Democratie versus de bende van Wall street

Auteur: Stephen Bouquin

In een bijdrage eerder deze week verdedigde ik de stelling dat het merendeel van de politieke vertegenwoordiging in de ban verkeert van het Stockholm-syndroom, een psychisch fenomeen waarbij de gegijzelden zich identificeren met de gijzelaars, zijnde de financiële markten die baat hebben bij besparingsijver. De politieke vertegenwoordiging gaat uit van het particulier belang van de financiële actoren in plaats van het algemeen belang als uitgangspunt te nemen. In deze tweede bijdrage blijf ik stilstaan bij initiatieven en voorstellen die een einde wensen te maken aan de gijzeling van de politieke democratie.

In Zwitserland worden koortsachtig 100.000 handtekeningen verzameld om een volksreferendum in te richten ten voordele van ‘Vollgeld’. De denk- en actiegroep ‘monetaire modernisatie’ (MoMo) wil via deze weg bekomen dat in de toekomst enkel de Centrale Bank beschikt over het monopolie van geldcreatie. Geld brengt immers geen rijkdom voort. Productieve investeringen dragen bij tot de creatie van rijkdom maar vandaag vertegenwoordigen die slechts een fractie van de totale transacties. Het hele financiële stelsel is een waterhoofd geworden dat de reële economie tot stilstand brengt.

cropped-15o-098.jpg

Read More

Besparen in de ban van het stockholm-syndroom

Auteur: Stephen Bouquin

De nieuwe Vlaamse en federale regeringscoalities hellen over naar rechts. uiteraard staan besparingen bovenaan de agenda. naast een ‘éénmalige’ indexsprong zal de sociale zekerheid op droog zaad gelegd worden en bedreigt een taks shift naar de btw de koopkracht van de modale consument. Op federaal vlak moet er nog over functies en cijfers onderhandeld worden maar inmiddels toont het Vlaamse regeringsakkoord aan dat het menens is.

In heel Europa overheerst dezelfde besparingslogica. In Frankrijk maakte François Hollande duidelijk dat er geen enkele afwijking door hem zal aanvaard worden. Eind augustus werd Minister van Economie Arnaud Montebourg samen met twee andere ministers de laan uitgestuurd. Reden was het publiek uiten van hun ongenoegen ten opzichte van een ‘Pacte de Responsabilité’ dat 50 miljard euro bespaart op sociale uitgaven en dienstverlening om 41 miljard euro aan ondernemingen te schenken.

Volgens Arnaud Montebourg moet er een andere piste bewandeld worden. In plaats van besparingsfetisjisme is er een ‘begrotings-sérieux’ nodig waarbij de besparingen in de uitgaven budgettaire marges scheppen die de groei moeten aanzwengelen. Het begrotingsevenwicht mag geen religie worden aldus Montebourg.

Austerity_Big

Lees het vervolg op Apache

Stephen BOUQUIN is gewoon hoogleraar sociologie op de universiteit Evry-Parisud en actief bij ROOD!

Over het Internet Ungovernance Forum in Istanbul

Auteur: Datapanik

Oorspronkelijk gepubliceerd op Permanent Ongecontroleerde Zones

“In an ideal world, governments would respect the free speech rights of their citizens enough to not filter their Internet communications. Sadly, we do not yet live in that world. Perhaps in time, governments will realize that the serious cybersecurity and foreign-surveillance threats posed by censorship equipment outweigh whatever supposed benefits of national stability and control that they bring.” – Edward Snowden in zijn tekst voor het Internet Ungovernance Forum

snowden-at-iuf

Van 2 tot 5 september vond in Istanbul het negende Internet Governance Forum (IGF) plaats. Plaats voor kritische stemmen was echter niet voorzien. Reden genoeg voor die critici om een paralelle event te organiseren, het Internet Ungovernance Forum (IUF). Op die agenda was wél plaats voor topics als censuur, surveillance, netneutraliteit en een voor iedereen toegankelijk internet.

EDRi-lid en co-organisator van het IUF Alternative Informatics Association zorgde voor een kort verslag. Maar hieronder nemen we een uitgebreider verslag over dat oorspronkelijk in het Engels verscheen op de blog van Reële Democratie Nu! – Gent.

Read More

On the Internet Ungovernance Forum 4-5 september in Istanbul

Author: Daniël Verhoeven

Snowdon_at_IUF

Origin of the forum

 

For the first time since its establishment in 2006 the Internet Governance Forum (IGF) of ICANN [1] is paralleled with a protest forum, the Internet Ungovernance Forum.

Internet protests all over the world until now were addressed against national states and international organizations wanting to limit internet freedom and net neutrality or against those state and non-state services breaching privacy on the net, but this time a critique is formulated against the Internet governance itself by the Internet Ungovernance Forum. The announcement stated:

“We see that at IGF the most urgent problems of the Internet do not get the right attention. Due to the “multi-stakeholderism” format, the main perpetrators of many of the Internet’s problems, governments and corporations, are getting representation in IGF they don’t deserve. Given these circumstances, we decided to take initiative to defend the Internet as we know it and to create a space to raise the voices of civil society initiatives, activists and common people.”

 

Read More

Geografie en John Rawls’ Rechtvaardigheidstheorie. ‘Zone om te verdedigen’ (ZAD). Bevrijdt De Publieke Ruimte

Oorspronkelijk gepubliceerd op Libertaire Orde

Auteur: Thom Holterman

Op 23 en 24 mei dit jaar vond aan de universiteit van Lyon-Lumière een seminar plaats getiteld ‘Vooruitgang, Geografie en Kritische gedachte’. Het seminar was georganiseerd door het ‘Netwerk van Libertaire geografen’. De eerste dag werd besteed aan het onderwerp ‘Vooruitgang, Rechtvaardigheid, Ruimte en Theorieën’. Een van de inleiders (Bernard Bret) had een bijdrage voorbereid onder de titel ‘De rechtvaardigheidsheorie van John Rawls, een instrument om over ruimte na te denken?’. Ik was uitgenodigd om de theorie van John Rawls nader toe te lichten, met in gedachte dat het gehoor zou bestaan uit geografen en studenten geografie.

Het is duidelijk dat ik geen verstand van geografie heb, maar ik heb natuurlijk wel een opvatting over hoe ‘ruimte’ redelijk en respectvol te benaderen en hoe die rechtvaardig in te richten. Maar de kern van het probleem voor mij was (en is) wat men in deze met de theorie over rechtvaardigheid van John Rawls zou willen aanvatten. Daar komt nog bij, dat ik nooit wat in zijn theorie heb gezien. Mijn aanvankelijke afwijzing van de uitnodiging heb ik vervolgens na een discussie met de organisatoren laten varen. Hier onder volgt mijn bijdrage aan het seminar, die als titel droeg ‘Zones à défendre (ZAD): non au concept de ‘position originelle’ selon John Rawls’. Hier en daar heb ik mijn oorspronkelijke tekst aangepast.

Read More

How to organize a climate?

Original in Spanish: http://blogs.publico.es/fueradelugar/1438/%C2%BFcomo-se-organiza-un-clima

Author: Amador Fernández-Savater

The question bounces back and forth, “Where is the 15-M [15th of May] movement?” Has it died as the media tells us? The same media that only grants existence to what is spectacular and massive, newsworthy. Has it retreated to its winter quarters, waiting for better times (and warmer temperatures) to reoccupy its natural place: the streets and plazas? Has it retreated to the neighborhoods, out of sight of the media spotlight and volatile “public opinion,” yet working like ants to build a durable base for social change?

mapasclima

The International Outreach Committee of the Puerta del Sol, which played an important role in the preparation of October 15, is not satisfied with any of the answers, so it has declared itself on strike(!): an invitation to stop production (activists also produce: activism) and to think through what they see is a crisis of the organizational structure of the 15-M. Their statement calls attention to three particular problems: the very low level of participation in meetings and committees at present, dispersion and internal division, and bureaucratization of actions (automatisms, lack of imagination). Read More