxl@gmail.com

Agoracommissie :  agorabxl@gmail.com

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.