Democratie versus de bende van Wall street

Auteur: Stephen Bouquin

In een bijdrage eerder deze week verdedigde ik de stelling dat het merendeel van de politieke vertegenwoordiging in de ban verkeert van het Stockholm-syndroom, een psychisch fenomeen waarbij de gegijzelden zich identificeren met de gijzelaars, zijnde de financiële markten die baat hebben bij besparingsijver. De politieke vertegenwoordiging gaat uit van het particulier belang van de financiële actoren in plaats van het algemeen belang als uitgangspunt te nemen. In deze tweede bijdrage blijf ik stilstaan bij initiatieven en voorstellen die een einde wensen te maken aan de gijzeling van de politieke democratie.

In Zwitserland worden koortsachtig 100.000 handtekeningen verzameld om een volksreferendum in te richten ten voordele van ‘Vollgeld’. De denk- en actiegroep ‘monetaire modernisatie’ (MoMo) wil via deze weg bekomen dat in de toekomst enkel de Centrale Bank beschikt over het monopolie van geldcreatie. Geld brengt immers geen rijkdom voort. Productieve investeringen dragen bij tot de creatie van rijkdom maar vandaag vertegenwoordigen die slechts een fractie van de totale transacties. Het hele financiële stelsel is een waterhoofd geworden dat de reële economie tot stilstand brengt.

cropped-15o-098.jpg

Read More

Advertisements

 Van privaatrecht naar sociaal gebruiksrecht

“de revolutie is dat moment waar een gemeenschap haar eigen lot weer in handen neemt, en haar kern-instituties opnieuw bedenkt en instelt” (Cornelius Castoriadis)

 

Bedenkingen bij Marx’s arbeidswaardeleer

 

het verdwijnen  van de gebruikswaarde

het verdwijnen van de gebruikswaarde

 

Marx was bij uitstek een filosoof van de Verlichting. De menselijke vrijheid en autonomie, het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten en de burgerrechten hebben daar hun wortels.
Read More

Dit moet het worden bij ons :-)

Puerta del Sol, drie jaar later

Ook al zijn de Indignados verdwenen uit de media, ze hebben niet stilgezeten in Spanje. In acties tegen huisuitzettingen, tegen de afbraak van de gezondheidszorg en, zij aan zij met de mijnwerkers uit Asturië, lagen ze aan de basis van een nieuw actief middenveld. Voorbarig beschuldigd van anti-parlementarisme, zetten ze nu de stap naar het parlement met Partido X. Maar dit is geen gewone partij. Reële Democratie is de boodschap.

Dit moet het worden bij ons :-)

Read More

Het is niet omdat de politici de boel verziekt hebben dat de toestand hopeloos is, we kunnen het ook zelf doen

De oude Grieken in Athene ontwikkelden als eersten een direct democratisch bestuur. Vele eeuwen later in de Verlichting werd hun project, zij het slechts gedeeltelijk, terug opgenomen. Tijdens de  Franse Revolutie die begon in 1789 werd een eerste versie van de Mensenrechten neergeschreven maar het concept van democratie bleef achter tegenover dat van Athene.

Schema van de grondwet in het oude Athene

Schema van de grondwet in het oude Athene

Read More

Participatory Economics

This is the second part of a speech delivered to a CNT Sponsored gathering in Barcelona, Spain, October 11, 2011, published on Zcommunications

Participatory Economics, or parecon, which the replacement for capitalism that I advocate, is built on just four institutional commitments.

Parecon is therefore not a blueprint for a whole economy. It is a description of key features of just a few centrally important aspects of an economy.

Parecon is enough, and just enough, for us to know that with parecon future people will self manage their economic lives as they decide.

Read More