Wat doet een gated community in Heernis, Gent?

Leestijd: 6 minuten

Het verhaal van de gated community

Eind de jaren negentig was het bejaardentehuis, bekend als het Lousberg Gesticht in Heernis, uitgeleefd. Het OCMW zette een nieuw gebouw en verkocht het in 1999 in twee delen. De voorbouw, werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er burelen en luxueuze lofts van maakte. Men had er evengoed sociale woningen kunnen in onderbrengen, want die zijn er veel te kort. Voor de achterbouw en het aangrenzend park werd geen koper gevonden. Het is duidelijk dat de opsplitsing van het gebouw voorgesneden brood was voor projectontwikkelaars.

Lousbergs gesplitst langs rode stippellijn

Read More

Sociale Cohesie en Sociale Rechtvaardigheid

 

Social_Cohesion

Buurtwerking moddert maar wat aan

Bureaucratieën zoals de buurtwerkingen zijn er voor zichzelf, ze meten de output van hun werk niet. Vergelijkende analyses per buurt en per wijk ontbreken totaal in Gent. Volgens voormalig directeur Buurtwerking in Gent Lieve De Stoop kan buurtcohesie niet gemeten worden. Ze stelde: Read More

Meibloem Open schiet in actie!

13 november 2011,

Gent – In de Brugse Poort kwam deze week tot tweemaal toe de buurt bijeen rond de binnenblok van de meibloemstraat. Vroeger was daar een bowling, een meubelfabriek en de mosterdfabriek. Deze binnenblok is sinds mei 2011 in handen van projectontwikkelaar ACASA. Zij willen daar een 40-tal wooneenheden bouwen maar houden hierbij geen rekening met de echte noden van de buurt.

Sinds ‘zuurstof voor de Brugse Poort’ van start ging zijn er in de wijk veel veranderingen ten goede gebeurt. Maar dit project is absoluut nog niet ten einde! De actiegroep Meibloem Open streeft ernaar om de invulling van de binnenblok van de meibloemstraat, reinaertstraat, kastanjestraat en sparrestraat zo breed en open mogelijk te laten gebeuren. In de geest van ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ wil deze groep buren en buurtbewoners zich engageren.

Read More