De tien basisrechten van de manifestant

Abreviated English Version

De Grondwet waarborgt de vrije meningsuiting; je mening kan je uiten door actie, betoging, sit-in, dragen van een bordje, uitdelen van een pamflet, scanderen van een slogan enz. Vrije meningsuiting is een “grondrecht”, dat hoger staat dan een eventueel politiereglement. Laat je dus niet te vlug intimideren door de bewering dat een politiereglement je verbiedt je mening te uiten.

Betogen doe je nooit alleen. Laat je daarom niet isoleren en houd je ogen en oren goed open zodat je ingeval van moeilijkheden met de politie niet alleen voor jezelf op kan komen maar ook getuigenis voor anderen af kan leggen.

1. Identiteitscontrole.

 De politie in uniform of in burger (als ze zich legitimeren) mag je identiteit controleren.

De politie moet een reden hebben (ordeverstoring of strafbare feiten).

Dan ben je verplicht je identiteitskaart te overhandigen; na verificatie moet ze onmiddellijk teruggegeven worden.

Opkomen voor je mening is niet strafbaar en is geen ordeverstoring.

2.       Administratieve aanhouding.

 = wanneer je niet beschuldigd wordt van een misdrijf.

= maximaal twaalf uur.

De politie is verplicht de arrestant een register te laten tekenen bij binnenkomst en vrijlating. Dat is het enige wat je kan ondertekenen.

3. Gerechtelijke aanhouding.

= Bij verdenking van een misdrijf.

= maximaal 24 uur, tenzij de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel aflevert.

4. Ondervragingen

– Absoluut recht tot zwijgen, geen verplichting tot verklaringen noch ondertekening van wat dan ook.

– Verklaringen worden vaak tegen jou en je mede-actievoerders gebruikt.

– Je hebt het volste recht te wachten met een verklaring tot je een advocaat gesproken hebt.

5. Fouillering

– Veiligheidsfouillering: opsporen “gevaarlijke” voorwerpen.

– Opsporingsfouillering: opsporen van verdachte objecten bij misdrijf waarvan je verdacht wordt.

– Zonder precieze aanwijzingen mag de politie niet fouilleren.

– Bij verplichting tot uitkleden gaan ze hun boekje te buiten.

Naar een manifestatie ga je best met “lege zakken”: geen drugs, ook geen soft drugs, geen messen of voorwerpen die als “wapen” kunnen beschouwd worden. Geen adresboekjes.

De politie is namelijk erg geïnteresseerd in namen.

6. Fotograferen van manifestanten en arrestanten.

– Fotograferen zonder toelating is een inbreuk op de privacy.

– Vooral bij administratieve aanhouding omwille van een actie, d.i. de uitvoering van een democratisch recht, is het niet normaal dat men in een politie-fotoboek terechtkomt.

– Protesteer hiertegen met klem.

7. Vingerafdrukken.

= nog niet wettelijk geregeld.

–  kadert binnen het aanleggen van documentatie voor het commissariaat-generaal voor gerechtelijke opdrachten

–  dit alles voor de strijd tegen de criminaliteit, je mening uiten is geen crimineel feit dus je hoeft hier niet aan mee te werken.

8. Verwittiging van familie of kennissen tijdens aanhouding

– Je mag politie vragen familie of advocaat te laten verwittigen;  je moet van dit recht gebruik maken.

9. Bijstand advocaat

– Je hebt bij een eerste verhoor altijd recht op een advocaat.

[Dit was vroeger niet het geval maar is gewijzigd na het Salduz -arrest van het Europees Hof, zie de ‘Wet Consultatie- en Bijstandsrecht‘ genoemd (BS 5 september 2011)]

– Deze mag je alle dagen bezoeken tot 21u ’s avonds

10. Sta op je rechten en protesteer

Als politie haar boekje te buiten gaat door bijvoorbeeld te schelden, te slaan of fouillering om te vernederen neem je best onmiddellijk na je vrijlating contact op met een advocaat om te zien hoe je het best kan reageren. Ook protest gebeurt best collectief.

Advertisements

2 comments

 1. Kaat Verstraete · October 8, 2011

  Ook bij een eerste verhoor heb je recht op bijstand van een advocaat.

  • De Viegende Reporter · October 8, 2011

   Dag Kaat,

   Ja, ik geloof dat ik dat ook gelezen heb. Geldt dat ook bij een administratieve aanhouding? ga het eens opzoeken en dat de tekst aanpassen.
   Daniël

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.