Sociale netwerksites zijn niet sociaal


(1) Het onderhouden van relaties via Internet  gaat te nadele van face to face contacten. Sociale interactie via face to face  is niet alleen aangenamer en vollediger,face to face is is ook gezonder. Facebook bvb stimuleert narcisme.

(2) Dunbar kwam aan een gemiddeld maximum aantal  personen met wie een mens een bepaalde relatie kan onderhouden, onder de voorwaarde dat alle “deelnemers” hun best wilden doen om tot die kring te behoren. Andere antropologen na hem deden dezelfde vaststelling. De meest optimistische schatting is 290 gemiddeld, Dunbar zelf kwam uit bij  150 gemiddeld.

Via Internet, voornamelijk sociale netwerksites hebben mensen relaties met veel meer mensen. Het kan dus niet anders dan dat de inhoud van die relaties niet dezelfde is als deze in de reële wereld.

(3) Werken via Internet eist een zware tol voor onze privacyeen voorbeeld uit honderden.

(4) Conflicten in de virtuele wereld deinen uit en zijn niet oplosbaar in de virtuele wereld

(5) Aan de basis van de populariteit van netwerken zoals het telefoonnet of sociale netwerksites ligt een economisch principe, het netwerkeffect.

Een netwerkeffect is het effect dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn die hetzelfde product of de dienst al gebruiken. Dit betekent ook dat wanneer iemand van een product of dienst gebruik gaat maken, de waarde ervan voor huidige gebruikers zal toenemen of de potentie daartoe heeft.

De naam sociaal netwerk verbergt dus een deel van het verhaal. Van het telefoonnet heeft men nooit gezegd dat het sociaal was.

Na verloop van tijd als meer mensen in het netwerk stappen ontstaat er een bandwagon effect (groepsdenken). Positieve netwerkeffecten creëren een positieve terugkoppeling lus.

(6) Sociale Netwerksites zijn niet gratis, sociale interactie wel. Dat lijkt alleen maar zo Ze verdienen geld met reclame voor bedrijven. De bedrijven rekenen hun reclamekosten door aan hun klanten, wij dus. Telkens als we iets kopen waarvoor reclame gemaakt wordt op Sociale Netwerksites betalen we een taks om Sociale Netwerksite in stand te houden in stand te houden.

(7) Wij zijn geen klanten van Sociale Netwerksites. Onze aandacht, onze profielen, onze vriendennetwerken, zijn de producten die door Sociale Netwerksites verkocht worden aan hun werkelijke klanten, marketingbureaus en bedrijven.

(8) Het internet zit vol verborgen filters. Internet beschouwen als de reële wereld is zelfbedrog.

(9) De structuur van vele sociale netwerken is eerder hiërarchisch dan wel horizontaal.

(10) De ongelijkheid in de reële wereld vind je ook terug op Interenet. Er is nog altijd zoiets als een digitale kloof. Groepen bevatten personen met verschillende niveaus van net adaptatie, wat samenwerking bemoeilijkt. Digitale uitsluiting is een realiteit.

Digitaal activisme

Ook al vind je op Internet dezelfde ongelijkheid terug als in de reële wereld, dit is geen reden om het Internet niet te gebruiken in de strijd voor ontvoogding, integendeel.

Internet is het goedkoopste kanaal om informatie te verspreiden. Het kan omgevormd worden tot een kanaal langs waar mensen met elkaar kunnen samenwerken ook al bevinden ze zich in de fysische wereld mijlenver van elkaar.

Bovendien is het een ideaal middel om acties over het gehele land, zelfs over de hele wereld te synchroniseren.

Lees meer hierover on “On Synchrony, Technology and Revolutions: The Political Power of Synchronized Resistance.”

Het klassieke hiërarchische broadcast model is zeer kwetsbaar, neem de zender weg en je kanaal ligt plat. Many to many netwerken zijn veel moeilijker uit te schakelen.

Hoe kunnen samenwerken via internet?

(1) Door ons kritische vragen te stellen bij het werken met Internet en netwerksites.

(2) Door ons af te vragen of het om eenrichtingverkeer of tweerichtingsverkeer gaat.

(3) Door eenrichtingsverkeer te analyseren aan de hand van de structuur van het gebruik.

(4) Door onze privacy te beschermen

(5) Door het gebruik van sociale netwerksites tegenover collaboratieve tools af te wegen.

(6) Door digitale netwerken tegenover gemeenschappen in de reële wereld te stellen.

(7) Door digitale netwerken te gebruiken als verlengstuk van en hulpmiddel bij sociale contacten in de reële wereld.

(8) Door hiëarchie te vermijden in digitale netwerken maken we er many to many netwerken van en worden ze ook veel sterker dan het traditionele broadcasting model, one to many, dat gemakkelijk uit te schakelen is.

Voorbeelden van collaboratieve Tools

Delen van een agenda met Google Agenda
Samen aan een tekst werken met Titanpad
Afspraken maken met Doodle
Wereldwijde samenwerking via Ushahidi  (Video en uitleg)
Ushahidi werd ook gebruikt om een overzicht te maken van de wereldwijde actie op 15 october United for #Globalchange, zie http://map.15october.net/

Zie ook

On Synchrony, Technology and Revolutions: The Political Power of Synchronized Resistance

Democracy, Capitalisme and Techology

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.