Facebook gezichtsherkenning

 

Google lanceerde dit weekend ‘Find my Face’, een systeem voor gezichtsherkenning. De toepassing zal optioneel zijn, preciseert Google, dat op die manier de kritiek hoopt te counteren die rivaal Facebook over zich heen kreeg bij de lancering van een gelijkaardig systeem begin dit jaar. ‘Frictionless’, met ander woorden zonder de Facebook zijn gebruikers daarvan op de hoogte te stelde. Zowel Facebook als Google+ gebruiken nu sofware voor gezichtsherkening.

Read More

Gelijke ruil via peer to peer netwerken

Biljet van 10 Torekes

In ons economisch systeem is ongelijke ruil een overheersend paradigma:
(1) op het vlak van de productie, door de ongelijke evolutie van koopkracht en productiviteit zoals Marx opmerkte.
(2) op het vlak van het verstrekken van de finananciële middelen, een analyse van Bernard Lietaer.
(3) op internationaal vlak tusssen het Zuiden en het Noorden zoals blijkt uit het werk van Samir Amin.
(4) op het vlak van de natuur nl. wat we eruit halen en wat we er aan terug geven.  Zoals  verschillende hedendaagse critici besluiten: Serge LatoucheTim JacsonHerman Daly

Via internet vind men steeds meer oplossingen die gebaseerd zijn op een gelijke ruil zoals collaborative consumption en complementary currencies. Ze gaan uit van een gelijke ruil.

Read More

Bevrijd jezelf van de Facebook inkijk zonder Facebook te verlaten

Reclame is des te meer doeltreffend als ze bij de juiste persoon terecht komt, de juiste doelgroep. Dus liefst enkel bij die mensen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het product of dienst dat een bedrijf aanbiedt. Anders is reclame storend.

Selectieve aanbieding is dus veel effectiever. Facebook kan die selectie maken op basis van een analyse van onze profielen en die van onze vrienden. Als we in onze profielen dingen aanbrengen die een fout beeld geven, dan is Fcebook er niets mee en verkoopt het fake info aan zijn klanten. Met als gevolg dat het ook niet zal werken voor die klanten, marketeers van bedrijven. Dus minder clicks op de adds en minder inkomsten voor Facebook.

Een advies van Unsell Yourself — A Protest Model Against Facebook, maak dat jouw profiel niet langer bruikbaar is om te verkopen aan marketeers door het een beetje bij te tunen:

“Hou al je Facebook contacten, de mogelijkheid om berichten te versturen of te chatten of op je wall te posten en toepassingen – met uitzondering van op gedrag gebaseerde advertenties, het eten en drinken van Facebook’s dollar inkomsten en wat hen de troetel van  Wall Street maakt — je kan dat allemaal killen door bijvoorbeeld  “Teen Vogue” toe te voegen aan  jouw. Of Teletubbies. Of Tiffany’s.”

Jouw echte vrienden weten genoeg over jou, het is niet nodig dat je dat nog eens op Facebook aan de hele wereld te grabbel gooit. Voor professionele contacten gebruik je toch best Linkedin. Of wordt lid van Diaspora.

Een voorbeeld van een Yale student

Read More

Het cyber-industriëel complex

Wikileaks Spy Files
Overal bewakingscamera’s, Google street view, … er is geen plekje nog veilig voor gluurders en pottenkijkers. Het Internet is waarschijnlijk het meest bespiede terrein van allemaal. Het valt niet op, een cookie droppen, niemand die het merkt maar het gebeurt continu.

Einde de jaren tachtig zagen hackers en ngo’s het internet als nog goedkope manier om informatie snel te verspreiden.  Democratisering van de informatiestromen. Goedkoop wel, maar nu is er een ander probleem. Ook al zijn alle rekeningen betaald, het is alsof er voortdurend een deurwaarder geflankeerd door twee dienders onze internet-huiskamer binnenstormt om de inboedel te inventariseren.

Waarom doen ze het? Machtswellust? Voyeurisme, of simpelweg omdat het kan…  Op het net kan iedereen het woord nemen. Democratie van het woord. En dat was niet de bedoeling. Dus moet het gajes in de gaten gehouden worden. De legitimiteit van het regime zou wel eens in vraag kunnen gesteld worden.

Read More

Voorstel basiswaarden beweging

 1. Geen geweld enkel al een legitiem antwoord op repressieve aanvallen
 2. Volksvergaderingen met maximale publieke deelname. De methode om consensus te bereiken als beslissing mechanisme.
 3. Samenwerking en synergie, wederzijdse hulp. Dialoog om conflicten op te lossen.
 4. Collectieve intelligentie, debat en het delen van kennis aanmoedigen
 5. Horizontaal systeem. Geen hiërarchie en het ontbreken van permanent leiderschap, naast natuurlijk leiderschap, roterend en terugroepbaar op elk gebied.
 6. Het aan de kaak stellen en verwijderen van de huidige debtocratie.
 7. Organisatorische transparantie. Het ware als gedeelde doelstelling.
 8. Milieuactiviste, duurzaamheid en consuminderen.
 9. Onpartijdigheid en het huidige systeem van vertegenwoordiging wegdoen.
 10. Anti-kapitalisme. De misbruiken van het huidig systeem liggen aan de basis van onze reactie.
 11. Vermenselijking van de economie, prioriteit geven aan het gemeenschappelijke goed, gebaseerd op zorg voor elkaar en de wereld
 12. Zelfbeheer. De kapitalistische slavenarbeid uit het systeem.
 13. Seculiere spiritualiteit. Geen enkele religieuze regel kan invloed hebben op de beweging.
 14. Gezondheid- en opvoeding systeem voor de groei van gezonde mensen, het allopathische drug systeem verlaten, en op de massa georiënteerde educatie aangepast aan toekomstig werk.
 15. Inclusie van elk individu of groep die deze waarden of ideologie respecteert.
 16. Terugroepbaarheid en continue herziening van deze waarden.

Proposition basic values movement

1. No violence, except as a legitimate response to repressive attacks.
2. Assemblies with maximum public participation. The consensus as a method of decision-making.
3. Cooperation and synergies, mutual aid. Dialogue to resolve conflicts.
4. Collective intelligence, encouraging debate and knowledge sharing.
5. horizontal system. No hierarchies and lack of permanent leadership, besides organic leadership, rotating and revocable in any specific area.
6. Impeachment of actual debtocracy.
7. Organizational transparency. The truth as a shared aim.
8. Environmentalism, protecting resources, decrease in consumption, and sustainability
9. Non partisanship, discarding the current system of political representation
10. Anti capitalism. The abuses of capitalism have caused our reaction
11. Humanized economy, giving priority to the common good, based on caring for each other and the world.
12. Self management. Capitalist slave-labor out of the system.
13. Secular spirituality. Any religious rule can not have any influence in the movement.
14. Health and educational systems for the growth of healthy people, leaving the allopathic drug system, and mass-oriented education to fit future work.
15. Inclusivity of every individual or group who respects these values ideology??
16. Revocability and continual review of these values

Ook modaal gezin getroffen door saneringsmaatregelen

De begroting treft niet alleen de pas afgestudeerden en de gepensioneerden in spe, ook het modaal gezin zal jaarlijks 550 euro extra ophoesten. Thomas Miels en Ann Van Den Broeck berekenden het in De Morgen van 3 december. Ze gaan uit van en gezin met twee jonge kinderen. Dimi is onderwijzer Barbara is vertegenwoordigster in de automobielsector.

– Er komen nieuwe plafonds voor belastingaftrek: +226,48 euro
– Bedrijfswagen wordt duurder: + 312 euro
– Betaaltelevisie: +12 euro

Bovendien loopt het gezin dat een verbouwing gepland had voor 3.000 euro mis omdat energiebesparende investeringen niet langer aftrekbaar zijn.

Bedrijven daarentegen blijven genieten van gunstige belastingtarieven. Onlangs berekende de PVDA nog dat de 3000 meest winstgevende Belgische bedrijven slechts belast werden tegen een tarief van 5,73 procent.

Read More

Digitaal activisme is anders

Ook al vind je op Internet dezelfde ongelijkheid terug als in de reële wereld, dit is geen reden om het Internet niet te gebruiken in de strijd voor ontvoogding, integendeel.

Internet is het goedkoopste kanaal om informatie te verspreiden. Het kan omgevormd worden tot een kanaal langs waar mensen met elkaar kunnen samenwerken ook al bevinden ze zich in de fysische wereld mijlenver van elkaar.

Een andere dynamiek

Internet  is het een ideaal middel om acties over het gehele land, zelfs over de hele wereld te synchroniseren.

Maar het klassieke hiërarchische, broadcast model is zeer kwetsbaar, neem de zender weg en je kanaal ligt plat. Many to many netwerken zijn veel moeilijker uit te schakelen.

Read More