Genoeg bla bla, tijd voor actie

Version en Français

Zij innen de bonussen, de rekening is voor ons

Belgische Staatsschuld

Op 3 jaar tijd is er al meer dan 25 miljard euro naar een paar banken gevloeid (Fortis, KBC, Dexia) en een enorm stuk staatsschuld bij gecreëerd. De grootste hold-up op de belastingbetaler uit de Belgische geschiedenis. De komende jaren dient een groot deel van uw belastingen niet voor een goed onderwijs, openbaar vervoer of gezondheidszorg, maar wel om de schuld van de banken af te betalen.

Tijd voor een stevig “J’accuse”. U kan als inwoner, namens uw gemeente, klacht indienen wegens oplichting. Wat hebt u nodig?

(1) Meer uitleg?

(2) Ontwerp klacht tegen Dexia en de Gemeentelijke Holding of version française

(3) Lijst van gemeenten waar u klacht kan indienen met hun aandelen in de Gemeentelijke Holding.

Red de banken voor onze bonussen

Red de banken voor onze bonussen

Met dank aan het casinokapitalisme van de banken en de laksheid van onze politici is het vertrouwen van de financiële markten in ons landje intussen flink gedaald. Ons land kreeg van Standard & Poors een rating verlaging. De rente die de Belgische Staat moet betalen om geld te lenen is intussen opgelopen tot 5,8%. De banken kunnen echter nog altijd bij de Europese Centrale Bank aan 1,250 % lenen.

Het verschil tussen wat de Duitse Staat betaalt voor haar financiering (spread)  is intussen opgelopen tot 3,6%.  Op een openbare schuld van 350 miljard, betekent dat meeruitgaven van 12,6 miljard per jaar. Dit geld verliezen alle Belgische burgers en het verdwijnt in de zakken van de grote institutionele beleggers. Hun bedje is in alle geval gespreid en wij zullen ervoor betalen.

Vermogenden worden ontzien – doorsnee gezin niet

De kloof tussen arm en rijk groeit al sedert begin de jaren negentig. Dat kan je goed zien in onderstaande tabel, waarin je ziet dat de gini-coëficiënt, een maat voor de ongelijkheid, jaar na jaar groeide van 0,250 naar 0,310. Van een herverdelend effect van de belastingen is geen sprake. Dat kan je goed zien: de blauwe lijn na belastingen, gaat gelijk op met de rode lijn ‘vóór belastingen.

Gini Coëficient België

Bron FOD Economie

In onderstaande tabel kan je zien waarom de begrotingsonderhandelingen zo lang duurden. Di Rupo stelde een verhoging van de belastingen voor  op kapitaal en grootverdieners van 4,720 miljard. Die verhoging is intussen teruggebracht naar 2,855 miljard. Daarentegen stijgen de besparingen, vooral in de sociale sector, van 2.309 miljard naar 4.325 miljard. De besparingen in de ziekteverzekering zijn gewoon verdubbeld, van aanvankelijk 1,2 miljard naar 2,3 miljard.

Het zijn vooral de Liberalen die aandringen op meer besparingen. Zij voelen de hete adem van de NVA in de nek, die ongegeneerd voor besparingen gaat in opdracht van de patroons-organisatie VOKA.

Begrotingsonderhandelingen

Bron: De Tijd

Op zaterdag 26/11/2011,  na meer dan 18 uur onderhandelen bereikten de onderhandelaars voor een nieuwe regering  eindelijk toch  een akkoord voor de begroting van 2012 en 2013 . Er is sprake van 300 miljoen extra besparingen en 100 miljoen euro minder lasten tegenover wat al op tafel lag (en dat door de liberalen werd verworpen).

In totaal is er een akkoord over 11,3 miljard om het tekort in de begroting dicht te rijden. Volgend jaar komt daarvoor 42 procent uit besparingen, 34 procent uit belastingen en 24 procent uit diverse inkomsten. In 2013 zouden de besparingen zelfs oplopen tot meer dan 50 procent. De belastingen zouden dan goed zijn voor 28 procent van de nodige budgettaire inspanningen.

(Bron: De Standaard online)

Het lijkt er dus sterk op dat het VOKA het gehaald heeft.

Zie voor een gedetailleerde bespreking: Hoe je een begroting dicht rijdt en de rijken ontziet

Advertisements

One comment

  1. Daniv · November 26, 2011

    Manuel,
    Uw suggestie zou kunnen kloppen als je vandaag in de krant leest dat steeds meer mensen in de problemen komen om hun basisbehoeften te betalen. Zie De Morgen 26/11/2011 p.1 en p. 7.

    Ik had vergeten de bron vermelden, is intussen gecorrigeerd. De cijfers zijn van 2008 en komen van de Federale Overheidsdienst Economie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/fisc/Inkomensongelijkheid/

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.