Sociale Cohesie en Sociale Rechtvaardigheid

 

Social_Cohesion

Buurtwerking moddert maar wat aan

Bureaucratieën zoals de buurtwerkingen zijn er voor zichzelf, ze meten de output van hun werk niet. Vergelijkende analyses per buurt en per wijk ontbreken totaal in Gent. Volgens voormalig directeur Buurtwerking in Gent Lieve De Stoop kan buurtcohesie niet gemeten worden. Ze stelde: Read More

Ook modaal gezin getroffen door saneringsmaatregelen

De begroting treft niet alleen de pas afgestudeerden en de gepensioneerden in spe, ook het modaal gezin zal jaarlijks 550 euro extra ophoesten. Thomas Miels en Ann Van Den Broeck berekenden het in De Morgen van 3 december. Ze gaan uit van en gezin met twee jonge kinderen. Dimi is onderwijzer Barbara is vertegenwoordigster in de automobielsector.

– Er komen nieuwe plafonds voor belastingaftrek: +226,48 euro
– Bedrijfswagen wordt duurder: + 312 euro
– Betaaltelevisie: +12 euro

Bovendien loopt het gezin dat een verbouwing gepland had voor 3.000 euro mis omdat energiebesparende investeringen niet langer aftrekbaar zijn.

Bedrijven daarentegen blijven genieten van gunstige belastingtarieven. Onlangs berekende de PVDA nog dat de 3000 meest winstgevende Belgische bedrijven slechts belast werden tegen een tarief van 5,73 procent.

Read More

“J’accuse” – le plus grand holdup dans l’histoire Belge et c’est à vous de payer

Nederlandse versie

Jusqu’en 1987 existait un organisme public, la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales, spécialisée dans le crédit aux mairies et autres collectivités territoriales. Dexia est née de sa privatisation, avant de fusionner, en 1997, avec le Crédit communal de Belgique. Le prêt aux collectivités locales est resté la spécialité de cette nouvelle banque privée. Une affaire juteuse pour ses actionnaires, puisque ses bénéfices déclarés dépassaient 14 milliards d’euros sur la période 2000-2009.

Jouant de son passé d’établissement public « à qui on peut faire confiance », elle a placé auprès des collectivités territoriales et des établissements publics des prêts à taux variable qui, s’ils étaient avantageux au départ, sont devenus, avec la crise, des emprunts « toxiques », frappés par des taux exorbitants.

Sauver dexia pour notre bonus

Read More

Begroting 2012 zal armoede nog doen toenemen

Korte gescheidenis

De verkiezingen hadden plaats op 13 Juni 2010.  De onderhandelingen met wisselende  informateurs, preformateurs, onderhandelaars, verduidelijkkers, bemiddelaars sleepten aan tot mei 2011. Pas op 16 mei 2010 wordt  Di Rupo aangesteld door de koning om een nieuwe regering te vormen.

Op 4 juli 2011 presenteerde hij een honderd pagina tellende formateursnota met voorstellen op het gebied van de staatshervorming, inclusief het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde, een economisch programma met forse besparingen en hervormingen op onder meer justitie, asiel en migratie en de arbeidsmarkt. Dus de voorstellen waarover tot 26 november onderhandeld werd lagen toen reeds op tafel.
Read More

Hoe je een begroting dicht rijdt en de rijken ontziet

Totaal begrotingstekort

11,3 miljard

(1) Diverse inkomsten

2013: 24 procent van het totaal
2014: 22 procent van het totaal

(2) BESPARINGEN

2013: 42 procent van het totaal
2014: 50 procent van het totaal

(3) NIEUWE LASTEN OP VERMOGENS EN GROTE INKOMENS

2013: 34 procent van het totaal
2014: 28 procent van het totaal

(cijfers De Standaard)

Read More

Genoeg bla bla, tijd voor actie

Version en Français

Zij innen de bonussen, de rekening is voor ons

Belgische Staatsschuld

Op 3 jaar tijd is er al meer dan 25 miljard euro naar een paar banken gevloeid (Fortis, KBC, Dexia) en een enorm stuk staatsschuld bij gecreëerd. De grootste hold-up op de belastingbetaler uit de Belgische geschiedenis. De komende jaren dient een groot deel van uw belastingen niet voor een goed onderwijs, openbaar vervoer of gezondheidszorg, maar wel om de schuld van de banken af te betalen.

Tijd voor een stevig “J’accuse”. U kan als inwoner, namens uw gemeente, klacht indienen wegens oplichting. Wat hebt u nodig?

Read More