Mubarak Statement 15 Oktober

Op 15 Oktober 2011, verenigd in diversiteit, verenigd voor globale verandering, vragen we globale democratie: een globale regering door het volk, voor het volk. Geïnspireerd door onze broeders en zusters in Tunis, Kaïro, Bengazi, Daraa, Palestina-Israel, Spanje en Griekenland roepen we ook op voor een regime wissel… We zullen geen globale instellingen krijgen met de hoed in de hand smekend voor een verandering van het regime… Met de woorden van  Vandana Shiva, de Indische activist, vragen we vandaag om de G8 te vervangen door de ganse mensheid – de G 7,000,000,000.

Dit is onze globale Mubarak, onze globale Assad, onze globale Gaddafi: het IMF, het WTO, de globale markten, multinationale banken, de G8/G20, de Europese Centrale Bank, de Veiligheidsraad van de Verenigde naties, de Wereldbank, het Basel comité voor regulering van de banken en andere ondemocratische internationale instituties.

Net als Mubarak en Assad, mogen deze instituties het leven van de mensen niet leiden zonder hun toestemming. We zijn allemaal gelijk geboren. Elke Afrikaan en Aziaat is gelijk aan elke Europeaan en Amerikaan. Onze globale instituten moeten daar een afspiegeling van zijn, of omvergeworpen worden.

Vandaag zeggen we zoals de Zapatistas in Mexico “Ya basta! Aqui el pueblo manda y el gobierno obedece”: “Genoeg! Hier beveelt het volk en de globale instituten moeten gehoorzamen!” Zoals de Spaanse Tomalaplaza zeggen we: “Reële Democratie Nu” Echte globale democratie nu! Vandaag roepen we de brugers van de Wereld op: laten we het Tahrir Plein globaliseren! Laten we Puerta del Sol globaliseren!

Verenigd voor #globalchange

15 Oktober – Verenigd  voor #GLOBALCHANGE

United_For_Global_ChangeOp 15 Oktober zullen mensen van overal in de wereld de straten en pleinen innemen. Van Amerika tot  Azië, van Afrika tot Europa, staan mensen op, om hun rechten op te eisen en vragen ze echte democratie. Dit is het moment om ons te verenigen in een wereldwijd protest.

De heersende macht werkt voor de winsten van enkelen, ze leggen de wil van de grote meerderheid naast zich neer terwijl wij moeten opdraaien voor de menselijke kost en de milieu kost. Deze onhoudbare situatie moet ophouden.

Read More

Oproep tot alle burgers vanuit de organisatie van de marsen op Brussel #marchabruselas #walktobrussels

Hallo,

Zoals u wel weet, bereiken de Europese marsen over een maand hun eindbestemming, Brussel. Om de opvang, de animaties en de omkadering van de marsen voor te bereiden werden verschillende commissies opgericht.

(1) De Kampcommissie draagt de logistieke verantwoordelijkheid, zorgt voor het opsporen van een kamplocatie in Brussel en onderhoudt de contacten met de lokale autoriteiten. Wetende dat er nu zo’n 300 personen marcheren, dat er een groot aantal mensen inpikt vanaf onze doortocht van Parijs en dat twee andere marsen weldra vertrekken, schat ik het totaal te verwachten deelnemers in Brussel op duizend.

Read More