Clictivism, the polution of activism with the logic of Silicon Valley

Author: Micah White

A battle is raging for the soul of activism. It is a struggle between digital activists, who have adopted the logic of the marketplace, and those organisers who vehemently oppose the marketisation of social change. At stake is the possibility of an emancipatory revolution in our lifetimes.

Occupy_Wall_Street_Logo

Read More

Advertisements

Liberty Park kan overal zijn

Toen de bezetters van Zuccotti Park – alias Liberty Square – in de donkerte van de nacht van 15 november uiteengedreven werden en als opdringerige journalisten door de flikken aan de kant geschoven, werd pijnlijk duidelijk dat Michael Bloomberg niet alleen hun burgemeester was, maar waarschijnlijk ook de meest gekende “1%-er” van New York en omstreken.

Daags nadien hield de burgemeester een persconferentie: “Het Eerste Amendement beschermt het spreekrecht. Het geeft geen vrijgeleide om een publieke plaats in te palmen met tenten en slaapzakken.” De burgemeester had eerder al verklaard: “New York is de stad om naartoe te komen en jezelf uit te drukken. Wat er gebeurde in Zuccotti Park was iets anders.” De protesteerders, ging hij verder, hadden het park ingepalmd, “zodat het voor niemand anders nog beschikbaar was.” Ik veronderstel dat elke manifestatie de bezette ruimte “onbeschikbaar voor iemand anders” maakt. En “jezelf uit te drukken”, is anders ook niet wat in het Eerste Amendement staat.

Read More

Liberty Park can be anywhere

Auteur: Tod Gidlin

The Occupy movement has much to gain from its symbolic eviction. But only if it evolves beyond Zuccotti

Forcibly dispersed in the wee, dark hours of Nov. 15, as pesky journalists were shoved away by the police, the occupants of Zuccotti Park — aka Liberty Square — were surely reminded that Michael Bloomberg was not only the mayor but, when all was said and done, possibly the best-known 1-percenter in Greater New York.

The mayor held a press conference later to say: “The First Amendment protects speech. It doesn’t protect the use of tents and sleeping bags to take over a public space.” Previously, the mayor had declared: “New York City is the city where you can come and express yourself. What was happening in Zuccotti Park was not that.” The protesters, he went on, had taken over the park, “making it unavailable to anyone else.” I suppose it could be said that any demonstration makes a given space “unavailable to anyone else.” And as for “expressing yourself,” well, that’s not what the First Amendment says, either.

Read More

Bezet de toekomst. Noam Chomsky.

Ik heb nog nooit iets van de schaal en het karakter van de Occupy beweging gezien, hier of elders op de wereld. De buitenposten van Occupy proberen een cooperatieve gemeenschap te creeren die misschien de basis kan leggen voor het soort van organisaties die we nodig hebben om de komende hindernissen en tegenslagen te overwinnen. De Occupy beweging is zonder voorgaande. Maar ook het tijdperk waarin we leven is zonder voorgaande is, al sinds  de jaren zeventig.

(Vertaling open voor verbeteringen en commentaar)

Read More