Gebaren gebruikt tijdens Volkvergaderingen op de Agora in Brussel Okt 2011

Snelgids voor Groepsdynamica van Volksvergaderingen (Deel 2)

Vertaling van deel 2 “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares” op basis van de Engelse Versie

(Vertaling van Deel 1)

(pdf-itpdf-fr, pdf-espdf-en)

VOORSTEL – DE POSITIE VAN HET GROEPSDYNAMICA TEAM IN ELKE VERGADERING

Moderator Ruimte en Vloer

Moderator Ruimte en Vloer

LOGISTIEK TEAM : Het doel ervan is het voorbereiden en inrichten van de vergaderplaats voordat de Vergadering plaats vindt om ze efficiënter en functioneler te maken. De mensen van de logistiek zijn bevoegd voor het overeenkomen over, en markeren van de ruimte (binnen hun mogelijkheden), samen met de andere teams.

De Moderator-ruimte is een rechthoek die wordt uitgelijnd met krijt (of gekleurde tape die op de grond wordt geplakt), voor de vergaderruimte. Een beetje zoals een soort “podium”. Het Spreektijd Team wordt zichtbaar geplaatst tussen deze ruimte en de Vergaderruimte, en wordt onder de Deelnemers verspreid. Binnen de Moderator-ruimte staan  de Moderator en de Spreker (de persoon die aan de beurt is) in het midden, geflankeerd door de Vertaler(s) en de Facilitator(s), die normaal gezien zullen neerzitten op de grond of hurken als ze niet deelnemen, en altijd binnen het bereik van het Roterend Team en de Vloer-coördinator(en).

Read More

Snelgids voor Groepsdynamica van Volksvergaderingen (Deel 1)

Vertaling van deel 1 “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares” op basis van de Engelse Versie

(Vertaling van deel 2)

(pdf-itpdf-fr, pdf-espdf-en)


Deze tekst werd voorbereid door de Commissie voor Groepsdynamiek van de Vergaderingen van het Puerta del  Sol-protestkamp (Madrid).  Hij is gebaseerd op verschillende teksten en samenvattingen waarover een consensus werd  bereikt op de interne vergaderingen van deze commissie (die ook beschikbaar worden gemaakt op de officiële sites van de 15 Mei-Beweging), en op de ervaringen  van op de Algemene Vergaderingen die in dit Protestkamp werden gehouden tot31 mei 2011.

Het doel van deze snelgids is het vereenvoudigen en aanmoedigen van de ontwikkeling van de verschillende Volksvergaderingen die zijn opgezet sinds het begin van de 15 Mei-Beweging. Deze snelgids zal regelmatig herzien worden en geactualiseerd. De gids mag onder geen beding gezien worden als een gesloten model dat niet kan aangepast worden door de consensus binnen gelijk welke Vergadering.  Vanuit de Commissie voor Groepsdynamiek in de Vergaderingen van het Puerta del  Sol-protestkamp nodigen wij onze vrienden en kameraden uit om actief deel te nemen aan de bijeenkomsten, werkplanningen en interne Vergaderingen van deze Commissie, die openstaan voor iedereen die er naartoe wil komen en actief wil deelnemen aan het onderhoud, de verbetering en de ontwikkeling ervan.

Read More

Recept voor een vreedzame #revolutie

Versie in meerdere talen (PDF)

1. Wij zijn “Los Indignados”

Op 15 mei 2011, startten een aantal burgers met verschillende opvattingen een partijloze politieke beweging bekend als 15M beweging. In het kielzog van de demonstratie op die dag besloten we, heel spontaan, om te  kamperen in de straten en de pleinen van onze stad met als doel om zowel onze verontwaardiging te uiten tegenover de huidige politieke en economische situatie die elke dag ondraaglijker wordt, als ook onze inspanningen te organiseren voor het samen creëren van een betere wereld.

Read More

Notas over de geweldloosheid van de 15M beweging

Dit bericht is het eerste in de reeks over de praktijk van de Democracia Real Ya!/15-M beweging. Er zullen er nog meer volgen, maar deze is brandend actueel. In tegenstelling tot wat men de brave burger wil doen geloven is DRY!/15-M van bij het begin geweldloos geweest en is het dat nog altijd.  Hieronder een vertaling van de tekst die Democracia Real Ya! in Spanje daar zelf over maakte: “Notas over de geweldloosheid  van de 15M beweging”.

“De onomkeerbare nood om alles af te breken
iedereen afbreken
iedereen en alles afbreken
mannen afbreken
vrouwen afbreken
zal alles afbreken tot er niets meer te af te breken valt
maar wel
afbreken zonder de schijn van afbraak
afbreken zonder de schijn van iemand af te breken
afbreken en iemand schijnbaar intact houden
afbreken zonder afbraak is de beste vorm van afbraak”
~ Esteve Graset

Read More