Short history of the digital communication trap

Originally posted on commonworks

The invention of internet has been compared with Gutenberg’s invention of the printing press, turning the world upside down. But this comparison doesn’t take account of the context. The social economic context is an issue of main importance and influence. Internet’s unholy marriage to Capitalism in the nineties was a decisive turning point and it still shapes the internet today. Companies like Google, Facebook and Apple are bigger then some small states. The rate and degree of monopolization in this area is exceptional. Those who expected that internet would become a forum for democracy underestimated the resilience of the capitalist system. Today social bots mislead millions of people, political propaganda uses micro targeting to win elections. When leaving communication to machines we might completely loose all empathy, though empathy is one of the most important capacities that made humanity.

Un-inventing the printing press

Printing co-evolved on different places at different times. Woodblock printing originated in China 220 yrs before Christ. The world’s first movable type printing press technology was also developed in China by the Han Chinese printer Bi Sheng between the years 1041 and 1048. Though it didn’t become common as block printing did.

One wonders why the Chinese movable type printing press was not spread in China while it did in Europe. An explanation often offered is the large number of Chinese characters. But this is only half of the story. In the middle ages and before, the art of writing was practised by a class of clerks not being eager to render their knowledge and privileges. In fact also in Europe written language was mainly done in abbeys by monks [1] copying texts. But, the inventor of the printing press Johannes Gutenberg was not a monk, he was a craftsman. Having worked as a professional goldsmith, Gutenberg made skilful use of his knowledge of metals.

Guild signs of city of Ghent, Belgium

Guild signs of craftsmen in city of Ghent, Belgium


Read More

Introduction into Defining the Commons

This is the working version of first chapter of an essay “Obstacles and opportunities for ‘sustainable’ commons using Internet”. Please do not quote. The next chapter will be published when it is finished.

Fuzziness about the commons paradigm

A first step in the process towards interdisciplinary research on the commons is cleaning up the terminological fuzziness about them. For historians like Susan Jane Buck Cox and Tine De Moor, and for political economists like Elinor Oström, the commons are well defined as a historical phenomenon or as “Common Pool Resources” and “Institutions of Collective Action”. In many other disciplines the term is used for the air, the seas etc. that are in principle collective property to all creatures living on earth.

 

Large-scale open access resources such as oceans, the air we are breathing, are, also referred to as “global commons”. This is confusing of course, because what is lacking to the “global commons” is institutionalisation and self-governance, qualities the initial historical commons clearly had and that were analysed in the common pool resources by Elinor Oström. Read More

Geografie en John Rawls’ Rechtvaardigheidstheorie. ‘Zone om te verdedigen’ (ZAD). Bevrijdt De Publieke Ruimte

Oorspronkelijk gepubliceerd op Libertaire Orde

Auteur: Thom Holterman

Op 23 en 24 mei dit jaar vond aan de universiteit van Lyon-Lumière een seminar plaats getiteld ‘Vooruitgang, Geografie en Kritische gedachte’. Het seminar was georganiseerd door het ‘Netwerk van Libertaire geografen’. De eerste dag werd besteed aan het onderwerp ‘Vooruitgang, Rechtvaardigheid, Ruimte en Theorieën’. Een van de inleiders (Bernard Bret) had een bijdrage voorbereid onder de titel ‘De rechtvaardigheidsheorie van John Rawls, een instrument om over ruimte na te denken?’. Ik was uitgenodigd om de theorie van John Rawls nader toe te lichten, met in gedachte dat het gehoor zou bestaan uit geografen en studenten geografie.

Het is duidelijk dat ik geen verstand van geografie heb, maar ik heb natuurlijk wel een opvatting over hoe ‘ruimte’ redelijk en respectvol te benaderen en hoe die rechtvaardig in te richten. Maar de kern van het probleem voor mij was (en is) wat men in deze met de theorie over rechtvaardigheid van John Rawls zou willen aanvatten. Daar komt nog bij, dat ik nooit wat in zijn theorie heb gezien. Mijn aanvankelijke afwijzing van de uitnodiging heb ik vervolgens na een discussie met de organisatoren laten varen. Hier onder volgt mijn bijdrage aan het seminar, die als titel droeg ‘Zones à défendre (ZAD): non au concept de ‘position originelle’ selon John Rawls’. Hier en daar heb ik mijn oorspronkelijke tekst aangepast.

Read More

Search aid for digital publications about the commons

updated on 16/06/2015

Collections of academic research

The International Association for the Study of the Commons

Site
Digital Library of the Commons Image Collection
Digital Library of the Commons Guidelines
Advanced Search
Browse by Document Type
Browse by Date
Browse by Author
Browse by Title
Browse by Subject
Browse by Sector
Browse by Region

Source: The International Association for the Study of the Commons (IASC)

Source: The International Association for the Study of the Commons (IASC)

Click here for a larger map of IASC meetings in the world 

Institutions for Collective Action

Site

Google search string: [site:.collective-action.info]

Read More

Communisme van utopie naar hypothese

Onbeperkte competitiviteit en geïnstitutionaliseerde ongelijkheid resulteren in een destructieve spiraal van prestatiedruk, angst en depressiviteit. Het leidt tot verlies aan zelfbesef, machteloosheid en depressiviteit

Mentale stoornissen, sociale ellende, criminaliteit, drugs- en medicatiegebruik swingen dan de pan uit. Niet alleen bij de kansarmen, maar in alle lagen van de bevolking, zoals de epidemiologen Wilkinson en Picket reeds aantoonden en door de gedrags economen Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir bevestigd werd.

De socioloog Stephen Bouquin verwees ook naar het werk van Wilkinson en Picket tijdens de debatten op de Gentse Feesten van 25 juli 2014. Die debatten moeten zowat een unicum zijn in de Westerse wereld, waar tijdens een groot volksfeest (1,3 miljoen bezoekers in 2014) mensen ernstig over politiek praten en geduldig luisteren naar wat er gezegd wordt. En dat men daarvoor vier uur lang stil zit in een theaterzaal.

Debatten op de Gentse Feesten in het NTG

Debatten op de Gentse Feesten in het NTG

Terwijl een schare academici de dienst uitmaken op het podium. Gemiddeld zijn dat er tien. Veel terugkerende gezichten. We zijn er hier in Gent al wat op uitgekeken. Maar nu was er vers bloed: Stephen Bouquin, een Brusselaar die werkt aan de Université  Paris Sud, directeur van het Centre Pierre Naville, Travail, Ville, Image. Het werd tijd, aflossing van de wacht. Read More

 Van privaatrecht naar sociaal gebruiksrecht

Bedenkingen bij Marx’s arbeidswaardeleer

het verdwijnen van de gebruikswaarde

het verdwijnen van de gebruikswaarde

Het project van de Verlichting wordt door Marx in zijn vroegste werken opgevat als een strijd tegen de vervreemding ‘Entfremdung’ van de arbeiders. In 1844  legt hij uit in de ‘Parijse Manuscripten’ dat de arbeider door het kapitalistisch systeem beroofd wordt van zijn menselijkheid en waardigheid.

Read More

Is de toekomst van Internet community based?

Draadloze ‘community’ netwerken verbinden mensen met elkaar in plaats van ze op te hangen aan de gecentraliseerde servers van Facebook,  Yahoo, Google, Microsoft en Apple, die hun data verkopen aan marketeers en de NSA. Ze helpen ook bij het dichten van de digitale kloof, soms zijn ze levensnoodzakelijk zoals tijdens en na de orkaan Sandy. Ze zijn bottom up, ze zijn in het belang van de gemeenschap. Van 2 tot 4 oktober houden ze hun tiende internationale top in Berlijn.

 

Antenna_Picture

Read More