Meibloem Open schiet in actie!

13 november 2011,

Gent – In de Brugse Poort kwam deze week tot tweemaal toe de buurt bijeen rond de binnenblok van de meibloemstraat. Vroeger was daar een bowling, een meubelfabriek en de mosterdfabriek. Deze binnenblok is sinds mei 2011 in handen van projectontwikkelaar ACASA. Zij willen daar een 40-tal wooneenheden bouwen maar houden hierbij geen rekening met de echte noden van de buurt.

Sinds ‘zuurstof voor de Brugse Poort’ van start ging zijn er in de wijk veel veranderingen ten goede gebeurt. Maar dit project is absoluut nog niet ten einde! De actiegroep Meibloem Open streeft ernaar om de invulling van de binnenblok van de meibloemstraat, reinaertstraat, kastanjestraat en sparrestraat zo breed en open mogelijk te laten gebeuren. In de geest van ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ wil deze groep buren en buurtbewoners zich engageren.

Meibloem Open vraagt zich af waarom de Stad Gent niet eerder ingreep en bepaalde strikte voorwaarden oplegt aan projectontwikkelaars die willen handelen in de wijk. De Brugse Poort is een dichtbevolkte wijk waarin samenleven niet altijd gemakkelijk is. De Precaire Puzzel, een samenwerking van organisaties en diensten in de Brugse Poort, legde de noden van de wijk al eerder dit jaar bloot en ondertekende hiervoor een charter.

een nieuwe kaart

Niet enkel organisaties, maar ook de buurtbewoners willen zich inspannen voor hun wijk. Meibloem Open gelooft in een vruchtbare samenwerking met de projectontwikkelaar en stad Gent, en wil hen ook wijzen op hun verantwoordelijkheden.

Vorige week dinsdag (8 november) werd er een buurtbijeenkomst georganiseerd in het buurtcentrum van het Kokerpark (zaal Ooievaar). Meer dan veertig buren bogen zich over de kaart van de binnenblok en formuleerden vanuit hun standpunt wat ze graag zagen gebeuren daar ter plaatse. Dit resulteerde in een kaart vol nieuwe ideeën en initiatieven.

de koffieklets

Dit weekend, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag de bowlingzaal gekraakt door een aantal mensen die ervan overtuigd zijn dat ze er een leuke plaats van kunnen maken voor de buurt. Meibloem Open wou alvast een eerste kennismaking en organiseerde zondagnamiddag een koffieklets. Bij een warme tas koffie konden de buren vragen stellen aan de nieuwe bewoners van de bowling.

Meibloem Open is zeker voor een tijdelijke invulling van deze leegstaande gebouwen. Het kan alvast ruimte bieden aan enkele geinspireerde mensen en organisaties. Door goede afspraken met de buren kan overlast vermeden worden.

>maandag 14 november, om 19u30: voorstelling van visie en plannen door ACASA, schepen Balthazar en dienst stedenbouw. Dit gaat door in de Fenikschool, acaciastraat 11/29.

extra info:

*in de binnenblok waren tot dit jaar;

>mosterdfabriek tierentyn

>bowling de meibloem (gekocht door ACASA en URBANLINK)

>meubelfabriek en winkel vandenberghe-pauvers (gekocht door ACASA en URBANLINK)

*de precaire puzzel:

samenwerking van organisaties en diensten die actief zijn in de wijk. Zij engageerden zich onder de naam ‘precaire puzzel’ om de leefsituatie in de wijk te verbeteren en ondertekenden hiervoor een intentieverklaring (het charter).

*buurtoverleg 14 november

maandagavond om 19u30 komt ACASA samen met schepen Balthazar en de dienst stedenbouw uitleg geven over hun plannen en visie. Deze bijeenkomst gaat door in de feniksschool in de acasiastraat (11/29).

*eerdere acties

vanuit de buurt werden al eerder acties ondernomen voor de binnenblok. Op 7 juli was er al een bijeenkomst in buurthuis Trafiek, waarop een veertigtal buren hun bezorgheid geuit hebben. Dit resulteerde in een brief naar de stad Gent. Ook heeft een groep bewoners uit de meibloemstraat al enkele onderbouwde brieven geschreven naar stad Gent en ACASA. Op beide brieven kwam echter bar weinig reactie. Enkele buren uit de meibloemstraat zijn op bezoek gegaan bij ACASA en kregen daar een beperkte inkijk in hun plannen.

contact

Wiebe Moerman

0474/584180

wiebe_moerman@hotmail.com

meibloem.open@gmail.com

foto’s van de bijeenkomsten zijn op aanvraag te verkrijgen.

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.