Toekomst Occupy-beweging – Standpunt

Ingezonden door Wouter Ter Heide (Zwolle, Nederland)

Om te voorkomen dat de Occupy-beweging doodbloed en haar doel – de eerlijke wereld – verdamt, zullen de Occupiers aller landen moeten besluiten gezamenlijk op te trekken naar het VN-gebouw in New York. Occupy-Nederland zou daartoe het voortouw kunnen nemen, vanuit de overtuiging dat de mondiaal heersende onvrede, waar de grensoverschrijdende Occupy-beweging de uiting van is, alleen door onze volkerenorganisatie omgebogen kan worden naar vrede. Daarvoor zullen alle(!) Occupiers met elkaar de 193 VN-leden in New York duidelijk moeten maken dat voor het beteugelen van de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande schrijnende onrecht, de organisatiestructuur van de VN – die debet is aan de onwerkbare mondiale machtsverhoudingen – fundamenteel hervormd moet worden. Artikel 109 van het Handvest opent hiertoe uitdrukkelijk de mogelijkheid, doordat het spreekt over een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest.

Read More

Advertisements