Vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid op basis van het uiterlijke – Liberté d’expression et de circulation à la tête du client

[FR] [NL]

Communication de Presse- Pers bericht 2011 Nov 11 PDF

Ce 11 Novembre 2011, à partir de 15h, une assemblée populaire du mouvement des indignés / Occupy s’est tenue dans le calme en face de la gare centrale. Des indignés de Bruxelles, Namur, Liège, Anvers, Gand, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen et d’autres coins du pays se réunissaient pour faire le bilan sur les 6 mois d’existence du mouvement au niveau Belge et International. Entre 400 et 500 personnes s’étaient réunis.

Deze 11 november 2011,  vond er omstreeks 15u een volksvergadering van de beweging der Verontwaardigden / Occupy plaats aan het Centraal Station. Indignados van Brussel, Namen, Luik, Antwerpen, Gent, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen en uit andere hoeken van het land kwamen samen om de balans op te maken op Belgisch en internationaal niveau na 6 maanden van bestaan van de beweging. Tussen de 400 en 500 personen waren aanwezig. Read More

Bezet de toekomst. Noam Chomsky.

Ik heb nog nooit iets van de schaal en het karakter van de Occupy beweging gezien, hier of elders op de wereld. De buitenposten van Occupy proberen een cooperatieve gemeenschap te creeren die misschien de basis kan leggen voor het soort van organisaties die we nodig hebben om de komende hindernissen en tegenslagen te overwinnen. De Occupy beweging is zonder voorgaande. Maar ook het tijdperk waarin we leven is zonder voorgaande is, al sinds  de jaren zeventig.

(Vertaling open voor verbeteringen en commentaar)

Read More

Oproep van 8 tot 15 Oktober – Programma

Sedert 15 Mei 2011, ontwikkelt zich een internationale beweging, spontaan ontstaan in Spanje, met het doel een reële democratie tot stand te brengen. Deze “beweging van verontwaardigden”, ontwikkelt een dynamiek die burgers(innen) bijeen brengt in  Volksvergaderingen, plaats voor discussie, directe democratie en convergentie.

De beweging zal 5 maanden bestaan op het moment dat verschillende marsen vertrokken uit meerdere landen zich samenvoegen in Brussel om Europese soberheidspolitiek aan te klagen die steeds meer de soevereiniteit van het volk afbouwt.

Van 8 tot 15 oktober komt de beweging bijeen in Brussel voor een week van actie, reflectie, gemeenschappelijk leven, ontmoetingen en manifestaties. De beweging wil burgerinitiatieven ontwikkelen die de huidige situatie het hoofd bieden. Om die alternatieven uit te werken zal elke dat  een thema behandeld worden, zodat iedereen aan het debat kan deelnemen.

Hier de verschillende thema’s: Read More

Oproep voor Samenwerking van alle Volksvergaderingen voor de Brusselse Agora

Op 8 Oktober, komen de verschillende marsen van verschillende landen toe in Brussel. Op die dag begint ook de Globale Agora van de Beweging waarop alle volksvergaderingen van de planeet zijn uitgenodigd.

Marsen komen toe in Brussel uit Spanje, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. We hebben ook toezeggingen ven mensen uir de Sahara, Zwitserland, Italië, Griekenland, Portugal, Ierland, Ijsland, Polen, Israël, Palestina, de Verenigde Staten, Chili, Argentinië, Venezuela, Mexico en Egypte. We verwachten nog meer toezeggingen. Op die dag is er  een evenement  rond de aankomst van de Marsen met het voorlezen van een gemeenschappelijke verklaring van de Marsen en de ervaringen die ze hebben opgedaan.

Van 9 tot 14 Oktober zullen er thematische forums gehouden worden op elk plein van de stad Brussel, grote Volksvergaderingen, bijeenkomsten voor kindere, opvoeringen, acties, workshops voor software tools en de methode van de Volskvergadering.

Op 15 Oktober is er een manifestatie van de globale Beweging.

Read More

PERS COMUNIQUÉ VAN MEDIA CENTRUM VAN PARIJS

Woensdag, 21 September

Om 18h vertrok de Mars op Brussel die marsen van Spanje en Frankrijk verenigt vanuit Bercy naar Notre Dame, in een lange rij op het voetpad, zoals de wegcode voorschrijft. Dit is geen betoging maar de omvorming van de Mars naar een een nieuwe locatie. De Mars heeft reeds duizenden kilometers afgelegd in Frankrijk zonder enig probleem.

In de Notre Dame worden de marcheerders opgewacht drie politie-busjes en een grote politiebus.

De Mars had in volledige stilte plaats en de voorbijgangers keken verbaasd toe. Er was geen politie; alles verliep kalm zonder problemen. De bewaking van het Ministerie van Huisvesting sloot snel de deuren toen de marcheerders passeerden. We hadden oorspronkelijk opgeroepen voor een persconferentie aan Notre Dame, maar aangezien ons daar geen prettige welkomst te wachten stond en met de gebeurtenissen van 19 September in ons achterhoofd, besloten in plaats daarvan onze Volksvergadering te beleggen op het plein van de Beurs van Parijs.

Read More

In Parijs werd het feest van de Indignados brutaal verstoord door de politie

Auteur: Daniël Verhoeven

Ze kwamen aan in Parijs op Zaterdag 17 September na een Mars van 1.200 km vanuit Madrid. Er kwamen ook marcheerders uit  Toulouse en Barcelona.  Op Zaterdag wilden ze deelnemen  aan de acties rond de Anti-Banken Dag en op Zondag zouden ze forums met de Parijse Indignés  organiseren, maar de politie heeft die ontmoetingen brutaal verstoord.  De Indignados geven niet op. Op 8 oktober komen ze aan in Bussel en begint een week van intensieve protesten, forums en ontmoetingen die uitmonden in de grote globale manifestatie op 15 Oktober waarvoor wordt opgeroepen.

Read More