Wat doet een gated community in Heernis, Gent?

Leestijd: 6 minuten

Het verhaal van de gated community

Eind de jaren negentig was het bejaardentehuis, bekend als het Lousberg Gesticht in Heernis, uitgeleefd. Het OCMW zette een nieuw gebouw en verkocht het in 1999 in twee delen. De voorbouw, werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er burelen en luxueuze lofts van maakte. Men had er evengoed sociale woningen kunnen in onderbrengen, want die zijn er veel te kort. Voor de achterbouw en het aangrenzend park werd geen koper gevonden. Het is duidelijk dat de opsplitsing van het gebouw voorgesneden brood was voor projectontwikkelaars.

Lousbergs gesplitst langs rode stippellijn

Read More

Het is niet omdat de politici de boel verziekt hebben dat de toestand hopeloos is, we kunnen het ook zelf doen

De oude Grieken in Athene ontwikkelden als eersten een direct democratisch bestuur. Vele eeuwen later in de Verlichting werd hun project, zij het slechts gedeeltelijk, terug opgenomen. Tijdens de  Franse Revolutie die begon in 1789 werd een eerste versie van de Mensenrechten neergeschreven maar het concept van democratie bleef achter tegenover dat van Athene.

Schema van de grondwet in het oude Athene

Schema van de grondwet in het oude Athene

Read More

Participatory Economics

This is the second part of a speech delivered to a CNT Sponsored gathering in Barcelona, Spain, October 11, 2011, published on Zcommunications

Participatory Economics, or parecon, which the replacement for capitalism that I advocate, is built on just four institutional commitments.

Parecon is therefore not a blueprint for a whole economy. It is a description of key features of just a few centrally important aspects of an economy.

Parecon is enough, and just enough, for us to know that with parecon future people will self manage their economic lives as they decide.

Read More

Zelf het initiatief in handen nemen, een goed begin voor de revolutie

Auteur: Daniël Verhoeven

In ‘Apuntes sobre la noviolencia del 15-M’  (hier vertaald) spreken de Indignados over het  DNA van hun beweging: horizontale structuren, eenheid in diversiteit, respect, geweldloosheid, onvoorspelbaarheid, creativiteit en ook:

“de kracht om het initiatief zelf in handen te nemen en te houden”

Wat heeft dat nu met reële democratie te maken?

Read More