Niks te verliezen, alles te winnen!

Wij zijn de mensen en netwerken die deelnamen aan de 15S bijeenkomst in Barcelona van 15 tot 18 setember.

1. Wij verwerpen de bezuinigingen als oplossing voor de huidige crisis omdat die leiden tot een autoritair en anti-democratisch beheer van het gemeengoed en de publieke middelen.
Wij verwerpen de bezuinigingspolitiek omdat die de ongelijkheden doet toenemen. De bezuinigingspolitiek is een directe aanval op de verschillende Europese welvaartssystemen en op de bestaande sociale rechten. Deze maatregelen bevoordelen private economische en financiele belangen die juist verantwoordelijk zijn voor het economische proces dat tot de huidige crisis heeft geleid.Dit is niet alleen een economische crisis, maar vooral een politieke crisis. Dit is het moment waarop het Europese sociale pact uiteindelijk gebroken is. De crisis toont het totale falen aan van politieke partijn als effectieve beheerders van het gemeengoed en de publieke middelen.2. Geconfronteerd met deze materiele en existentiele precariteit, eisen we de democratisering van het economische systeem en het Europese beleid. Dit zal ons toelaten om een nieuw economische model en een nieuwe sociale welvaart te bouwen gebaseerd op twee aspecten: het garanderen van een onvoorwaardelijke toegang tot inkomen (basisinkomen voor iedereen) en de effectieve en vrije toegang tot sociale rechten en het gemeengoed (onderwijs, gezondheidszorg, wonen, kennis, milieu).Om dat mogelijk te maken moeten we een Europees fiscaal, budgetair en sociaal beleid ontwikkelen, en ook de schuld onderzoeken. We nieuwe sociale rechten introduceren, waaronder het recht voor personen om failliet te gaan. De schulden van mensen moeten overgenomen worden, niet die van de banken.3. We beschouwen het ook essentieel om rechten zoals net-neutraliteit te garanderen, en vrije toegang tot netwerken, kennis en onderwijs, en geen  privatisering en vermarkting hiervan.

4. In de context van precariteit en toenemende werkloosheid is de situatie van migranten het duidelijkste voorbeeld van het ontzeggen van arbeidsrechten en het onderwaarderen van hun bijdrage aan de economische productie. Dit is het model dat nu wordt uitgebreid en opgelegd wordt aan de hele werkende bevolking.

Wij eisen sociale, politieke en burgerrechten voor iedereen, met of zonder arbeidscontract. We eisen dat die rechten toegekend worden aan alle migranten die in Europese landen leven. Wij zijn allemaal migranten. Niemand is illegaal!

5 We moeten het domocratische model omvormen en ons de politiek terug toe-eigenen door directe participatie in alle domeinen van het politieke, economische en sociale leven. Het huidige model van representatieve democratie is uitgeput. Niemand vertegenwoordigt ons nog!

Om deze redenen roepen we iedereen op om op 15 oktober samen het beleid te verwerpen dat – zoals ze beweren – ons uit de crisis zou moeten leiden. Wij  eisen echte democratie!

Niets te verliezen, alles te winnen, #UnitedForGlobalChange!

Engels origineel

Vertaling: groenNoord

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.