Het pensioendebat is een existentieel en sociaal debat

Thomas Decreus Blog

1ba37cae58481d89e0dd7dce037432ccMTIuanBn

In 1883 schreef de linkse publicist Paul Lafargue een pamflet met als titel ‘Het recht op luiheid’. Hij verzette zich hiermee op eigenzinnige wijze tegen het arbeidsethos van zijn tijd, als ook tegen het tijdens de revolutie van 1848 opgeëiste ‘recht op arbeid’. Volgens Lafargue heeft de mens niet zozeer een recht op arbeid als wel een recht op luiheid. Luiheid mag hierbij niet opgevat worden zoals het heden ten dage wordt opgevat: als een gebrek aan daadkracht, engagement of creativiteit. Nee, Lafargue besluit zijn pamflet met de gevleugelde woorden: “O Luiheid, moeder der kunsten en der edele deugden, wees balsem voor de menselijke kwellingen!” Luiheid wordt dus geassocieerd met schepping en een deugdzaam leven. Het is een vorm van vrijheid die ons in staat stelt om het belangrijkste in het leven – deugd, kunst, de ziel – te vrijwaren en te verheffen. Luiheid, in de vorm van niet door…

View original post 566 more words

Advertisements

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.