Niks te verliezen, alles te winnen!

Wij zijn de mensen en netwerken die deelnamen aan de 15S bijeenkomst in Barcelona van 15 tot 18 setember.

1. Wij verwerpen de bezuinigingen als oplossing voor de huidige crisis omdat die leiden tot een autoritair en anti-democratisch beheer van het gemeengoed en de publieke middelen.
Wij verwerpen de bezuinigingspolitiek omdat die de ongelijkheden doet toenemen. De bezuinigingspolitiek is een directe aanval op de verschillende Europese welvaartssystemen en op de bestaande sociale rechten. Deze maatregelen bevoordelen private economische en financiele belangen die juist verantwoordelijk zijn voor het economische proces dat tot de huidige crisis heeft geleid.Dit is niet alleen een economische crisis, maar vooral een politieke crisis. Dit is het moment waarop het Europese sociale pact uiteindelijk gebroken is. De crisis toont het totale falen aan van politieke partijn als effectieve beheerders van het gemeengoed en de publieke middelen.2. Geconfronteerd met deze materiele en existentiele precariteit, eisen we de democratisering van het economische systeem en het Europese beleid. Dit zal ons toelaten om een nieuw economische model en een nieuwe sociale welvaart te bouwen gebaseerd op twee aspecten: het garanderen van een onvoorwaardelijke toegang tot inkomen (basisinkomen voor iedereen) en de effectieve en vrije toegang tot sociale rechten en het gemeengoed (onderwijs, gezondheidszorg, wonen, kennis, milieu). Read More

Officiële verklaring van Occupy Wall Street

Officiële verklaring van Occupy Wall Street – deze verklaring werd gestemd en goedgekeurd door de algemene vergadering van demonstranten op Liberty Square.

Een gevoel van massale onrechtvaardigheid brengt ons hier samen, en we mogen niet uit het oog verliezen waaruit dat gevoel is ontstaan. We schrijven dit neer om te tonen dat we bondgenoten zijn van iedereen die onrechtvaardig behandeld werd door de macht van bedrijven en de economische elite.

Als een volk, verenigd, erkennen wij de volgende realiteit: dat de toekomst van de mensheid samenwerking vereist van haar leden; dat ons systeem onze rechten moet beschermen, en dat wanneer dat systeem corrupt is, of kapot, het aan elk individu is om zijn/haar rechten en die van de naasten te beschermen; dat een democratische regering haar legitieme macht ontleent aan het volk, maar dat geen enkel bedrijf onze toestemming vraagt of heeft gevraagd om voor eigen gewin mens en natuur te exploiteren; en dat een werkelijke democratie nooit kan bereikt worden wanneer alles bepaald wordt door economische macht. Wij spreken tot u in een tijd waarin bedrijven bepalen wat onze overheden doen, terwijl die bedrijven winst belangrijker achten dan de mens, eigen belang belangrijker dan rechtvaardigheid, onderdrukking belangrijker dan gelijkheid. We zijn hier vreedzaam samen, en dat is ons recht, om de volgende feiten publiek te maken.

Ze hebben op illegale manier onze huizen afgepakt.

Read More

“Democracia real YA!” – Manifest van de Spaanse 15 mei-beweging

We zijn gewone mensen. We zijn zoals jij: mensen die elke ochtend opstaan om te studeren, werken of een job te vinden, mensen met familie en vrienden.

Mensen die elke dag hard werken voor een betere toekomst voor onze naasten. Sommigen onder ons zien zichzelf als progressief, anderen als veeleer conservatief. Sommigen zijn gelovig, anderen niet. Een aantal hebben duidelijke ideologische overtuigingen, anderen zijn apolitiek.

We zijn echter allemaal bezorgd en boos vanwege de politieke, economische en sociale toestand rondom ons: corruptie bij politici, zakenlui, bankiers, … allemaal laten ze ons hulpeloos achter, ze geven ons geen stem.

Deze situatie is de dagelijkse gang van zaken geworden, een dagelijks lijden zonder uitzicht op hoop. Maar als we onze krachten bundelen, kunnen we er iets aan doen. Het is tijd om dingen te veranderen, het is tijd om samen een betere samenleving te bouwen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat:

Read More