Manifest Reële Democratie Nu – Gent

Aangenomen op de Volksvergadering van 17 September 2011

Volksvergadering op het Sint-Pietersplein bij verwelkoming van de Mars uit Madrid in Gent

Volksvergadering op het Sint-Pietersplein bij verwelkoming van de Mars uit Madrid in Gent

We zijn verontwaardigd omdat in onze maatschappij de woningnood steeds nijpender wordt, de armoede toeneemt en een bron is van onmenselijkheid en misbruik.

We zijn verontwaardigd omdat de lucht die we inademen vervuild is, de natuurlijke bronnen van de aarde verspild worden.

Wij zijn verontwaardigd omdat in ons politiek systeem de politici niet naar ons luisteren, omdat de partijen, de banken en de multinationals alle macht naar zich toetrekken en ons niet behandelen als volwaardige burger.

We zijn verontwaardigd omdat we enkel klotejobs kunnen krijgen,  omdat we enkel radertjes zijn in een grote machine, omdat onze creativiteit  gefnuikt wordt, omdat zij alles bepalen en wij niets mogen bepalen.

Wij zijn verontwaardigd omdat de wereld zijn menselijkheid verloren heeft doordat winsthonger, privileges en hiërarchie alles overheersen komen wij op voor sociale rechtvaardigheid, een duurzaam milieu, kortom een humanere wereld waar de mens weer op de eerste plaats komt en de mogelijkheid krijgt zijn lot in eigen handen te nemen.

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat:

– Dit  de prioriteiten moeten zijn van elke ontwikkelde samenleving: gelijkheid, vooruitgang, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid en ontwikkeling, welvaart en welzijn voor de bevolking.

– Er zijn een aantal onvervreemdbare rechten die voor iedereen zouden moeten gelden: het recht op huisvesting, werkgelegenheid, cultuur, gezondheidszorg, onderwijs, politieke participatie, vrije persoonlijke ontwikkeling en consumenten-rechten voor een gezond en gelukkig leven.

– De huidige regering en het huidige economische systeem slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen zelfs een obstakel voor vooruitgang in de realisatie er van.

– De wil tot macht en de concentratie ervan in de handen van enkelen creëert ongelijkheid, spanning en onrechtvaardigheid. Dit leidt dan weer tot geweld, wat we ten stelligste verwerpen. Het achterhaalde en onnatuurlijke economisch model zorgt voor grote rijkdommen voor enkelen en betekent armoede voor de rest van de bevolking.

– Het doel van het huidige systeem is de accumulatie van geld, niet de efficiëntie en welvaart van de samenleving. Het systeem verspilt grondstoffen, vernielt de planeet, creëert werkloosheid en ongelukkige consumenten.

– De burgers zijn een radertje in een machine die een kleine minderheid steeds rijker maakt en geen rekening houdt met onze behoeften. We zijn anoniem, maar zonder ons zou niks van dit alles bestaan, want wij zetten de wereld in beweging.

– Als we onze toekomst niet langer in handen leggen van een abstract economisch model, dat nooit welvaart zal brengen voor de meerderheid van de bevolking, kunnen we het misbruik uitschakelen waar we allen het slachtoffer van zijn.

Wij zeggen dat het onze toekomst is, niet de hunne!

Wij willen échte democratie!

Democratie komt van het Grieks  démos = volk en Krateo = regeren/besturen. De vertegenwoordigers die we hebben gekozen vervullen hun taak niet.  We zijn het beu dat economische belangen in plaats van de mens centraal staan. Zij vertegenwoordigen ons niet.

Democratie houdt in dat de beslissingsbevoegdheid ligt bij het volk.

Voor  echte democratie werken we en voeren we actie. Onafhankelijk van elke politieke partij, op een vreedzame manier, inclusief, met niet-hiërachische structuren en participatieve democratie in de praktijk.

De Volksvergadering is ons orgaan waar alle beslissingen genomen worden.

Advertisements

3 comments

 1. De Viegende Reporter · October 22, 2011

  De gist in de deeg van de opstandige massa is de Volksvergadering, waar het niet langer individuen zijn die bepalen wat er moet gebeuren, maar de de collectieve wijsheid van iedereen. Lees daarover https://niepleuen.wordpress.com/2011/10/19/ben-jij-klaar-voor-de-volksvergadering/ en https://niepleuen.wordpress.com/2011/09/10/inleiding-tot-de-groepsdynamica-van-volksvergaderingen-van-democracia-real-ya/

  • Prachtige Pjotr · October 26, 2011

   Bedankt voor de informatieve links. Ik zie dat jullie “systeem” van de directe democratie degelijk onderbouwd wordt. Maar zelfs de meest horizontale structuur is een systeem, dat eens in de praktijk gebracht aan een belangrijke wet onderhevig is: alles staat of valt met de kwaliteit van de mensen die het (willen) ondersteunen. Dus kom je weer terecht bij individuen die het voortouw nemen. Maar ik kan begrijpen dat dit niet altijd van toepassing is. De Catalaanse CNT heeft een redelijk consistent bewind uitgebouwd tijdens de Spaanse burgeroorlog, als ik me niet vergis.

 2. Prachtige Pjotr · October 19, 2011

  Je werkt met niet-hiërarchische structuren, maar er moeten toch mensen zijn die als het ware de gist in het deeg van de opstandige massa zijn? Is er geen soort revolutionaire elite die dan onvermijdelijk ontstaat?

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.