The social brain hypothesis revisited

excerpt from unvirtual.us

The outer layer of the human brain, the neocortex is greater in size than those of other primates. That is why our brains are much larger. Among solitary species like orangutans the neocortex makes only a small proportion fo the brain, but in more social species it is much larger. Humans not only have the largest neocortex, as a proportion of brain size but, in their prehistoric existence as hunters and gatherers, they also had the largest average group size among primates. Robin Dunbar, director of the Social Evolutionary Neuroscience Research Group at Oxford University, has shown that the percentage of the brain made up of the neocortex is closely related to the typical size of the social group among primate species.

The humans’

“… social world is more complex to handle than the physical world, partly because it is dynamic and in a constant state of flux, and partly because it involves phenomena (other individuals’ mind states) that cannot be perceived directly but instead have to be inferred.” (Robin Dunbar, 2016).

Read More

Advertisements

Review of “Peer to Peer: The Commons Manifesto” of Michel Bauwens

In an unprecedented way Michel Bauwens hijacks the commons. While the commons practiced deliberative and participative democracy in the high middle ages, that weakened from the 16th century, we do not find any defense of alternatives for our faltering representative democracy in “Peer to Peer: The Commons Manifesto” of Michel Bauwens. No mentioning of the most recent experiments in deliberative democracy defended by David Van Reybroeck, applied in Ireland and Iceland. The “citizens’ assemblies” as proposed by Marcin Gerwin and adhered by Extinction Rebellion or “Red de Democratie” of Manu Claeys for the moderates do not figure in his picture of the future. P2P dominates his discourse.

One thing that strikes you when you start reading, is vagueness. Expressions as: “philosophers like Albert the Great and Thomas Aquinas”, “approach is related to the theorization of ‘revolutionary reforms’ by Andre Gorz”, “The State (capitalized) in the Hegelian notion is the guarantor of the common good”… He also refers to some authors that excel in vagueness themselves: David Boillier, De Angelis, Hardt and Negri and Hegel of course, the philosopher of absolute idealism.

The wide spectrum of authors referenced surprises. Bauwens worked as a cybrarian, this might explain it, but there are to many extremes. Maybe the author wants to hook on as many readers as possible, a kind of eclectic universalism. Mentioning does not necessarily mean he backs the many points of view he presents, though it is suggested and for all he is not clear about it. Karl Marx for the leftist (who didn’t read him), the Doninicans Albertus Magnus and Thomas Aquinas for the Christian community, David Graeber for the anarchists, Schumpeter for the libertarians, Jeremy Rifkin for the utopians…

When Michel Bauwens refers to valuable research he mistreats the work of the researchers, cherry picking and stretching the meaning of concepts until they become meaningless.

He summarizes his entire program in four axioms:

“1. P2P is a type of social relations in human networks, where participants have maximum freedom to connect.

2. P2P is also a technological infrastructure that makes the generalization and scaling up of such relations possible.

3. P2P thus enables a new mode of production and property.

4. P2P creates the potential for a transition to an economy that can be generative towards people and nature.” (Michel Bauwens et al., 2019, p. 1)

In the first two axioms he puts the world upside down. In what sociological, psychological or communication theory is P2P a type of “social relations” in human networks? Only in Bauwen’s brand new theory, there is no other one. P2P is just an internet protocol that can be used to exchange files and data, like email is a protocol to exchange messages, computer mediated communication. Using the P2P protocol to exchange files you do not need to have any relation with nobody, just pick a file out of the computer generated list and you have it. That is the depersonalisation effect all kind of computer mediated communication has.

In point 2. he claims that P2P is also a technological infrastructure. It is not. Without internet there would not be P2P, Internet is the technological infrastructure that makes P2P possible. So we have two points with no meaning in the real world. Since point 3. and 4. are deducted from 1. and 2. The whole theory is pointless. It is not only pointless it also useless. The far most important argument which makes the “P2P turned into commons” exercise completely irrelevant is the need for f2f communication when building commons. Bauwens claims to rely on Ostroms theory of common pool resources and collective action, he just stretches it a little by making it open access. But talking about the empirical base of collective action Ostrom says:

“A behavioral commitment to theory grounded in empirically inquiry is essential to understand such basic questions as why face-to-face communication so consistently enhances cooperation in social dilemmas or how structural variables facilitate or impede effective collective action” (Elinor Ostrom, 1998, p.1)

(…)

“Yet, consistent, strong, and replicable findings are achieved when individuals are allowed to communicate face to face.” (Id. p. 6)

So computer mediated communication does not support building commons, only f2f communication. You can not build trust by computer mediated communiction, because you can not solve ambiguity without f2f communication (Daniël Verhoeven, 2006).

Formal model for rational choice theory of collective action, proposed by Elinor Ostrom (Elinor Ostrom, 1998, p. 15),.Copyright American Political Science Review, Copy for educational purposes only.

Read More

Ging IVAGO met de Stasi in zee in Gent?

English version

Hoplr trok onze aandacht op 17 September 2017 toen Sami Sougir, toen nog de fractieleider van de VLD, nu vleugeladjudant van Gentse burgemeester Mathias De Clercq, Daniël Termont interpelleerde in de gemeenteraad.  Er waren pamfletten gebust in elk huis in elke straat van de stad. We herinneren ons allemaal ‘Google Street View’, toen speurende camera’s onze buurten binnendrongen. Zo grof dringt Hoplr niet binnen in de privacy van onze buurten, het vraagt ons enkel dat zelf te doen, vrijwillig… ‘Spoiler alert’: meer hierover later.

Citaat van Sami:

“De afgelopen weken en maanden kregen heel wat Gentenaars een brief in de bus om zich te registreren voor Hoplr, een privaat sociaal netwerk voor je buurt dat focust op sociale interactie tussen inwoners en het engagement in de buurt.

Bewoners kunnen er spullen of diensten uitwisselen, initiatieven lanceren, evenementen aankondigen, meldingen doen of gewoon elkaar beter leren kennen. Daarnaast laat Hoplr toe meldingen van de stad, politie, brandweer… te ontvangen. In de uitnodiging staat alvast te lezen: “In samenwerking met IVAGO”.”

Sami wou ook nog weten of er al overleg was geweest met Hoplr over samenwerking en:

“Zullen ook andere stadsdiensten gebruik maken van Hoplr om aankondigen te doen of om te monitoren wat leeft in de wijken? Bijvoorbeeld de wijkregisseurs van de Dienst Beleidsparticipatie of de buurtinspecteurs.”

Het antwoord van Termont is zeer gedetailleerd, via deze link kan je het zelf lezen, toch wil ik de aandacht vestigen op puntje 3 waar Hopr intussen zelf zedelijk over zwijgt:

“de aankoop van anonieme statistische informatie over de interacties die plaatsvinden, de gespreksonderwerpen die veel worden gebruikt, enzovoort.”

Ongeveer drie weken later lezen we in De Morgen over een totaal ander voorstel van een non profit ontwerper Indienet over een implementatie van Indieweb in Gent. Deze technologie maakt het mogelijk dat iedereen eigenaar blijft van wat hij/zij op het internet plaatst, altijd de controle bewaart over de zijn/haar ‘content’ en deze uitwisselbaar is met andere gebruikte internet diensten. De krant vond dit belangrijk genoeg om er twee artikels aan te weiden op dezelfde dag: “Gent wil burgers eigen stukje internet geven” (De Morgen, 9/10/2017) en “Surfen zonder uitgemolken te worden is een mensenrecht” (De Morgen, 9/10/201)1. Read More

Terug naar de basisfunctie van de stad: zorgen voor zijn bewoners

Oplossingen voor de wooncrisis in Gent werden alvast niet gevonden in het concept ‘creative cities’ van Richard Florida en Charles Landry. Met postkaart stadskernen en groene buurten wilden ze jong en creatief talent naar de stad lokken en zo de basis leggen van een nieuwe stedelijke economie. De idee dat stadsbesturen de globale economie in hun stad konden verankeren bleek echter een illusie. De rebelse Gentenaars moeten dringend hun recht op de stad terug opeisen. Ze moeten eisen dat het stadsbestuur terugkeert naar de oorspronkelijke functie van de stad: zorgen voor al zijn burgers. Een nieuw stadsbestuur kiezen is maar een deel van de oplossing, zelf in actie schieten en eisen dat het bestuur luistert naar de burger is het andere deel. Read More

PPS zorgt in Gent niet voor betaalbare woningen

Op het einde van de 19de eeuw wou de Katholieke partij kost wat kost de groei van het stedelijk proletariaat stoppen. Ze propageerde daarom privé eigendom en stadsvlucht. De socialisten daarentegen ondersteunden dat proletariaat met coöperaties. Ze organiseerden de bouw van tuinwijken met collectieve voorzieningen. Maar vanaf de jaren 70 begon de stad leeg te lopen en stonden de arbeiderswijken te verkrotten. De krotten zijn intussen opgeruimd, maar het tweeslachtig woonbeleid hield stand en zorgde in de 21ste eeuw voor een nieuwe wooncrisis. De paarse stadsontwikkeling in Gent bedoeld om tweeverdieners uit de middenklasse naar de stad te lokken, verbant uiteindelijk ook een belangrijk deel van die middenklasse uit de stad. De huidige generatie politici is in de val getrapt van Publiek Private Samenwerking, die wel gezorgd heeft voor een verfraaiing van de stad maar niet voor betaalbare woningen. Read More

De vicieuze cirkels van woonarmoede in Gent

Gent het linkse eiland in conservatief Vlaanderen volgens Daniël Termont. Maar hoe links is Gent nog? In 2012 beloofde de coalitie van SP.a, Groen en VLD het aantal sociale woningen op 20% te brengen, het zijn er vandaag zelfs minder dan de 12% die er al waren. Bovendien zijn twee derden in slechte staat, een derde moet zelfs dringend hersteld worden. Een huis kopen of huren is intussen ook voor velen onbetaalbaar geworden. Zo werkt het verder aanslepend tekort aan sociale woningen de verpaupering in de hand. Read More

Wat doet een gated community in Heernis, Gent?

Leestijd: 6 minuten

Het verhaal van de gated community

Eind de jaren negentig was het bejaardentehuis, bekend als het Lousberg Gesticht in Heernis, uitgeleefd. Het OCMW zette een nieuw gebouw en verkocht het in 1999 in twee delen. De voorbouw, werd verkocht aan een projectontwikkelaar die er burelen en luxueuze lofts van maakte. Men had er evengoed sociale woningen kunnen in onderbrengen, want die zijn er veel te kort. Voor de achterbouw en het aangrenzend park werd geen koper gevonden. Het is duidelijk dat de opsplitsing van het gebouw voorgesneden brood was voor projectontwikkelaars.

Lousbergs gesplitst langs rode stippellijn

Read More