Dit moet het worden bij ons :-)

Puerta del Sol, drie jaar later

Ook al zijn de Indignados verdwenen uit de media, ze hebben niet stilgezeten in Spanje. In acties tegen huisuitzettingen, tegen de afbraak van de gezondheidszorg en, zij aan zij met de mijnwerkers uit Asturië, lagen ze aan de basis van een nieuw actief middenveld. Voorbarig beschuldigd van anti-parlementarisme, zetten ze nu de stap naar het parlement met Partido X. Maar dit is geen gewone partij. Reële Democratie is de boodschap.

Dit moet het worden bij ons :-)

Read More

De Egyptische Revolutie en het gebruik van Sociale Media

Reeds in 2000 kwamen jongeren in Egypte op straat om hun solidariteit te betuigen met de tweede Intifada in Palestina. Dit jongerenprotest was nieuw. Overal in Egypte ontstonden solidariteitscommités. Na de inval in Irak in maart 2003 vormden ze de ruggegraat van het Egyptisch anti-oorlogs protest. Een spontane en massale betoging had plaats op 20 maart 2003. De grootste betoging in de geschiedenis van Egypte.

Read More

Liberty Park kan overal zijn

Toen de bezetters van Zuccotti Park – alias Liberty Square – in de donkerte van de nacht van 15 november uiteengedreven werden en als opdringerige journalisten door de flikken aan de kant geschoven, werd pijnlijk duidelijk dat Michael Bloomberg niet alleen hun burgemeester was, maar waarschijnlijk ook de meest gekende “1%-er” van New York en omstreken.

Daags nadien hield de burgemeester een persconferentie: “Het Eerste Amendement beschermt het spreekrecht. Het geeft geen vrijgeleide om een publieke plaats in te palmen met tenten en slaapzakken.” De burgemeester had eerder al verklaard: “New York is de stad om naartoe te komen en jezelf uit te drukken. Wat er gebeurde in Zuccotti Park was iets anders.” De protesteerders, ging hij verder, hadden het park ingepalmd, “zodat het voor niemand anders nog beschikbaar was.” Ik veronderstel dat elke manifestatie de bezette ruimte “onbeschikbaar voor iemand anders” maakt. En “jezelf uit te drukken”, is anders ook niet wat in het Eerste Amendement staat.

Read More

#14Ja – Wereldwijde dag van de volksvergaderingen

 #WPAD : World Popular Assembly Day

Sinds 15 mei 2011, daagt een ongekend grote beweging in vorm en inhoud de “representatieve democratie” uit. Deze beweging heeft zich vanuit Spanje over de hele wereld verspreidt, ondanks de talloze media manipulaties en pogingen tot repressie door de politie.

De kans op een wereldwijde revolutie is zelden zo sterk geweest.

Democratie is een politiek regime of het ‘volk’ hebben de macht. “Representatieve” democratie is een manipulatie bedoeld om ons te doen geloven dat we een democratie. Maar we hebben nooit in democratie geleefd, de vrijheid van meningsuiting is niet genoeg. In ons politieke systeem geeft de massa alle macht aan een minderheid, zonder enige controle.

Read More

#14Ja – Journée mondiale des assemblées populaires

#WPAD : World Popular Assembly Day

Depuis le 15 mai 2011 un mouvement inédit par sa forme et son fond remet en cause la “démocratie représentative”. Ce mouvement parti d´Espagne s´est répandu sur toute la planète malgré les innombrables manipulations médiatiques et répressions policières subies. La probabilité d´une révolution globale a rarement été aussi forte.

La démocratie est un régime politique ou le “peuple” ait le pouvoir. Le terme “démocratie représentative” est une manipulation destinée à nous faire croire que nous sommes en démocratie. Mais nous n´avons jamais vécu en democratie, la liberté d´expression ne suffit pas. Dans nos régimes politiques, les masses donnent les touts pouvoirs à une minorité, sans aucun contrôle.

Les crises sociales, économiques et environnementales que nous connaissons tous sont liées à la nature oligarchique de nos systèmes politiques.

Read More

#14Ja – World Day of popular assemblies

#WPAD : World Popular Assembly Day

SinceMay 15, 2011a movement unprecedented in form and substance challenges the”representative democracy”. This movement has spread fromSpainaround the world despite the countless media manipulation and police repression.

The probability of a global revolution has rarely been this strong.

Democracy is a political system where the “people” have the power. The words “representative democracy” are operations to make us believe that we are a democracy. But we have never lived in democracy; freedom of expression is not enough. In our political system, the masses give all power to a minority, without any control.

Read More