De Egyptische Revolutie en het gebruik van Sociale Media

Reeds in 2000 kwamen jongeren in Egypte op straat om hun solidariteit te betuigen met de tweede Intifada in Palestina. Dit jongerenprotest was nieuw. Overal in Egypte ontstonden solidariteitscommités. Na de inval in Irak in maart 2003 vormden ze de ruggegraat van het Egyptisch anti-oorlogs protest. Een spontane en massale betoging had plaats op 20 maart 2003. De grootste betoging in de geschiedenis van Egypte.

Read More

Advertisements

Vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid op basis van het uiterlijke – Liberté d’expression et de circulation à la tête du client

[FR] [NL]

Communication de Presse- Pers bericht 2011 Nov 11 PDF

Ce 11 Novembre 2011, à partir de 15h, une assemblée populaire du mouvement des indignés / Occupy s’est tenue dans le calme en face de la gare centrale. Des indignés de Bruxelles, Namur, Liège, Anvers, Gand, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen et d’autres coins du pays se réunissaient pour faire le bilan sur les 6 mois d’existence du mouvement au niveau Belge et International. Entre 400 et 500 personnes s’étaient réunis.

Deze 11 november 2011,  vond er omstreeks 15u een volksvergadering van de beweging der Verontwaardigden / Occupy plaats aan het Centraal Station. Indignados van Brussel, Namen, Luik, Antwerpen, Gent, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen en uit andere hoeken van het land kwamen samen om de balans op te maken op Belgisch en internationaal niveau na 6 maanden van bestaan van de beweging. Tussen de 400 en 500 personen waren aanwezig. Read More

Occupy – Strategie, strategie, strategie!

Auteur: GroeNoord

Uit het de laatste magazine van vredesactie:

“Overheidsinstellingen en bedrijven zijn vaak bedreven in het onschadelijk maken van legitiem protest door het te kanaliseren in procedures, het in de kiem te smoren of het debat te ontwijken. Daarom [moet] een geweldloze actiestrategie steeds onderdeel [zijn] van een bredere campagnestrategie.”

Dit is bij uitstek van toepassing op de hele occupy-beweging. Op dit moment schieten de occupy-initiatieven als paddestoelen uit de grond. Velen hebben het gevoel dat hier iets goeds uit zal ontstaan. Maar dat zal niet zomaar gebeuren. Strategisch denken is de boodschap. En leren uit de geschiedenis kan geen kwaad. Lees hieronder het hele artikel.

Click voor een leesbare versie

Democracia Real Ya inspireerde ook #occupywallstreet

Kenmerkend voor de 15 Mei beweging, bij ons gekend als de Indignados, in Spanje als Democracia Real Ya [NL Reële Democratie Nu!] zijn geweldloosheid, de horizontale organisatiestructuren en de manier om iedere deelnemer te laten meebeslissen over de te nemen stappen in Volksvergaderingen. In hun manifest heet het nog participatieve democratie, later gebruiken ze de termen reële democratie en directe democratie door elkaar. Het doel van het beslissingsproces is om een consensus te bereiken.

De video hieronder is opgenomen op 26 mei 2011 op het moment dat er een Voksvergadering gaat beginnen. De methode die ze daarbij ontwikkelden inspireerde wereldwijd pleinbezettingen. De directe democratie wordt ook gebruikt door de bezetters van Wall Street.

De drie hoger vermelde kenmerken van Democracia Real Ya werden overgenomen door de bezetters van Wall Street. Hier onder een video gemaakt over de  Directe Democratie en Consensus van #occupywallstreet.

Read More

Notas over de geweldloosheid van de 15M beweging

Dit bericht is het eerste in de reeks over de praktijk van de Democracia Real Ya!/15-M beweging. Er zullen er nog meer volgen, maar deze is brandend actueel. In tegenstelling tot wat men de brave burger wil doen geloven is DRY!/15-M van bij het begin geweldloos geweest en is het dat nog altijd.  Hieronder een vertaling van de tekst die Democracia Real Ya! in Spanje daar zelf over maakte: “Notas over de geweldloosheid  van de 15M beweging”.

“De onomkeerbare nood om alles af te breken
iedereen afbreken
iedereen en alles afbreken
mannen afbreken
vrouwen afbreken
zal alles afbreken tot er niets meer te af te breken valt
maar wel
afbreken zonder de schijn van afbraak
afbreken zonder de schijn van iemand af te breken
afbreken en iemand schijnbaar intact houden
afbreken zonder afbraak is de beste vorm van afbraak”
~ Esteve Graset

Read More