Commons voor sociaal ecologische schriftuur en feitelijkheid

(1) ondersteunen van bewustmaking sociale problemen en oplossingen

(2) virtuele en reële commons voor interdisciplinariteit en ervaringsdeskundigen

(3) feitelijkheid verdedigen

(1) Ondersteunen van bewustmaking sociale problemen

Ik verwijs hier voor naar de socioloog C. Wright Mills “The Sociological Imagination (er is een vertaling in het Nederlands in print) . Kort samengevat, een sociaal probleem heeft een historische ontwikkelingsgeschiedenis, een actuele context en een persoonlijke context. Zie ook bvb Noam Chomsky “The Responsibility of Intellectuals“.

(2) virtuele en reële commons voor interdisciplinariteit en ervaringsdeskundigen

Er zijn vandaag een pak linkse tijdschriften in Vlaanderen voor een heel beperkt lezerspubliek. Het zijn allemaal clubjes met 5 à 10 medewerkers. Vanuit ecologisch standpunt zou men kunnen denken, diversiteit is goed, maar dat is niet het volledige verhaal. Veerkrachtige ecologische systemen delen minstens twee eigenschappen: diversiteit en connectiviteit. Zie daarvoor het onderzoek van Robert Ulanowicz Sally Goerner, Bernard Lietaer en Rocio Gomez: ‘Quantifying sustainability: Resilience, efficiency and the return of information theory’ of de zeven principes van het Stockholm Resilience Centre:

  1. Maintain diversity and redundancy
  2. Manage connectivity
  3. Manage slow variables and feedbacks page
  4. Foster complex adaptive systems thinking
  5. Encourage learning
  6. Broaden participation
  7. Promote polycentric governance systems

Read More

Advertisements

Short history of the digital communication trap

Un-inventing the printing press

Printing co-evolved on different places at different times. Woodblock printing originated in China 220 yrs before Christ. The world’s first movable type printing press technology was also developed in China by the Han Chinese printer Bi Sheng between the years 1041 and 1048. Though it didn’t become common as block printing did.

One wonders why the Chinese movable type printing press was not spread in China while it did in Europe. An explanation often offered is the large number of Chinese characters. But this is only half of the story. In the middle ages and before, the art of writing was practised by a class of clerks not being eager to render their knowledge and privileges. In fact also in Europe written language was mainly done in abbeys by monks [1] copying texts. But, the inventor of the printing press Johannes Gutenberg was not a monk, he was a craftsman. Having worked as a professional goldsmith, Gutenberg made skilful use of his knowledge of metals.

Guild signs of city of Ghent, Belgium

Guild signs of craftsmen in city of Ghent, Belgium

Read More

Introduction into Defining the Commons

This is the working version of first chapter of an essay “Obstacles and opportunities for ‘sustainable’ commons using Internet”. Please do not quote. The next chapter will be published when it is finished.

Fuzziness about the commons paradigm

A first step in the process towards interdisciplinary research on the commons is cleaning up the terminological fuzziness about them. For historians like Susan Jane Buck Cox and Tine De Moor, and for political economists like Elinor Oström, the commons are well defined as a historical phenomenon or as “Common Pool Resources” and “Institutions of Collective Action”. In many other disciplines the term is used for the air, the seas etc. that are in principle collective property to all creatures living on earth.

Plan_mediaeval_manor

Large-scale open access resources such as oceans, the air we are breathing, are, also referred to as “global commons”. This is confusing of course, because what is lacking to the “global commons” is institutionalisation and self-governance, qualities the initial historical commons clearly had and that were analysed in the common pool resources by Elinor Oström. Read More

Geografie en John Rawls’ Rechtvaardigheidstheorie. ‘Zone om te verdedigen’ (ZAD). Bevrijdt De Publieke Ruimte

Oorspronkelijk gepubliceerd op Libertaire Orde

Auteur: Thom Holterman

Op 23 en 24 mei dit jaar vond aan de universiteit van Lyon-Lumière een seminar plaats getiteld ‘Vooruitgang, Geografie en Kritische gedachte’. Het seminar was georganiseerd door het ‘Netwerk van Libertaire geografen’. De eerste dag werd besteed aan het onderwerp ‘Vooruitgang, Rechtvaardigheid, Ruimte en Theorieën’. Een van de inleiders (Bernard Bret) had een bijdrage voorbereid onder de titel ‘De rechtvaardigheidsheorie van John Rawls, een instrument om over ruimte na te denken?’. Ik was uitgenodigd om de theorie van John Rawls nader toe te lichten, met in gedachte dat het gehoor zou bestaan uit geografen en studenten geografie.

Het is duidelijk dat ik geen verstand van geografie heb, maar ik heb natuurlijk wel een opvatting over hoe ‘ruimte’ redelijk en respectvol te benaderen en hoe die rechtvaardig in te richten. Maar de kern van het probleem voor mij was (en is) wat men in deze met de theorie over rechtvaardigheid van John Rawls zou willen aanvatten. Daar komt nog bij, dat ik nooit wat in zijn theorie heb gezien. Mijn aanvankelijke afwijzing van de uitnodiging heb ik vervolgens na een discussie met de organisatoren laten varen. Hier onder volgt mijn bijdrage aan het seminar, die als titel droeg ‘Zones à défendre (ZAD): non au concept de ‘position originelle’ selon John Rawls’. Hier en daar heb ik mijn oorspronkelijke tekst aangepast.

Read More

Search aid for digital publications about the commons

updated on 16/06/2015

Collections of academic research

The International Association for the Study of the Commons

Site
Digital Library of the Commons Image Collection
Digital Library of the Commons Guidelines
Advanced Search
Browse by Document Type
Browse by Date
Browse by Author
Browse by Title
Browse by Subject
Browse by Sector
Browse by Region

Source:  The International Association for the Study of the Commons (IASC)

Source: The International Association for the Study of the Commons (IASC)

Click here for a larger map of IASC meetings in the world 

Institutions for Collective Action

Site

Google search string: [site:.collective-action.info]

Read More