Nationale Bijeenkomst Communicatie

1. Voorwoord

Aangesneden thema:

Internet site.

Er zal een mailing list ‘internet site’ gemaakt worden op basis van de aanwezigen en degenen die geïnteresseerd zijn.

Doel?

 • Het ideale communicatiemiddel opnieuw definiëren, en,  vervolgens, het huidige bestuderen.
 • Een efficient Web als communicatiemiddel installeren.

De huidige tools hebben belangrijke tekortkomingen.

 • Klare agenda’s,
 • Het verzamelen en verspreiden van ideeën – voorstellen,
 • Het verzamelen van de verslagen van de Volksvergaderingen.

De noden om dit project tot een goed einde te brengen:

 • Financiering
 • Plekken op te werken.

Splitsing van de werkgroep in twee voor inhoud en techniek:

 1. Het bestuderen van de inhoud.
 2. Het bestuderen van de techniek.

2. Technische vergadering

Ploeg

Competenties van Yasmina :
Grafiek  (photoshop, illustrator, indesign …)
Wil : dat er geen vertraging meer is van de informatie

Competenties van Dave (Fr-Eng) :
Php, mysql, css, javascript
Wil : Zijn competenties in diest stellen van de groep
De organisatie en structuur verbeteren
Het gebrek aan een platform dat iedereen bereikt oplossen

Competenties van Clara (Ndls-Eng-Fr) :
Photographie – vidéo – Final Cut
Competenties van Laure (Fr) :
Webdsigner flash, final cut, dreamweaver, css, html
Wil : de tools helpen samenbrengen,
Wil de tekortkomingen bekijken op basis van het bestaande systeem.

Competenties van Nofel (Fr-Ndls-An) :
Html, php, photoshop, étudiant audiovisuel, phpmyadmin
Wil : Verzamelen en verspreiden van info.

Competenties van Jan (Ndls-Eng-Fr) :
Opleiding informatica
Db admin, php, cms, css, html, graphic basis, flash
Wil : multinationale organisatie

Competenties van Laurent (Fr-Eng-Esp-Ndls)
Db admin, project leiding

Competenties van Marie
Grafiek- fotoshop- Illustratie- Indesign
Wil : een module kleine aankondigingen toevoegen

Ideeën over de site en de tools

 

Inhoud

 • Pers artikels
 • Publieke verslagen
 • extern
 • intern
 • Videos
 • Agenda
 • Virtuele vergaderingen

Vaststelling:

Er zijn geen linken tussen de verschillende tools, linken die de mensen locaal samenbrengen en alle ideeën over een thema samenbregen.

Voorstel:

Alle thema’s verzamelen en ze onderverdelen.

Voorbeelden:  Kernenergie > Centrales; Economie > Banken -> Dexia

Het idee van een virtuele Volksvergadering:

Ze verloopt in fasen als volgt (voor degenen de de Volksvergadering van bij het begin bijwonen).

 1. Begrijpende fase (uitelg van het thema)
 2. Debat fase
 3. Voorstellen fase
 4. Fase ‘werkgroep’ over de uiteindelijke voorstellen
 5. Stemmen fase
 6. Oplossingsfase
 7. Indien nodig terug naar de etappes 4 tot 6
 8. Actie fase

Het idee om de organisatie te verbeteren;

Een container structuur maken om alle rapporten van de Assemblées te bevatten (Algemene Assembléé, A.P. , werkgroepen)

Reden: De inhoud structureren:

Zo is het gemakkelijker om zijn weg te vinden als men een verslag leest, men vindt gemakkelijker de info die men nodig heeft.

Dit laat toe om linken te leggen tussen de verschillende verslagen te leggen die het zelfde onderwerp behandelen => grotere coherentie tussen de verschillende volskvergaderingen (steden, landen…)

Het laat ook toe dat men geen fase overslaat of punten die men moet behandelen laat liggen en zo krijg je een grotere coherentie in de Volksvergadering

Puur technische zaken:

De structuur van een website maken (+database) die kan geëxporteerd worden.

Structuren die onderling met elkaar kunnen verbonden worden.

Referentie tabel in de gegevensbank, die enkel de linken bevat naar alle types van input.

Deze tabel zou uitgevoerd kunnen worden naar andere sites die van dezelfde structuur vertrekken. Zo zouden ook de referenties beschikbaar zijn op alle sites, maar de inhoud blijft bewaard in elke DataBase afzonderlijk (versterking van de cohesie).

Het unieke veld (ID) kan gedefinieerd worden  van uit de referentei tabel door de naam van de site, zodat men weet waar de gegevens zich bevinden terwijl me zelf zijn ID beheert.

Regelmatige synchronisatie tussen de referenties.

Site taal per taal (om het lezen van de site te vergemakkelijken)

3. Vergadering inhoud (tweetalig fr en nl)

In aanwezigheid van de mensen komende uit verschillende steden leek het ons interessant om na te denken over hoe te communiceren naar, te coördineren tussen en te informeren over de vandaag aanwezige groepen.

Steden: Gent, Hasselt, Namen, Luik, Louvain-la-Neuve, Brussel.

RONDGANG

GENT

Het is belangrijk om een communicatieplatform te hebben tussen de steden, om onze ideeën uit te wisselen. Het is noodzakelijk om op deze webstek archieven, acties en coördinatiebepalingen terug te vinden.

Wenst een gelijkaardige actie uit te voeren in elke stad, gemeente op hetzelfde moment. Oppert het idee van een nationale vergadering, maar dit alleen volstaat niet. We hebben een nationale mailing list nodig.

De acties zullen worden bepaald in vergaderingen en de mailing list moet worden gebruikt als een hulpmiddel.

HASSELT

Het gebruik van een sociaal forum. Hasselt bestaat uit verschillende convergerende bewegingen.

De uitwisseling van ideeën met andere steden is belangrijk

Het belang van een unieke nationale communicatielijn en een unieke plaats waar ieder informatie kan opzoeken.

Gezien het grote aantal websites en pagina’s, zou het goed zijn om links aan te maken en om deze pagina’s onderling te verbinden.

Voor de vergadering 11/11 is het belangrijk om te praten over een gemeenschappelijke actiestrategie en visie.

De nationale mailing list mag niet verdrinken in tonnen emails.

* Hoe gebruiksregels bepalen? Zelfdiscipline van de gebruikers?

* Hoe deze informatie, gebruiksregels kenbaar maken aan een nieuw lid van deze mailing list?

LUIK

Heeft niet de legitimiteit om in naam van heel Luik te spreken. Laten we in plaats van te spreken over steden praten over groepen, want in sommige steden zijn er meerdere groepen.

LOUVAIN-LA-NEUVE

Wenst informatie over en coördinatie tussen de verschillende steden.

BRUSSEL

Belangrijk om archieven ter beschikking te stellen, onze documenten te registreren en onze acties te coördineren.

Vestigt de aandacht op het autonome karakter van de beweging, de horizontaliteit en de samenstelling ervan uit individuen.

We moeten erover waken om niet te preken tegen de overtuigden! We moeten tevens werken aan de communicatie naar de mensen die ons nog niet kennen.

Er vogt een dedat over de mandatarissen en de 90% consensusregel.

Elke lokale vergadering, in het beste geval een kleine structuur, zal een persoon aanduiden om deel te nemen aan de werkgroep Interne Communicatie.

VOORSTELLEN

A. Nationale mailing list

(1) Do’s and Don’t

(a)     Do’s

 • Coordinatie
 • Agenda van de acties
 • Punten van de dag, agenda van de vergadering

(b)     Don’t

 • Artikels dienen op een webstek te worden geplaatst. Niet verspreiden via de mailing list.
 • Geen debatten via de mailing list.
(2)   Een gecentraliseerde mailing list maken aan de hand van de reeds bestaande mailing lists. Vervolgens de gebruiker vragen of zij/hij nog op deze mailing list wenst te staan.

(NVDR: elke stad / groep heeft misschien een eigen mailing list. Dit is het geval voorRDN! GENT en LLN. -> In een vergadering bespreken om deze te laten opnemen in de centrale nationale mailing list)

B.  Coordinatie tussen steden via website

Ieder persoon schrijft zich ter persoonlijke titel in.

Elke stad / gemeente wordt vertegenwoordigd door de ingeschreven groepen.

C.    Kleine eenvoudige mailing list

Voor de aanwezigen (tussen de steden) als beginpunt. Dit om te informeren en geïnformeerd te worden over wat er zich elders afspeelt (natuurlijk met alle nodige onderlinge vertrouwen), om ontmoetingen tussen elkaar te organiseren.

We kunnen deze info ook intern onze groepen verspreiden.

Deze kleine eenvoudige mailing list laat ons toe om in contact te blijven.

Het gaat om een eerste stap die verder moet evolueren.

SAMENVATTING

Hier de vooropgestelde communicatie-structuur via email:

1- Algemene nationale mailing list

2- Lijst van transversale werkgroepen

3- Territoriale lijst

4. Gezamelijke Vergadering (technisch en inhoud)

Dit gedeelte van de vergadering kon niet doorgaan bij gebrek aan tijd.

Ondertussen moeten we vaststellen dat we misschien naast elkaar gewerkt hebben id de verschillende gropen

Vragen:

Praten we er in de volgende vergadering samen over?

Zou het inleggen van een gezamenlijke vergadering met ‘inhoud’ niet nuttig zijn,zodat men de technieken achteraf in functie van de noden die vastgesteld worden kan behandelen?

5. Volgende Vergadering

Zaterdag 12/11/2011

14h00

Maison de la paix (Rue Van Elwyck, 35 à Ixelles)

Opgelet: verzamel hier en daar de ideeën over de  inhoud vooral voor  de Volksvergadering van 11.11.11

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.