Bezet de toekomst. Noam Chomsky.

Ik heb nog nooit iets van de schaal en het karakter van de Occupy beweging gezien, hier of elders op de wereld. De buitenposten van Occupy proberen een cooperatieve gemeenschap te creeren die misschien de basis kan leggen voor het soort van organisaties die we nodig hebben om de komende hindernissen en tegenslagen te overwinnen. De Occupy beweging is zonder voorgaande. Maar ook het tijdperk waarin we leven is zonder voorgaande is, al sinds  de jaren zeventig.

(Vertaling open voor verbeteringen en commentaar)

Read More

Geen nieuws uit Ijsland?

De oorverdovende stilte over de aan de gang zijnde Ijslandse revolutie is een verbluffend voorbeeld van hoe weinig berichten er over de rest van de wereld doorsijpelen in onze media. Sommigen herinneren zich misschien dat Ijsland ergens bij het begin van de financiele crisis van 2008 letterlijk bankroet ging. De redenen daarvoor waren werden slechts terloops vermeld, en sindsdien is de weinig bekende lidstaat van de EU terug in de vergetelheid geraakt.

Intussen komt het ene na het andere Europese land in de problemen. De Euro is in gevaar, en dat heeft gevolgend voor de hele wereld. Het laatste wat de gevestigde orde echter wil, is dat Ijsland een voorbeeld wordt. Waarom?

Vijf jaar had Ijsland (320.000 inwoners, geen leger) een puur neoliberaal regime, en dat maakte van Ijsland een van de rijkste landen ter wereld. In 2003 werden alle Ijslandse banken geprivatiseerd. Om zo veel mogelijk buitenlandse spaarders aan te trekken, trokken die banken allemaal de kaart van het on-line bankieren, met minimale kosten en relatief hoge intrestvoeten. De bankrekeningen, IceSave genoemd, trokken verschillende kleine Engelse en Nederlandse spaarders aan. Maar samen met het toenemende bedrag op de spaarboekjes van de bank, werd ook haar buitenlandse schuld almaar groter. In 2003 was de schuld van Ijsland gelijk aan 2 keer het BNP, in 2007 was dat toegenomen tot 9 keer! De financiele crisis van 2008 gaf de genadestoot. De drie grote Ijslandse banken, Landbanki, Kaupthing en Glitnir, gingen neer en werden genationaliseerd. De Ijslandse Kroon verloor 85% ten opzichte van de Euro. Op het einde van 2008 was Ijsland bankroet.

Read More

Occupy – Strategie, strategie, strategie!

Auteur: GroeNoord

Uit het de laatste magazine van vredesactie:

“Overheidsinstellingen en bedrijven zijn vaak bedreven in het onschadelijk maken van legitiem protest door het te kanaliseren in procedures, het in de kiem te smoren of het debat te ontwijken. Daarom [moet] een geweldloze actiestrategie steeds onderdeel [zijn] van een bredere campagnestrategie.”

Dit is bij uitstek van toepassing op de hele occupy-beweging. Op dit moment schieten de occupy-initiatieven als paddestoelen uit de grond. Velen hebben het gevoel dat hier iets goeds uit zal ontstaan. Maar dat zal niet zomaar gebeuren. Strategisch denken is de boodschap. En leren uit de geschiedenis kan geen kwaad. Lees hieronder het hele artikel.

Click voor een leesbare versie

Niks te verliezen, alles te winnen!

Wij zijn de mensen en netwerken die deelnamen aan de 15S bijeenkomst in Barcelona van 15 tot 18 setember.

1. Wij verwerpen de bezuinigingen als oplossing voor de huidige crisis omdat die leiden tot een autoritair en anti-democratisch beheer van het gemeengoed en de publieke middelen.
Wij verwerpen de bezuinigingspolitiek omdat die de ongelijkheden doet toenemen. De bezuinigingspolitiek is een directe aanval op de verschillende Europese welvaartssystemen en op de bestaande sociale rechten. Deze maatregelen bevoordelen private economische en financiele belangen die juist verantwoordelijk zijn voor het economische proces dat tot de huidige crisis heeft geleid.Dit is niet alleen een economische crisis, maar vooral een politieke crisis. Dit is het moment waarop het Europese sociale pact uiteindelijk gebroken is. De crisis toont het totale falen aan van politieke partijn als effectieve beheerders van het gemeengoed en de publieke middelen.2. Geconfronteerd met deze materiele en existentiele precariteit, eisen we de democratisering van het economische systeem en het Europese beleid. Dit zal ons toelaten om een nieuw economische model en een nieuwe sociale welvaart te bouwen gebaseerd op twee aspecten: het garanderen van een onvoorwaardelijke toegang tot inkomen (basisinkomen voor iedereen) en de effectieve en vrije toegang tot sociale rechten en het gemeengoed (onderwijs, gezondheidszorg, wonen, kennis, milieu). Read More