Basisinkomen, impasse of nooduitgang?

images-1Basisinkomen krijgt de laatste tijd nogal wat aandacht. Waar gaat het over? Een basisinkomen is een uitkering die op onvoorwaardelijke wijze aan alle personen wordt gegeven, van de geboorte tot de dood. Het is een inkomen dat een waardig leven dient mogelijk te maken en dat los staat van een betaalde arbeidsprestatie in loonverband. In haar meest uitgewerkte vorm zal dergelijk inkomen, gefinancierd via belastingen, de plaats innemen van de sociale zekerheid.

Het basisinkomen heeft voorstanders ter linker- en rechterzijde, voornamelijk onder ultraliberalen.  Rechtse en linkse voorstanders zijn het er over eens dat het basisinkomen ‘bevrijdend’ is; dat het levensmodel gericht op betaalde arbeid wordt verlaten omdat men eindelijk vrij is te kiezen voor een levensstijl die het best bij jezelf past. Het inkomen garandeert deze vrijheid van keuze, althans zo wordt gedacht.

View original post 2,572 more words

Camping to oppose the corrupt construction companies in Madrid

Opposing the demolition of a family house at Ofelia Nieto

It was in the morning of August 14th when the city police arrived to their home at Ofelia Nieto 29 with the intention of tearing down the building. The reason is 6 squared meters of sidewalk that urbanistic regulations put over their property in 2004.

Since then the family has been fighting against Madrid’s city hall. But police found more than seventy housing right activists inside the house. They were called to camp in the penthouse the night before and some of them even camped on the roof.

Read More

Noreena Hertz over de Gucci-Economie

 

Citaten uit de bespreking van Follow the Money:

Hertz, een betrokken econome, die eerder samen met U2-zanger Bono een campagne begon voor het kwijtschelden van schulden in derde-wereldlanden, noemt de economie van voor de crisis de Gucci-economie. Vroeger waren mensen conservatief en gaven ze niet meer uit dan ze hadden. Dat werd aangeleerd door ouders en grootouders. Het hebben van schuld was een schande. In de Gucci-economie is de situatie omgekeerd. Mensen schamen zich niet meer voor het hebben van schuld, zolang ze daarmee maar de mooiste tas, de hipste schoenen en die waanzinnige vakantie konden bekostigen.

Read More

A view on capitalism from different angles

A  view on the crisis from different angles

The focus on the flaws in the financial system may hide other causes of the crisis. The polarization in income distribution, in particular, tends to get glossed over as a potential cause of the crisis. Financial deregulation is only half of the story, the polarization of income distribution, thus the growth of inequality is another one; it is their interaction that provided the grounds for the crisis. 

Engelbert Stockhammer’s paper at RMF tells us in a nutshell the following:

“Neoliberalism has led to a shift in power relations between capital and labour. As a consequence income distribution has shifted sharply in favour of capital. Economically this has a dampening effect on domestic demand (as demand is wage led in the world as whole) which provides the background in front of which the macroeconomic imbalances that erupted in the present crisis have to be understood.”

Read More

Gelijke ruil via peer to peer netwerken

Biljet van 10 Torekes

In ons economisch systeem is ongelijke ruil een overheersend paradigma:
(1) op het vlak van de productie, door de ongelijke evolutie van koopkracht en productiviteit zoals Marx opmerkte.
(2) op het vlak van het verstrekken van de finananciële middelen, een analyse van Bernard Lietaer.
(3) op internationaal vlak tusssen het Zuiden en het Noorden zoals blijkt uit het werk van Samir Amin.
(4) op het vlak van de natuur nl. wat we eruit halen en wat we er aan terug geven.  Zoals  verschillende hedendaagse critici besluiten: Serge LatoucheTim JacsonHerman Daly

Via internet vind men steeds meer oplossingen die gebaseerd zijn op een gelijke ruil zoals collaborative consumption en complementary currencies. Ze gaan uit van een gelijke ruil.

Read More

“J’accuse” – le plus grand holdup dans l’histoire Belge et c’est à vous de payer

Nederlandse versie

Jusqu’en 1987 existait un organisme public, la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales, spécialisée dans le crédit aux mairies et autres collectivités territoriales. Dexia est née de sa privatisation, avant de fusionner, en 1997, avec le Crédit communal de Belgique. Le prêt aux collectivités locales est resté la spécialité de cette nouvelle banque privée. Une affaire juteuse pour ses actionnaires, puisque ses bénéfices déclarés dépassaient 14 milliards d’euros sur la période 2000-2009.

Jouant de son passé d’établissement public « à qui on peut faire confiance », elle a placé auprès des collectivités territoriales et des établissements publics des prêts à taux variable qui, s’ils étaient avantageux au départ, sont devenus, avec la crise, des emprunts « toxiques », frappés par des taux exorbitants.

Sauver dexia pour notre bonus

Read More

Begroting 2012 zal armoede nog doen toenemen

Korte gescheidenis

De verkiezingen hadden plaats op 13 Juni 2010.  De onderhandelingen met wisselende  informateurs, preformateurs, onderhandelaars, verduidelijkkers, bemiddelaars sleepten aan tot mei 2011. Pas op 16 mei 2010 wordt  Di Rupo aangesteld door de koning om een nieuwe regering te vormen.

Op 4 juli 2011 presenteerde hij een honderd pagina tellende formateursnota met voorstellen op het gebied van de staatshervorming, inclusief het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde, een economisch programma met forse besparingen en hervormingen op onder meer justitie, asiel en migratie en de arbeidsmarkt. Dus de voorstellen waarover tot 26 november onderhandeld werd lagen toen reeds op tafel.
Read More

Hoe je een begroting dicht rijdt en de rijken ontziet

Totaal begrotingstekort

11,3 miljard

(1) Diverse inkomsten

2013: 24 procent van het totaal
2014: 22 procent van het totaal

(2) BESPARINGEN

2013: 42 procent van het totaal
2014: 50 procent van het totaal

(3) NIEUWE LASTEN OP VERMOGENS EN GROTE INKOMENS

2013: 34 procent van het totaal
2014: 28 procent van het totaal

(cijfers De Standaard)

Read More