Digitaal activisme is anders

Ook al vind je op Internet dezelfde ongelijkheid terug als in de reële wereld, dit is geen reden om het Internet niet te gebruiken in de strijd voor ontvoogding, integendeel.

Internet is het goedkoopste kanaal om informatie te verspreiden. Het kan omgevormd worden tot een kanaal langs waar mensen met elkaar kunnen samenwerken ook al bevinden ze zich in de fysische wereld mijlenver van elkaar.

Een andere dynamiek

Internet  is het een ideaal middel om acties over het gehele land, zelfs over de hele wereld te synchroniseren.

Maar het klassieke hiërarchische, broadcast model is zeer kwetsbaar, neem de zender weg en je kanaal ligt plat. Many to many netwerken zijn veel moeilijker uit te schakelen.

Read More

Voorstel voor een Volksvergadering in Gent op 19 november 2011 15h Café De Centrale

Er is heel wat gebeurd sedert de laatste Volksvergadering in Gent op 29 November georganiseerd door Reële Democratie Nu! Gent. Op deze Volksvergadering bleven echter velen op hun honger zitten. Velen hadden liever gehad dat die bijeenkomst een hearing was.

Waarom die hearing alsnog niet te houden?

Er is intussen ook een Nationale Volksvergadering geweest op 11 november 2011 in de vorm van een hearing. Op de Volksvergadering van 19 november willen we de ideeën die daar vanuit Gent naar voor gebracht zijn verder uitwerken.

Intussen is de mars op Brussel die we ontvingen op het Sint-Pietersplein opnieuw vanuit Nice vertrokken naar Athene.

Er is een voorstel gelanceerd om de 99% te verenigen.

Intussen groeit overal in Europa de weerstand tegen de krisis maatregelen waarbij de banken en de met hen verbonden regeringen Sarkozy en Merkel de schulden die ze gemaakt hebben in hun casino op de brugers willen afwentelen.

Laten we van deze volksvergadering een informatievergadering maken en een hearing en eens samen uitzoeken hoe het nu verder moet met Reële Democratie Nu! Gent en de verschillende Occupy bewegingen.

Voorstel: oproep aan alle burgers van Gent en omstreken voor de volgende Volksvergadering in Café De Centrale, Kraankinderstraat 2 om 15h Zaterdag 19 november 2011.

Voorstel: agendacommissie om 14u op dezelfde plaats om het team samen te stellen dat modereert, de debatten leidt en verslag maakt van de volksvergadering.

FB evenenement

REISPLAN

Voor wie van buiten Gent komt

Vanaf Gent St-Pieters: de trein tot Gent Dampoort (eerste halte op de lijnen naar Antwerpen en Eeklo).

Vanaf het treinstation Gent Dampoort: 10 minuten te voet. Neem de ringweg Dok Zuid (aan de overkant van de rotonde, richting Eeklo en EXPO). Na de electriciteitscentrale SPE aan de hoogspanningsmast, eerste straatje links, dat is de Kraankinderstraat. : Kaart op Google maps

Inwoners van Gent

…kunnen bus 5 nemen, afstappen halte Ham/Kongostraat, maar deze bus passeert niet aan de treinstations.

Vrijheid van meningsuiting en bewegingsvrijheid op basis van het uiterlijke – Liberté d’expression et de circulation à la tête du client

[FR] [NL]

Communication de Presse- Pers bericht 2011 Nov 11 PDF

Ce 11 Novembre 2011, à partir de 15h, une assemblée populaire du mouvement des indignés / Occupy s’est tenue dans le calme en face de la gare centrale. Des indignés de Bruxelles, Namur, Liège, Anvers, Gand, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen et d’autres coins du pays se réunissaient pour faire le bilan sur les 6 mois d’existence du mouvement au niveau Belge et International. Entre 400 et 500 personnes s’étaient réunis.

Deze 11 november 2011,  vond er omstreeks 15u een volksvergadering van de beweging der Verontwaardigden / Occupy plaats aan het Centraal Station. Indignados van Brussel, Namen, Luik, Antwerpen, Gent, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen en uit andere hoeken van het land kwamen samen om de balans op te maken op Belgisch en internationaal niveau na 6 maanden van bestaan van de beweging. Tussen de 400 en 500 personen waren aanwezig. Read More

P.B.: overbodig politie circus (ooggetuige-verslag)

Auteur: Jan Slangen, oorspronkelijk verschenen als notitie

Politie al ter plaatse lang voor de Volksvergadering begon

Politie al ter plaatse lang voor de Volksvergadering begon

Vrijdagavond zijn “verontwaardigden” uit het hele land – na hun volksbijeenkomst voor het Brusselse centraal station – andermaal onnodig lastiggevallen door de politie in het centrum van de stad. Dit gebeurde naar aanleiding van een vreedzame betoging die was vertrokken richting de zogenaamde neutrale zone. Later werd beslist hen de toegang tot de grote markt te ontzeggen, waarna op z’n minst één persoon een tijd lang is opgepakt door de politie en een aantal andere met de (on)nodige fysieke en verbale dwang van het plein verwijderd zijn of de toegang tot het plein ontzegd is geworden.

Na de volksbijeenkomst aan het centraal station in de namiddag, waar er over het ontstaan en de verdere ontwikkelingen van de beweging gedebatteerd, vertrok een kleine betoging richting de neutrale zone. Dit is een zone rond de nationale instellingen zoals het parlement waar geen enkele vorm van politieke actie wordt getolereerd. Het betreden van die zone was niet de hoofddoelstelling van de betoging, maar op z’n minst een aantal activisten waren op de hoogte van de risico, maar stellen zich ook vragen bij die maatregel ter bescherming van de democratische instellingen (die ook het nodige krediet verloren hebben bij grote lagen van de bevolking).

Read More

Liberté d’expression et de circulation à la tête du client

Ce 11 Novembre 2011, à partir de 15h, une assemblée populaire du mouvement des indignés / Occupy s’est tenue dans le calme en face de la gare centrale. Des indignés de Bruxelles, Namur, Liège, Anvers, Gand, Louvain-la-Neuve, Brugge, Leuven, Hasselt, Mechelen et d’autres coins du pays se réunissaient pour faire le bilan sur les 6 mois d’existence du mouvement au niveau Belge et International. Entre 400 et 500 personnes s’étaient réunis.

Comme chaque fois le mouvement a appliqué des principes d’organisation horizontale, pacifique, participative et ouverte. Diverses propositions concrètes politiques et d’actions ont été discutées. L’assemblée s’est terminée avec un mouvement spontané vers la Rue de Loi où se tenait la réunion gouvernementale sur le budget 2012. Cette action visait à mettre la pression sur la mise en place de principes budgétaires d’austérité en application des consignes de la BCE, le FMI et la Commission européenne, et ce non seulement partout en Europe, mais aussi en Belgique.

Read More

Bezet de toekomst. Noam Chomsky.

Ik heb nog nooit iets van de schaal en het karakter van de Occupy beweging gezien, hier of elders op de wereld. De buitenposten van Occupy proberen een cooperatieve gemeenschap te creeren die misschien de basis kan leggen voor het soort van organisaties die we nodig hebben om de komende hindernissen en tegenslagen te overwinnen. De Occupy beweging is zonder voorgaande. Maar ook het tijdperk waarin we leven is zonder voorgaande is, al sinds  de jaren zeventig.

(Vertaling open voor verbeteringen en commentaar)

Read More