Begroting 2012 zal armoede nog doen toenemen

Korte gescheidenis

De verkiezingen hadden plaats op 13 Juni 2010.  De onderhandelingen met wisselende  informateurs, preformateurs, onderhandelaars, verduidelijkkers, bemiddelaars sleepten aan tot mei 2011. Pas op 16 mei 2010 wordt  Di Rupo aangesteld door de koning om een nieuwe regering te vormen.

Op 4 juli 2011 presenteerde hij een honderd pagina tellende formateursnota met voorstellen op het gebied van de staatshervorming, inclusief het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde, een economisch programma met forse besparingen en hervormingen op onder meer justitie, asiel en migratie en de arbeidsmarkt. Dus de voorstellen waarover tot 26 november onderhandeld werd lagen toen reeds op tafel.

Na 145 dagen onderhandelen is er uiteindelijk een overeenkomst over de begroting op 26 november. Intussen was de N-VA uit de onderhandelingen gestapt en had het FDF zichzelf onmogelijk gemaakt. De overige partijen bereikten een akkoord over BHV, het grote knelpunt, op 14 September 2011. Op 11 oktober 2011 stelde Di Rupo de communautaire nota publiek voor in het parlement.

Twee dagen later werd onder druk van de VLD beslist dat de groene partijen uit de onderhandelingen worden gekegeld. Hun voorstellen en die van de Liberalen liepen nogal uiteen blijkbaar.

Maar zelfs zonder de groene partijen duurt het nog 44 dagen voor er witte rook uit de schouw komt van de begrotingsonderhandelingen. Intussen zijn de andere partijen met de VLD voorop erin geslaagd de verhoudingen om te keren. Di Rupo voorzag oorspronkelijk in 2, 309 miljard besparingen tegenover 4,720 miljard nieuwe belastingen voor de rijken van dit land.  Zie het overzicht van De Tijd.

Met de Liberalen op kop slaagden de overige partijen er in deze verhoudingen om te draaien, besparingen vormen het leeuwenaandeel.

EVALUATIE

Dit ging niet zozeer over nieuwe belastingen maar vooral over een terugdraaien van de privileges van de grote bedrijven die vooral via de notionele intrestaftrek een extra groot cadeau kregen van de vorige  paarse regering. Het schandaal dat de grootste bedrijven in België weinig of geen  belastingen betaalden was iets te veel in de media geweest. Zie onderandere:

Haal de centen waar ze zitten

Hoe de rijken in België geen belastingen betalen

Het reële belastingtarief voor de bedrijven bedraagt slechts 13,6%. De cijfers tonen aan dat ze in de voorbije jaren hebben kunnen rekenen op een massieve belastingverlaging. Kijk naar de inkomsten uit vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2001 tot 2008 – cijfers van Reynders zelf.

(De bedragen moeten worden vermenigvuldigd met miljoen euro.)

Maar in de achtergrond blijft de N-VA echter actief de begrotingsvoorstellen van Di Rupo aanvallen. Op 14 Novemvber stelt Bart De Wever nog in de Ochtend:

“Di Rupo brengt ons op niveau van Griekenland (…)  Saneren in ons land is in een regering met de PS altijd een verhoging van de belastingen. Ze mogen dan wel zeggen dat vooral de rijkeren moeten betalen, maar in de praktijk is het altijd de middenklasse en het bedrijfsleven.”

Die buit is binnen, voor wie? De Europese niet verkozen bureaucraten zullen dit misschien een goed akkoord vinden. Ze waren al langer kampioenen van het neo-liberalisme. Een schouderklopje van Merkel en Sarkozy. De Grieken kunnen er van meespreken. Docenten moeten daar voor 40% inleveren op hun loon, maar zover zijn we hier gelukkig nog niet.

Wie spint er nog garen bij dit akkoord? De N-VA? De VLD? De vakbonden verwerpen het akkoord, de ondernemers vinden het wel een goed akkoord. Niet toevallig. Vooral de rijken van dit land doen een goede zaak. Zoals gewoonlijk worden de kapitaalbezitters weer met fluwelen handschoenen aangepakt.

Dat Bart de Wever er de middelklasse bij betrekt is een lepe retorische truuk, zoals men de rijken van dit land op radio en televisie ook altijd werkgevers noemt terwijl het vooral speculanten zijn. Doublespeak noemde Orwell het destijds. Want wat betekent dat woord middenklasse in feite? Voor statistici is dat 70% van de bevolking als je de 10% rijksten en de 20% armen  aftrekt van het geheel. Voor nog anderen is dat de middenstand…

Wat Bart De Wever suggereert met die vage term  is: “Iedereen,  de gemiddelde burger, zal het slachtoffer worden van de belastingsmaatregelen van Di Rupo.” En dat in nu juist de grootste leugen die je kan bedenken. Di Rupo pakte in feite nogal voorzichtig de vermogens aan, niet de gemiddelde burger. In al de ons omringende landen is er al lang een vermogensbelasting. Deze in nu afgevoerd.

Dat er gesleuteld wordt aan de notionele intrestaftrek kon niet uitblijven nadat was uitgelekt dat bedrijven als Electrabel, Acelor-Mitall met miljarden belastingsvoordelen aan de haal gaan. Zelfs de OESO vond dat die moest herzien worden. Maar deze hoorn des overvloed voor de bedrijven  is niet afgeschaft, hij is slechts een  beetje teruggedraaid.

De druk opvoeren voor werkenden en werkzoekenden

Wie nog werk heeft wordt onder druk gezet. Het tijdskrediet wordt beperkt, de uitstapregelingen worden teruggeschroefd en pas afgestudeerden worden nog meer in ene precaire situatie gedrongen want de werkloosheid is al groot bij de jongeren. De helft van de afgestudeerden zit zonder werk.

Uit een onderzoek in 2009 blijkt dat zes op tien van de jongeren vier maanden na het afstuderen nog steeds werkzoekend is. Opvallend is dat een kwart van de masters en bachelors die wel aan de slag zijn met een uitzendcontract werkt. In onzekere tijden blijven jongeren een kwetsbare groep. En dat zal er niet op verbeteren nu zich een nieuwe recessie aankondigt.

 Pas afgestudeerden worden nog meer in ene precaire situatie gedrongen want de werkloosheid is al groot bij de jongeren.

We krijgen wel een pseudo activeringsprogramma om de tewerkstelling te verhogen, maar de resultaten daarvan zijn voorspelbaar minimaal. Investeren in   vervangbare energiebronnen, groene en duurzame  economie kan heel wat tewerkstelling creëren, maar daar horen we niets over. Men verwijst altijd naar het grote voorbeeld van lage loonland Duitsland, maar vergeet erbij te vermelden dat Duitsland  ook koploper is op het vlak van vervangbare energiebronnen… en dus al langer bezig met het scheppen van jobs in sectoren met toekomst.

Het steekt zijn ambities op dat vlak niet onder stoelen of banken:

  •  Vervangbare elektriciteit – 35% tegen 2020 en 80% tegen 2050
  • Vervangbare energie – 18% tegen 2020, 30% tegen 2030, en 60% tegen 2050
  • Energie efficientie – De nationale elektricteitsproductie 50% onder het niveau van 2008 brengen tegen 2050

Om haar gebrek aan ambitie te verbergen maakt de Belgische regering dan maar jacht op degenen die moeilijk aan een job geraken door een gebrek aan scholing, maar intensieve opleidingsprogramma’s zitten niet in het pakket. Deze zouden het verschil kunnen maken, een heksenjacht niet.

Er wordt jacht gemaakt op degenen die moeilijk aan een job geraken door een gebrek aan scholing maar intensieve opleidingsprogramma’s zitten niet in het pakket. Deze zouden het verschil kunnen maken, een heksenjacht niet.

Intensieve opleidingsprogamma’s zouden het verschil kunnen maken, een heksenjacht niet.

Schaduweconomie wordt gestimuleerd

Veel ongeschoolden zullen nog meer in het zwarte circuit van de informele economie gedreven worden om te kunnen overleven. De zwarte circuits zullen niet afgebouwd worden en misschien willen de Bart De Wever en de Liberalen dat ook helemaal niet.

Schaduw Economie OESO 2011

Die ontwikkeling van schaduweconomieën hangt nauw samen met de opkomst van het neo-liberalisme. Uit een onderzoek van Friedrich Schneider in de 21 OESO landen blijkt dat de omvang van de  schaduweconomie  gewoon verdubbeld is van 10% in 1970 van het bbp naar gemiddeld 20% in landen als België, Denemarken, Italië, Norwegen, Spanje en Zweden.

Als je deze cijfers ziet dan is de opbrengst  van fraude bestrijding gewoon lachwekkend.  900 miljoen is het streefcijfer. Er worden extra inspecteurs aangeworven.

Eventjes rekenen. het bnp bedroeg in 2010 394,3 miljard dollar of  295 miljard euro.  Als je daar 17,1% van neemt kom je aan 50,5 miljard euro. Aan de laagste reële tarief van 13,7 % (zie hoger) zou een effectieve fraudebestrijding 6,9 miljard moeten opbrengen.

Het misbruik van hopeloze werkzoekenden door illegale en criminele circuits zal nog toenemen hand in hand met de armoede en ongelijkheid. 

De recessie wordt aangewakkerd

De regering gaat nu nog uit van een groei van 0,8 procent. Maar de besparingen die de regering in spe wil doorvoeren zullen de koopkracht verder doen afnemen. Tijdens de laaste drie decenia is de productiviteit sneller gestegen dan de lonen. Zie hier de cijfers voor de VS, maar ook in Europa daalde het loonaandeel in hetBNP.

Loonaaandel in BNP in België en Europa

Loonaaandel in BNP in België en Europa

Ook al ging de koopkracht in absolute termen vooruit, in relatieve termen ging ze achteruit. In landen als de VS heeft dat er tenslotte toe geleid dat iedereen meer begon te lenen, waarop banken op zoek naar extrta-winsten inspeelden met sub-prime hypotheekleningen, die ze dan verpakten in CDO’s. Deze kredietbubble lag aan de basis van de financiële crisis.

Nu drastisch beparen geeft de economie geen extra impuls, wel integendeel, deze budget ronde zal de gewoon de recessie die er al zat aan te komen nog verder aanwakkeren. Nu al wordt een nulgroei voorspeld door de meeste economen, waardoor de regering natuurtlijk minder belastingsinkomsten zal krijgen in 2012 en 2013 dan ze begroot heeft.

Bovendien loopt deze regering grote risico’s op de internationale finaniële markten. De Belgische staat garandeerd banken voor zowat 40% van het bbp.

In 2012 en 2013 mogen we dus nieuwe besparingsrondes verwachten.

Zie voor een overzicht van de maatregelen: Hoe je een begroting dicht rijdt en de rijken ontziet

Extra lectuur en beeldmateriaal

De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen (Jozef Mampuys)

De automatische loonindexering: over taboes en fetisjen (Polyargus.be)

Het leven tussen de 1 procent rijksten (Michael More)

Internationale campagne belastingparadijzen gelanceerd op het Wereld Sociaal Forum (Eric Goeman)

Hoe de rijken in België geen belastingen betalen (Danny Bruggeman)

Advertisements

One comment

  1. Joyz Meuleman · November 28, 2011

    Heb altijd weekend en vakantiewerk gedaan, ook toen ik ging verder studeren, waardoor ik niet genoeg tijd had om te studeren en eigenlijk ook niet genoeg geld om mijn studies te betalen, resultaat: opgegeven en interim werk gedaan…Toen is de miserie begonnen: interim betekend niet op elke moment werk hebben…dus de periode dat ik geen werk had ging ik naar OCMW, maar tegen dat dat dossier bekeken was had ik al terug werk…maar ondertussen zaten er telkens een paar weken zonder loon en omdat het zoveel moeite toen koste om OCMW te krijgen heb ik die aanvragen laten schieten, die energie kon ik dan beter steken in het vinden van werk…Ik ben op de arbeidsmarkt gekomen op hetzelfde moment als de interimbureaus…alle mensen uit mijn generatie toen deden ofwel interimwerk of hadden een diploma en dus vast werk…Interim was toen de enige manier om snel aan werk te geraken…Dat is denk ik ook de reden waarom er nogal wat 30 ers zijn met een wachtuitkering…en het verbaasd me niets dat daar speciaal naar verwezen wordt in hun begroting. Ik heb merendeel van de tijd wel gewerkt maar uiteraard niet onafgebroken want het was zelfs wettelijk niet mogelijk om langer dan 6 maand interim te doen, dan moeten ze u een contract aanbieden…maar wat deden ze dan?…bwa je moet een weekske niet komen werken, of zelfs één dag, en dan mocht je terug aan de slag…Dus zodoende ben ik zo’n geval dat dus nog steeds een wachtuitkering heb, hoewel ik waarschijnlijk al meer heb gewerkt dan fils à papa De Croo….Had eens een overzicht gekregen van heel mijn beroepscarrière, een hele waslijst dus….Ik heb altijd al de tering naar de nering moeten zetten, wat ik van belastingen terugtrek is om grote rekeningen te betalen in de loop van het jaar zoals vb hospitalisatieverzekering om maar iets te zeggen…Bij mij lukt het maar net met 2 kids en ZONDER auto, ik heb al genoeg inspanningen gedaan en heb zeker geen schuld aan deze crisis, van mij kunnen ze nu echt niet nog meer verwachten….laat dat duidelijk zijn….Ik heb later nog wel mijn studies afgemaakt, maar helaas door de devaluatie van diploma’s, = masters doen het werk van een bachelor, vind ik weer niet zo makkelijk werk, wel vervangingen ja…wat toevallig of niet steeds in de lente/zomer is…

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.