Democratie versus de bende van Wall street

Auteur: Stephen Bouquin

In een bijdrage eerder deze week verdedigde ik de stelling dat het merendeel van de politieke vertegenwoordiging in de ban verkeert van het Stockholm-syndroom, een psychisch fenomeen waarbij de gegijzelden zich identificeren met de gijzelaars, zijnde de financiële markten die baat hebben bij besparingsijver. De politieke vertegenwoordiging gaat uit van het particulier belang van de financiële actoren in plaats van het algemeen belang als uitgangspunt te nemen. In deze tweede bijdrage blijf ik stilstaan bij initiatieven en voorstellen die een einde wensen te maken aan de gijzeling van de politieke democratie.

In Zwitserland worden koortsachtig 100.000 handtekeningen verzameld om een volksreferendum in te richten ten voordele van ‘Vollgeld’. De denk- en actiegroep ‘monetaire modernisatie’ (MoMo) wil via deze weg bekomen dat in de toekomst enkel de Centrale Bank beschikt over het monopolie van geldcreatie. Geld brengt immers geen rijkdom voort. Productieve investeringen dragen bij tot de creatie van rijkdom maar vandaag vertegenwoordigen die slechts een fractie van de totale transacties. Het hele financiële stelsel is een waterhoofd geworden dat de reële economie tot stilstand brengt.

cropped-15o-098.jpg

Read More

Marchas de la Dignidad – Mars van de Waardigheid – Marche de la Dignité

Voetmarsen naar Madrid tegen de soberheidspolitiek van de regering

MapaMarchas

Klik op kaart om uit te vergroten

In Februari vertrokken de protesteerders te voet naar Madrid vanuit alle hoeken van het land. Op 22 Maart kwamen ze aan om met twee miljoen te betogen in de straten van de hoofdstad. De betoging was het orgelpunt van acht marsen uit alle delen van het land.

Veel van de deelnemers van de mars zijn niet van plan meteen terug te keren naar hun regio. Er volgen de komende dagen nog algemene vergaderingen verspreid over de stad. Ook nieuwe acties worden niet uitgesloten.

Na vijf jaar van harde saneringen is de situatie van de meerderheid van de Spanjaarden alleen maar verergerd. Volgens de ngo Caritas moeten drie miljoen Spanjaarden rondkomen met minder dan 307 euro per maand. Iets meer dan 21 procent van de bevolking zakte door de crisis onder de armoedegrens. De werkloosheid blijft op de recordhoogte van 26,3 procent.

Read More

“J’accuse” – le plus grand holdup dans l’histoire Belge et c’est à vous de payer

Nederlandse versie

Jusqu’en 1987 existait un organisme public, la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales, spécialisée dans le crédit aux mairies et autres collectivités territoriales. Dexia est née de sa privatisation, avant de fusionner, en 1997, avec le Crédit communal de Belgique. Le prêt aux collectivités locales est resté la spécialité de cette nouvelle banque privée. Une affaire juteuse pour ses actionnaires, puisque ses bénéfices déclarés dépassaient 14 milliards d’euros sur la période 2000-2009.

Jouant de son passé d’établissement public « à qui on peut faire confiance », elle a placé auprès des collectivités territoriales et des établissements publics des prêts à taux variable qui, s’ils étaient avantageux au départ, sont devenus, avec la crise, des emprunts « toxiques », frappés par des taux exorbitants.

Sauver dexia pour notre bonus

Read More

Genoeg bla bla, tijd voor actie

Version en Français

Zij innen de bonussen, de rekening is voor ons

Belgische Staatsschuld

Op 3 jaar tijd is er al meer dan 25 miljard euro naar een paar banken gevloeid (Fortis, KBC, Dexia) en een enorm stuk staatsschuld bij gecreëerd. De grootste hold-up op de belastingbetaler uit de Belgische geschiedenis. De komende jaren dient een groot deel van uw belastingen niet voor een goed onderwijs, openbaar vervoer of gezondheidszorg, maar wel om de schuld van de banken af te betalen.

Tijd voor een stevig “J’accuse”. U kan als inwoner, namens uw gemeente, klacht indienen wegens oplichting. Wat hebt u nodig?

Read More

J’accuse – Klachtenactie tegen Dexia – Voorstel Volksvergadering 19 November 2011: meedoen en propageren

Voorstel van Hans Lammerant

Oorspronkelijk gepubliceerd op De Wereld Morgen: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/17/jaccuse-de-grootste-hold-in-de-belgische-geschiedenis-en-u-betaalt

Alle teksten ongewijzigd samengevoegd door Daniël Verhoeven

Waarom?

Op 3 jaar tijd is er al meer dan 25 miljard euro naar een paar banken gevloeid en een enorm stuk staatsschuld bij gecreëerd. De grootste hold-up op de belastingbetaler uit de Belgische geschiedenis. De komende jaren dient uw belastinggeld om de schulden van de banken af te betalen. Tijd voor een stevig “J’accuse”. U kan als inwoner, namens uw gemeente, klacht indienen wegens oplichting.

Daar ging weer eens een bank over kop. In haar slipstream blijkt ook het spaarpotje van de Belgische steden en gemeenten en dat van de christelijke arbeidersbeweging (ACW) verdampt te zijn. Tot vlak voor de ‘redding’ van Dexia kregen we van alle kanten te horen dat er niets aan de hand was.

Nu krijgen we te horen dat niemand schuld treft, noch fout zat. En in vele steden klinken sussende woorden, ach ja spijtig dat die Gemeentelijke Holding failliet is, maar in de loop der jaren hebben we er meer aan verdiend dan nu verdwijnt. Niets aan de hand dus? Read More

Vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid op basis van het uiterlijke – Liberté d’expression et de circulation à la tête du client

[FR] [NL]

Communication de Presse- Pers bericht 2011 Nov 11 PDF

Ce 11 Novembre 2011, à partir de 15h, une assemblée populaire du mouvement des indignés / Occupy s’est tenue dans le calme en face de la gare centrale. Des indignés de Bruxelles, Namur, Liège, Anvers, Gand, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen et d’autres coins du pays se réunissaient pour faire le bilan sur les 6 mois d’existence du mouvement au niveau Belge et International. Entre 400 et 500 personnes s’étaient réunis.

Deze 11 november 2011,  vond er omstreeks 15u een volksvergadering van de beweging der Verontwaardigden / Occupy plaats aan het Centraal Station. Indignados van Brussel, Namen, Luik, Antwerpen, Gent, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen en uit andere hoeken van het land kwamen samen om de balans op te maken op Belgisch en internationaal niveau na 6 maanden van bestaan van de beweging. Tussen de 400 en 500 personen waren aanwezig. Read More