Ook modaal gezin getroffen door saneringsmaatregelen

De begroting treft niet alleen de pas afgestudeerden en de gepensioneerden in spe, ook het modaal gezin zal jaarlijks 550 euro extra ophoesten. Thomas Miels en Ann Van Den Broeck berekenden het in De Morgen van 3 december. Ze gaan uit van en gezin met twee jonge kinderen. Dimi is onderwijzer Barbara is vertegenwoordigster in de automobielsector.

– Er komen nieuwe plafonds voor belastingaftrek: +226,48 euro
– Bedrijfswagen wordt duurder: + 312 euro
– Betaaltelevisie: +12 euro

Bovendien loopt het gezin dat een verbouwing gepland had voor 3.000 euro mis omdat energiebesparende investeringen niet langer aftrekbaar zijn.

Bedrijven daarentegen blijven genieten van gunstige belastingtarieven. Onlangs berekende de PVDA nog dat de 3000 meest winstgevende Belgische bedrijven slechts belast werden tegen een tarief van 5,73 procent.

Read More

Advertisements

Begroting 2012 zal armoede nog doen toenemen

Korte gescheidenis

De verkiezingen hadden plaats op 13 Juni 2010.  De onderhandelingen met wisselende  informateurs, preformateurs, onderhandelaars, verduidelijkkers, bemiddelaars sleepten aan tot mei 2011. Pas op 16 mei 2010 wordt  Di Rupo aangesteld door de koning om een nieuwe regering te vormen.

Op 4 juli 2011 presenteerde hij een honderd pagina tellende formateursnota met voorstellen op het gebied van de staatshervorming, inclusief het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde, een economisch programma met forse besparingen en hervormingen op onder meer justitie, asiel en migratie en de arbeidsmarkt. Dus de voorstellen waarover tot 26 november onderhandeld werd lagen toen reeds op tafel.
Read More

Over groei, duurzaamheid en geld

Auteur: Bert El Chaotico

Audio Lezing  Bart Vander Vennet 14 november voor Economania (MP3, 39 Mb download)

Slides Lezing Bart Vander Venner 14 november voor Eonomania

Groei en duurzaamheid

We moeten blijven groeien. Al werd er, voordat de financiële crisis uitbrak, af en toe geopperd dat we eigenlijk minder zouden moeten consumeren om duurzamer te worden (“consuminderen” werd dat genoemd). Dit is nodig om de draagkracht van de aarde niet te overschrijden. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg ligt hoger dan de aarde kan dragen indien iedereen zou leven als ons. Maar wat blijkt nu, om de crisis te overwinnen moet het consumentenvertrouwen naar boven, zodat de consumptie kan toenemen, zodat de werkgelegenheid stijgt, zodat de productie zal stijgen, zodat onze export zal toenemen, opdat we meer kunnen importeren om meer te kunnen consumeren en produceren.

Wat een pijnlijke situatie… Blijkbaar moeten we blijven groeien, al zien we dat dit in tegenspraak is met de voorwaarden om ons milieu niet om zeep te helpen. Sommigen hebben als verklaring het groeiende materialisme en individualisme in onze maatschappij, of de verbroken verbinding tussen cultuur en natuur, of de nood van het kapitalisme om te blijven groeien. Voor sommige economen is dit zelfs evident: we moeten groeien en we zúllen ook blijven groeien wegens de ongebreidelde technologische vooruitgang. Een krimp van de economie zou daarbij zelfs een ramp kunnen betekenen.

Read More