Democratie versus de bende van Wall street

Auteur: Stephen Bouquin

In een bijdrage eerder deze week verdedigde ik de stelling dat het merendeel van de politieke vertegenwoordiging in de ban verkeert van het Stockholm-syndroom, een psychisch fenomeen waarbij de gegijzelden zich identificeren met de gijzelaars, zijnde de financiële markten die baat hebben bij besparingsijver. De politieke vertegenwoordiging gaat uit van het particulier belang van de financiële actoren in plaats van het algemeen belang als uitgangspunt te nemen. In deze tweede bijdrage blijf ik stilstaan bij initiatieven en voorstellen die een einde wensen te maken aan de gijzeling van de politieke democratie.

In Zwitserland worden koortsachtig 100.000 handtekeningen verzameld om een volksreferendum in te richten ten voordele van ‘Vollgeld’. De denk- en actiegroep ‘monetaire modernisatie’ (MoMo) wil via deze weg bekomen dat in de toekomst enkel de Centrale Bank beschikt over het monopolie van geldcreatie. Geld brengt immers geen rijkdom voort. Productieve investeringen dragen bij tot de creatie van rijkdom maar vandaag vertegenwoordigen die slechts een fractie van de totale transacties. Het hele financiële stelsel is een waterhoofd geworden dat de reële economie tot stilstand brengt.

cropped-15o-098.jpg

Sinds 1970 hebben we in de hele wereld 145 sectorale bankcrisissen, 208 valuta-implosies en 72 sovereign debt crisissen gehad. Banken zijn geneigd massaal digitaal geld te vervaardigen want hoe meer geld er in omloop is, hoe meer beleggingen kunnen plaats grijpen. Ook de schuldenberg van gezinnen, ondernemingen en van de overheid zelf is ten dele hiervan een gevolg. In Zwitserland is de monetaire massa jaarlijks met 8% toegenomen terwijl de inflatie 1,4 bedroeg en de economische groei amper 1,5%. De toegenomen monetaire massa is naar de speculatieve kapitaalmarkten gevloeid: vastgoed, aandelen, staatsobligaties, financiële derivaten zoals subprimes zijn in volume sterk toegenomen.

Het initiatief Vollgeld wil het openbare monopolie inzake geldcreatie herstellen. Dit moet de speculatieve zeepbellen doen verdwijnen en de huidige vlucht voorwaarts naar nog meer liquiditeiten stopzetten. De reële economie zal hierdoor aan stabiliteit winnen. Dankzij Vollgeld zal de overheid niet meer gegijzeld worden.

Lees het vervolg op Apache

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.