Wat als activering de-activering wordt?

Media TestBed

In dit laatste artikel in een reeks van drie over armoede en mensen met financiële problemen komen drie vragen aan bod. Waarom is ondanks het activeringsbeleid sedert de jaren negentig de armoede niet afgenomen? Waarom werkt die activering niet? En als laatste waarom werklozen en mensen met financiële problemen dan toch nog door iedereen verguist worden als blijkt dat het activeringsbeleid van de regeringen werkt als een tang op een varken.

robot-factory-img Niets is wat het lijkt

Twee maten en twee gewichten

Het wettelijk kader van de Collectieve Schuldregeling behandelt mensen als bedrijven in faling maar in tegenstelling tot bedrijven worden ze wel voor de volle 100% aansprakelijk gesteld, wat niet het geval is bij nv’s, bvba’ en cvba’s.

Mensen degraderen tot hun boekhoudkundige waarde is wel bijzonder cynisch als je weet dat wie 850 € kan neertellen voor notariskosten en expertkosten, en een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan oprichten…

View original post 2,533 more words

Eigen schuld, dikke bult?

Media TestBed

Eigen schuld, dikke bult. Dat is zowat het uitgangspunt van de politiek tegenover mensen met financiële problemen. Maar klopt dit wel en wat is het economisch belang van overbesteding door de armsten onder de bevolking. De banken crisis hebben ze alvast niet veroorzaakt, wel zijn ze er het eerste slachtoffer van.

Volgens het Vlaams Centrum voor Schuldenlast ontvingen in 2013 65.894 Vlaamse gezinnen ondersteuning bij het beheer van hun budget en/of bij de afbetaling van hun schulden. Daarvan zaten er 54.559 niet in collectieve schuldenregeling en 11.335 wel (Vlaams Centrum Schuldenlast, Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en schuldhulpverlening anno 2013, VSC_2013, p. 7)

post_no_bills

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen die je moet aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Deze stelt een schuldbemiddelaar aan en deze laatste probeert dan een minnelijke overeenkomst te bereiken met jouw schudleideisers over een afbetalingsplan. Als…

View original post 1,629 more words

Ontginning En Agro-Ecologie. Plaveisel Voor Een Parallelle Samenleving

Auteur: Thom Holterman

Libertaire orde

Plaveisel

In de jaren 1960-1970 vormden de Duitse woorden ‘Unter dem Plaster liegt der Strand’ een gevleugelde strijdkreet. In het Frans klonk het als ‘Sous les pavés, la plage’. Niet zo gek, want als men het plaveisel, de straatstenen, verwijdert dan komt men op het zand, het strand dus… Onder de Duitstalige strijdkreet verscheen van 1974 tot 1985 een gelijknamig Duits anarchistisch cultureel tijdschrift (in feite een jaarboek), uitgegeven door Karin Kramer Verlag te Berlijn. In Parijs, waar in 1968 het plaveisel werd gebruikt voor het vormen van barricades, is alles onder een dikke laag asfalt verdwenen, en daarmee is ook de mogelijkheid om naar het strand te graven een stuk moeilijker geworden…

Maar er is nieuw verzet en op een andere manier dan in 1968. Hoewel, een deel van dat verzet heeft er zijn wortels in. Zoveel wordt duidelijk uit het werk van de Franse journalist Éric Dupin. Boven de…

View original post 2,145 more words

Mediastrategie, zin of onzin?

Je kan de machtsverhoudingen in de huidige maatschappij niet ontkennen. Het is niet omdat je strijdt voor een alternatief, dat je botweg moet  stellen dat je niet met de media wil praten. De perceptie die door de media gecreëerd wordt en de desinformatie heeft wel degelijk invloed en ze ondermijnt ons werk. Naast ernstige mediakritiek en media-analyse  moet je ook werken aan goede perscontacten. Journalisten behoren tot de 99%, hun bonzen niet. Enkele do’s en don’t:

Read More

De geheimen van de Spaanse Revolutie en Occupy Together

Auteur: Daniël Verhoeven

Ook al schreef onze vriend Oscar over de ondergrondse kerkers van de Plaza del Sol – dit was louter bedoeld als stijlfiguur –  de Spaanse revolutie heeft gelukkig geen geheime kerkers zoals het Bisdom. Ze is open maar wel voorzichtig want de tegenstanders van de revolutie zijn al veel minder open over wat ze allemaal bedisselen achter onze rug.

Als ze niet open waren, waren de Spaanse Revolutie en de Occupy Together bewegingen nooit zo snel en zo massaal gegroeid respectievelijk  in Spanje en de VS. Wie zich verbergt kan niet groeien, want hij blijft ook verborgen voor zijn omgeving en nog meer voor de massa.  Zo simpel is het.

Er is ook niets obscuur aan. De beweging speelt zich af bij volle daglicht.  Het is geen partij met verborgen achterkamers, geen loge waar nog altijd de omerta heerst, geen bureaucratische doolhof maar een open beweging. Ze is inclusief, wat wil zeggen dat ze iedereen betrekt bij haar activiteiten,  en toch is ze soms moeilijk te vatten voor wie er voor het eerst mee in aanraking komt. Daarover gaat dit artikel.

Er zijn twee drempels waaraan moet gewerkt worden:

Read More

Democracia Real Ya inspireerde ook #occupywallstreet

Kenmerkend voor de 15 Mei beweging, bij ons gekend als de Indignados, in Spanje als Democracia Real Ya [NL Reële Democratie Nu!] zijn geweldloosheid, de horizontale organisatiestructuren en de manier om iedere deelnemer te laten meebeslissen over de te nemen stappen in Volksvergaderingen. In hun manifest heet het nog participatieve democratie, later gebruiken ze de termen reële democratie en directe democratie door elkaar. Het doel van het beslissingsproces is om een consensus te bereiken.

De video hieronder is opgenomen op 26 mei 2011 op het moment dat er een Voksvergadering gaat beginnen. De methode die ze daarbij ontwikkelden inspireerde wereldwijd pleinbezettingen. De directe democratie wordt ook gebruikt door de bezetters van Wall Street.

De drie hoger vermelde kenmerken van Democracia Real Ya werden overgenomen door de bezetters van Wall Street. Hier onder een video gemaakt over de  Directe Democratie en Consensus van #occupywallstreet.

Read More