Camping to oppose the corrupt construction companies in Madrid

Opposing the demolition of a family house at Ofelia Nieto

It was in the morning of August 14th when the city police arrived to their home at Ofelia Nieto 29 with the intention of tearing down the building. The reason is 6 squared meters of sidewalk that urbanistic regulations put over their property in 2004.

Since then the family has been fighting against Madrid’s city hall. But police found more than seventy housing right activists inside the house. They were called to camp in the penthouse the night before and some of them even camped on the roof.

Read More

Is de toekomst van Internet community based?

Draadloze ‘community’ netwerken verbinden mensen met elkaar in plaats van ze op te hangen aan de gecentraliseerde servers van Facebook,  Yahoo, Google, Microsoft en Apple, die hun data verkopen aan marketeers en de NSA. Ze helpen ook bij het dichten van de digitale kloof, soms zijn ze levensnoodzakelijk zoals tijdens en na de orkaan Sandy. Ze zijn bottom up, ze zijn in het belang van de gemeenschap. Van 2 tot 4 oktober houden ze hun tiende internationale top in Berlijn.

 

Antenna_Picture

Read More

Noreena Hertz over de Gucci-Economie

 

Citaten uit de bespreking van Follow the Money:

Hertz, een betrokken econome, die eerder samen met U2-zanger Bono een campagne begon voor het kwijtschelden van schulden in derde-wereldlanden, noemt de economie van voor de crisis de Gucci-economie. Vroeger waren mensen conservatief en gaven ze niet meer uit dan ze hadden. Dat werd aangeleerd door ouders en grootouders. Het hebben van schuld was een schande. In de Gucci-economie is de situatie omgekeerd. Mensen schamen zich niet meer voor het hebben van schuld, zolang ze daarmee maar de mooiste tas, de hipste schoenen en die waanzinnige vakantie konden bekostigen.

Read More

Confronting the social engineering of Zuckerberg and alike

Will Mark Zuckerberg run for President of the USA one day?

Will Mark Zuckerberg run for President of the USA one day? In a apologetic article in C|net about internet.org Dan Farber suggests: “Who knows, one day… Zuckerberg could try running a real country.” Internet.org is the latest promotion campaign Facebook, Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, and Qualcomm to connect every person in the world to the Internet. The group wants to bring Internet access to the roughly two-thirds of the world’s population who aren’t connected.

They show a lot of ambition but have no Specific, Measurable, Attainable, Relevant, nor Time-bound plan of realisation. Though this is what you would expect from engineers. Is this mere a reaction on Google’s blue-sky scheme, Project Loon, a plan to deploy Wi-Fi-transmitting balloons over the world’s most remote areas, as some say?  Of course competition plays a part, but there is more. It is about social engineering and it is about time people start to realise that.

Read More

Antwoord op Zuckerberg’s missie

Brengt Mark Zuckerberg het ooit tot president van de Verenigde Staten?

Brengt Zuckerberg het ooit tot president van de Verenigde Staten? Dan Farber hoopt blijkbaar van wel. Hij sluit met deze suggestie een kritiekloos artikel af in Cnet over internet.org. Dit laatste is een promotie initiatief van Facebook, Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, en Qualcomm om toegang tot Internet te verlenen overal in de wereld.

Twee derden van de wereldburgers hebben momenteel geen toegang tot Internet. Door projecten op te zetten, kennis te delen, en regeringen en industriëlen te mobiliseren wil het partnerschap 5 miljard internetgebruikers extra creëren.  Binnen de tien jaar willen ze de kost voor mobiele internet-toegang brengen op 1% van de huidige kost.

Zuckerberg wil zich duidelijk profileren nadat Google al eerder een project opstarte met draadloze Internet toegang te experimenteren voor  ontwikkelingslanden door ballonnen in de stratosfeer in te zetten: het ‘balloon powered Internet for everyone’ project.

Read More

Onderzoek naar Online Burgerparticipatie in Nederland

Er was een tijd dat werd gedacht dat Internet een democratisering in de journalistiek zou teweeg brengen. Het valt niet te ontkennen dat de burgerjournalistiek het monopolie van de ‘mainstream media’ heeft doorbroken, maar zijn de hoge verwachtingen in participatieve media ook ingelost?   Een begin van antwoord – voor Nederland althans – vinden we in het empirisch onderzoek van promovendus Tom P. Bakker aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Citizens as political participants: The myth of the active online audience’. We leggen het onderzoek op de rooster.

BurgerJounalistiek

Read More