Celibaat en Huwelijksmoraal van de Katholieke Kerk of hoe hebzucht tot haar afgang leidde

Als je aan een lang project werkt en je niet kan publiceren voor je eerste vijftig pagina’s af zijn, als dat iets is wat je jezelf hebt opgelegd, is een zijsprong altijd welkom om stoom af te blazen. De vorige zijsprong, 4 maand geleden, was er een naar aanleiding van een discussie met een Haagse vriend over de waarde van P2P. Ik heb me toen flink laten gaan om alle twijfels weg te nemen. Je wil niet dat je vrienden het verkeerde pad opgaan.

Nu is de aanleiding een dispuut met een Kroatische vriend. Daarvoor heb je vrienden, om het oneens te zijn in 5% van de gevallen terwijl je het voor de rest roerend eens bent. Die 5% is wel belangrijk. Het voorkomt dat je vastroest, dat je je niet opsluit in je eigen bubbel van het grote gelijk. Hoe het allemaal precies in zijn haak zat, is privé. De aanleiding was een wetenschappelijk onderzoek naar de huwelijksmoraal van de katholieke kerk in de middeleeuwen en dat is publiek. Hij twijfelde – onder invloed van iets wat hij gelezen had op Facebook – aan de waarde van dat onderzoek. Ik niet. Ik vond het steengoed.

Hij weet dat ik er kritiek op heb dat hij nog altijd op FB zit, maar in zijn geval is het te begrijpen, het is een van de kanalen waarlangs hij nog contacten heeft met het moederland. Maar je ziet maar, wetenschappelijke kritiek via FB, je kan het niet gekker bedenken. Bon we waren er nogal snel uit, dispuut opgelost, maar toen begon het te kriebelen. Een stemmetje fluisterde in mijn oor. Schrijf er eens iets over. Laat die broekjes een poepje ruiken. Nu het probleem was dat het geen broekjes waren, maar gerespecteerde Vlaamse historici, waar ik het voor de rest toch ook 80% mee eens ben. Dus ga ik ze niet noemen wel even citeren waar ze de mist ingingen:

“Dit soort belachelijke, onnozele, monocausale, ahistorische pseudowetenschap, bovendien fundamenteel teleologisch en eurocentrisch van aard, haalt dan ‘Science’, en daarna nog de massamedia. Het zoveelste bewijs dat ‘peer review’ niet altijd werkt…”

En daaronder een link naar een artikel in De Standaard dat verwees naar een wetenschappelijk onderzoek, echter zonder aan te geven wie, wat of waar. Een zeer persoonlijke interpretatie van een journalist trouwens. Aangezien onze ijverige Vlaamse historicus geen link meegaf naar het het bewuste onderzoek, was zijn uitval niet controleerbaar. Zijn fans die op het bericht reageerden, hadden het in alle geval niet gelezen, want die reacties raakten kant nog wal. Iemand had het over Big Data, terwijl het soort statistiek dat erin gebruik wordt krak dezelfde is als deze die Richard Wilkinson en Kate Picket gebruiken in The Spirit Level. Niks Big Data dus.

Alvast eerst de link naar het eigenlijke onderzoek:

The Church, intensive kinship, and global psychological variation. Onderzoekers van drie verschillende universiteiten:

Jonathan F. Schulz: Department of Economics, George Mason University, Fairfax, USA

Duman Bahrami-Rad: Department of Human Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, USA

Jonathan P. Beauchamp: Canadian Institute for Advanced Research, Toronto, Ontario, Canada.

Ook geen broekjes. Monocausaal? Totaal niet. Aan de oorzakelijke kant hebben ze het over een huwelijksmoraal die ingaat tegen de typisch agrarische clanmentaliteit die een divers netwerk van niet-verwanten mogelijk maakt. Aan de kant van de gevolgen hebben ze het over individualisme en prosociaal gedrag ook tegenover niet verwanten.

In tegenstelling tot het Oost-Europese Christendom, de Orthodoxe Kerk, voerde de West-Europese Katholieke Kerk in de Middeleeuwen een politiek die tegen de clanvorming inging. Ze verbood huwelijken tussen aanverwanten in de tweede lijn. Neven en nichten waren taboe als huwelijkskandidaten. Dat was incest. En dat ging bij momenten tot in de 6de lijn, wat toch wel zwaar overdreven was.

“Early in the second millennium, the ban was stretched to encompass sixth cousins, including all affines. At the same time, the Church promoted marriage “by choice” (no arranged marriages) and often required newly married couples to set up independent households (neolocal residence). The Church also forced an end to many lineages by eliminating legal adoption, remarriage, and all forms of polygamous marriage, as well as concubinage, which meant that many lineages began literally dying out due to a lack of legitimate heirs.”

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat in gebieden die lang onder de invloed van deze huwelijksregels leefden de psychologie van de inwoners veranderde. Samenvattend:

“that the Western Church’s transformation of European kinship, by promoting small, nuclear households, weak family ties, and residential mobility, fostered greater individualism, less conformity, and more impersonal prosociality.”

Het gevolg was dus dat de mensen meer individualistisch werden, minder conformistisch en meer positief sociaal gedrag vertoonden tegenover niet-verwanten dan in de clan gemeenschappen. Of de Kerk dat effect beoogde is twijfelachtig. Dat ze de clans wilde opbreken, zeker. En dat die politiek voor gevolg had dat de kerk menig legaat kon incasseren toen een familiale lijn doodliep en niet door de clan werd opgeslorpt, zoals vroeger gebruikelijk, kwam hen ook goed uit.

 

Over de nobele bedoelingen van de Katholieke Kerk kan men terecht twijfelen omdat ze tezelfdertijd het celibaat voor priesters invoerde, wat dan weer als voordeel had dat de Kerkelijke bezittingen niet versnipperd geraakten en die van de clans wel. De macht van de Katholieke Kerk was alomtegenwoordig in de Middeleeuwen. Uiteindelijk is het de Katholieke Kerk slecht bekomen toen in de 16de eeuw het protestantisme de kop opstak. Dit soort opstand tegen de Kerk hebben de Orthodoxen nooit gekend. Zij waren nogal laks met strikte incestregels.

Het verworpen onderzoek was bovendien inter-disciplinair onderzoek van een econoom, bioloog en geneticus. Ik vermoed dat onze Vlaamse historici wel eens samen gaan pingpongen of squashen maar veel interdisciplinair onderzoek komt daar niet uit voort. Een beetje meer bescheidenheid zou hen sieren.

Wat je zou kunnen opmerken is dat de onderzoekers het niet in de historische context geplaatst hebben van de kerkelijke machtspolitiek door het priester celibaat te vermelden. Maar bij dergelijk omvangrijk onderzoek beperk je best jouw ambities. Bij dezen is dat rechtgezet. Overigens is het celibaat niet een typische levensregel van het katholieke christendom. Ook in andere religies en samenlevingen kwam en komt dit ideaal voor. De oudst bekende voorbeelden zijn de eunuchen, gecastreerde mannen die rond 2100 v.Chr. in Sumerië leefden. En uit het Romeinse Rijk kenden we de Vestaalse Maagden, die celibatair moesten leven. Ook in het boeddhisme kwam en komt de celibataire leefwijze veel voor onder monniken.

Wat mij bijzonder plezier deed was hun verwijzing naar de jagers-verzamelaars. De onderzoekers refereren naar de jagers-verzamelaars als prototype van een maatschappij die uitgestrekte relationele netwerken bevordert:

“For instance, among mobile hunter-gatherers, cultural evolution has responded to ecological risk by favoring “extensive” kin ties, which create sprawling relational networks that can be tapped when local disasters strike.”1

De huwelijksmoraal van de jagers-verzamelaars is te vergelijken met die van de Katholieke Kerk. Alhoewel hij nog stukken losser was, hij ging nog effectiever in tegen clanvorming. Samen leven en samen werken met niet verwanten was dan ook voor hen de normaalste zaak van de wereld. Dat blijkt ook uit de verschillende veldonderzoeken van antropologen2.

Om een en ander duidelijk te maken heb ik een verhelderende kaart en grafiek overgenomen.

Fig. 1 Church exposure and kinship intensity around the world.
(A) Exposure to the medieval Western (blue shading) and Eastern (green shading) Churches at the country level. The inset shows the Western Church exposure for regions within Europe based on the diffusion of bishoprics between 550 and 1500 CE (blue shading). The map delineates the boundaries of the Carolingian Empire (orange line) and the divide between Western and socialist Europe (pink line; after Churchill’s Iron Curtain speech). (B) The kinship intensity index (KII) for ethnolinguistic groups around the world.

 

Ik zou zeggen mensen, oordeel niet te vroeg, en zeker niet op basis van een verslag in de mainstream media. Lees het origineel. Ondertussen zijn er nog meer zijsprongen te maken, maar daarover ga ik het hebben met T. en D., face to face. Veel plezanter en minder werk.

Tussentijdse conclusie van mijn onderzoek naar de invloed van sociale media op ongelijkheid. Ook sommige Vlaamse linkse intellectuelen sluiten zich op in hun eigen bubbel op Facebook. En het eigenaardige is dat, als je ze aanschrijft om een van hun papers op te vragen die achter een paywall zitten, je soms niet eens antwoord krijgt. Ik correspondeer al meer dan twintig jaar met buitenlandse onderzoekers, van wie ik sommigen van haar nog pluimen ken. Zij mij zeker niet. Ik krijg altijd antwoord. Soms vraag ik me af, als de massa hier in Vlaanderen naar rechts opschuift, of dat ook niet te maken heeft met de hautaine houding van bepaalde linkse intellectuelen.

Vroeger kwamen we elkaar tegen op betogingen, nu heeft slactivisme het overgenomen. Alleen in de jeugd kunnen we nog geloven. Die schoppen de zelfgenoegzame zakken een geweten. Niet alleen ons huis staat in brand, ook dat van de gasten… Een volk erken je aan zijn openheid voor de ander!

Voetnoten

1Zie Jonathan F. Schulz et al., 2019,  p. 1 of 12.

2Zie Kirk Endicott & Karen Endicott, 2008 p. 47., Kim R. Hill et al., 2011 en Dyble et al., 2015.

Short history of the digital communication trap

Originally posted on commonworks

The invention of internet has been compared with Gutenberg’s invention of the printing press, turning the world upside down. But this comparison doesn’t take account of the context. The social economic context is an issue of main importance and influence. Internet’s unholy marriage to Capitalism in the nineties was a decisive turning point and it still shapes the internet today. Companies like Google, Facebook and Apple are bigger then some small states. The rate and degree of monopolization in this area is exceptional. Those who expected that internet would become a forum for democracy underestimated the resilience of the capitalist system. Today social bots mislead millions of people, political propaganda uses micro targeting to win elections. When leaving communication to machines we might completely loose all empathy, though empathy is one of the most important capacities that made humanity.

Un-inventing the printing press

Printing co-evolved on different places at different times. Woodblock printing originated in China 220 yrs before Christ. The world’s first movable type printing press technology was also developed in China by the Han Chinese printer Bi Sheng between the years 1041 and 1048. Though it didn’t become common as block printing did.

One wonders why the Chinese movable type printing press was not spread in China while it did in Europe. An explanation often offered is the large number of Chinese characters. But this is only half of the story. In the middle ages and before, the art of writing was practised by a class of clerks not being eager to render their knowledge and privileges. In fact also in Europe written language was mainly done in abbeys by monks [1] copying texts. But, the inventor of the printing press Johannes Gutenberg was not a monk, he was a craftsman. Having worked as a professional goldsmith, Gutenberg made skilful use of his knowledge of metals.

Guild signs of city of Ghent, Belgium

Guild signs of craftsmen in city of Ghent, Belgium


Read More

Eigen schuld, dikke bult?

Media TestBed

Eigen schuld, dikke bult. Dat is zowat het uitgangspunt van de politiek tegenover mensen met financiële problemen. Maar klopt dit wel en wat is het economisch belang van overbesteding door de armsten onder de bevolking. De banken crisis hebben ze alvast niet veroorzaakt, wel zijn ze er het eerste slachtoffer van.

Volgens het Vlaams Centrum voor Schuldenlast ontvingen in 2013 65.894 Vlaamse gezinnen ondersteuning bij het beheer van hun budget en/of bij de afbetaling van hun schulden. Daarvan zaten er 54.559 niet in collectieve schuldenregeling en 11.335 wel (Vlaams Centrum Schuldenlast, Cijfer- en profielgegevens van de Vlaamse huishoudens in budget- en schuldhulpverlening anno 2013, VSC_2013, p. 7)

post_no_bills

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen die je moet aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Deze stelt een schuldbemiddelaar aan en deze laatste probeert dan een minnelijke overeenkomst te bereiken met jouw schudleideisers over een afbetalingsplan. Als…

View original post 1,629 more words

Introduction into Defining the Commons

This is the working version of first chapter of an essay “Obstacles and opportunities for ‘sustainable’ commons using Internet”. Please do not quote. The next chapter will be published when it is finished.

Fuzziness about the commons paradigm

A first step in the process towards interdisciplinary research on the commons is cleaning up the terminological fuzziness about them. For historians like Susan Jane Buck Cox and Tine De Moor, and for political economists like Elinor Oström, the commons are well defined as a historical phenomenon or as “Common Pool Resources” and “Institutions of Collective Action”. In many other disciplines the term is used for the air, the seas etc. that are in principle collective property to all creatures living on earth.

 

Large-scale open access resources such as oceans, the air we are breathing, are, also referred to as “global commons”. This is confusing of course, because what is lacking to the “global commons” is institutionalisation and self-governance, qualities the initial historical commons clearly had and that were analysed in the common pool resources by Elinor Oström. Read More

Jacht op armoezaaiers en oproerkraaiers geopend

Na het verdelen van de ministerportefeuilles bleek er plots ook een heuse Staatssecretaris voor Privacy in het lijstje van excellenties te staan. Bart Tommelein moet die bevoegdheid weliswaar combineren met Sociale Fraude en de Noordzee. Maar in de praktijk blijkt dit een ministerie te worden  voor verontachzaming van de privacy. Naast de jacht op werklozen krijgen we ook een jacht op mensen met financiële problemen. De Belgische regering zal in alle geval goed voorbereid zijn op eventuele weerstand. Uit onthullingen van Wikileaks bleek ook al dat de vorige Belgische regering  al voor 1 miljoen malware aankocht om computers en smartphones van mogelijke dissidenten ongemerkt te besmetten en in de gaten te houden.

budget_meter

Budgetmeter voor Electriciteit

Read More

On the Internet Ungovernance Forum 4-5 september in Istanbul

Author: Daniël Verhoeven

Snowdon_at_IUF

Origin of the forum

 

For the first time since its establishment in 2006 the Internet Governance Forum (IGF) of ICANN [1] is paralleled with a protest forum, the Internet Ungovernance Forum.

Internet protests all over the world until now were addressed against national states and international organizations wanting to limit internet freedom and net neutrality or against those state and non-state services breaching privacy on the net, but this time a critique is formulated against the Internet governance itself by the Internet Ungovernance Forum. The announcement stated:

“We see that at IGF the most urgent problems of the Internet do not get the right attention. Due to the “multi-stakeholderism” format, the main perpetrators of many of the Internet’s problems, governments and corporations, are getting representation in IGF they don’t deserve. Given these circumstances, we decided to take initiative to defend the Internet as we know it and to create a space to raise the voices of civil society initiatives, activists and common people.”

 

Read More

Search aid for digital publications about the commons

updated on 16/06/2015

Collections of academic research

The International Association for the Study of the Commons

Site
Digital Library of the Commons Image Collection
Digital Library of the Commons Guidelines
Advanced Search
Browse by Document Type
Browse by Date
Browse by Author
Browse by Title
Browse by Subject
Browse by Sector
Browse by Region

Source: The International Association for the Study of the Commons (IASC)

Source: The International Association for the Study of the Commons (IASC)

Click here for a larger map of IASC meetings in the world 

Institutions for Collective Action

Site

Google search string: [site:.collective-action.info]

Read More

Communisme van utopie naar hypothese

Onbeperkte competitiviteit en geïnstitutionaliseerde ongelijkheid resulteren in een destructieve spiraal van prestatiedruk, angst en depressiviteit. Het leidt tot verlies aan zelfbesef, machteloosheid en depressiviteit

Mentale stoornissen, sociale ellende, criminaliteit, drugs- en medicatiegebruik swingen dan de pan uit. Niet alleen bij de kansarmen, maar in alle lagen van de bevolking, zoals de epidemiologen Wilkinson en Picket reeds aantoonden en door de gedrags economen Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir bevestigd werd.

De socioloog Stephen Bouquin verwees ook naar het werk van Wilkinson en Picket tijdens de debatten op de Gentse Feesten van 25 juli 2014. Die debatten moeten zowat een unicum zijn in de Westerse wereld, waar tijdens een groot volksfeest (1,3 miljoen bezoekers in 2014) mensen ernstig over politiek praten en geduldig luisteren naar wat er gezegd wordt. En dat men daarvoor vier uur lang stil zit in een theaterzaal.

Debatten op de Gentse Feesten in het NTG

Debatten op de Gentse Feesten in het NTG

Terwijl een schare academici de dienst uitmaken op het podium. Gemiddeld zijn dat er tien. Veel terugkerende gezichten. We zijn er hier in Gent al wat op uitgekeken. Maar nu was er vers bloed: Stephen Bouquin, een Brusselaar die werkt aan de Université  Paris Sud, directeur van het Centre Pierre Naville, Travail, Ville, Image. Het werd tijd, aflossing van de wacht. Read More