Bij ‘t stad Gent wordt er alleen naar u geluisterd als je de media informeert over het probleem

Tijdens de lockdown in April 2020, beperkte de stad Gent het verkeer in drie straten om wandelaars en fietsers meer ruimte te geven. Alhoewel daarover al gemopperd werd in de Karperstaat, had ik er geen probleem mee dat op de Lousbergkaai het verkeer naar de ring tegen gehouden werd aan het kruispunt met de Forelstraat. We moesten buiten komen maar ook afstand houden. Met die maatregel was er meer plaats om afstand te houden als we buiten kwamen. Zo begreep ik het. Uitzonderlijke toestanden vergen uitzonderlijke maatregelen. Nog twee andere straten werden op die manier heringericht: de Groendreef-Willemotlaan en de Henleykaai-Neermeerskaai.

Aangezien ik een straatloper ben, begon het mij op te vallen dat het verkeer in de Karperstraat serieus toegenomen was. Naar de oorzaak was het niet ver zoeken. Het was sluipverkeer. Auto’s die anders de stad uitreden naar de ring langs de Lousbergkaai sloegen nu de Forelstraat in en namen daar de eerste straat rechts, de Karperstraat, die ook uitkomt op de ring. Ineens werd het er heel druk.

Stuk van Lousbergkaai dat afgesloten werd in de richting van de ring is in het rood aangeduid

De Karperstraat is een straat van 6,2 m breed, met tweerichtingsverkeer, waar men op de rijbaan kan parkeren in afwisselende stroken links of rechts. Iets wat men ingevoerd heeft om het verkeer af te remmen. Een doorsnee personenauto is twee meter breed. Dat wil dus zeggen aangezien er altijd auto’s geparkeerd staan, dat twee wagens die elkaar kruisen nog 4,2 m over hebben. Een gewone camionette is 2,2 m breed. Als die een personenwagen kruist heeft die 0 cm over. In plaats van elkanders spiegels af te rijden schiet er zich dan meestal een van de twee op het voetpad. Met andere woorden, de Karperstraat is totaal niet geschikt is voor tweerichtingsverkeer. En zeker niet voor druk tweerichtingsverkeer.

Ook andere buren hadden dit sluipverkeer al opgemerkt en we besloten om met een tiental mensen een bezwaarschrift te schrijven naar de dienst Mobiliteit van ‘t stad. Hieronder mijn versie verstuurd op 16 juni.


Beste Dienst Mobiliteit,

Zoals jullie al vernomen hebben is er in de Karperstraat een probleem met sluipverkeer, dat ontstaan is door op de Lousbergkaai de toegang naar de Vlaamse Kaai af te sluiten voor auto’s. Met nog een aantal bewoners vind ik dat dit een probleem is.

In de Karperstraat is er een toegang naar het Lousbergpark en naar de lagere school die daar tijdelijk onderdak heeft. Vrouwen met kinderwagens, skaters steppers… moeten al eens van het voetpad stappen want er zijn regelmatig renovatiewerken die de weg versperren. Er is ook veel voetganger- en fietsverkeer. Extra auto’s geven extra luchtvervuiling in een woonstraat, wat ook niet gezond is. Dat probleem vraagt op een oplossing.

Een mogelijkheid is het verkeer vanuit de Forelstraat naar de Karperstraat te verbieden. Het stuk vanaf het kruispunt met de Tinkstraat tot aan de ring kan eventueel de twee richtingen behouden, aangezien in dat stuk nog twee zijstraten zijn, de Tarbotstraat en de Loze Visserstraat. Eenrichtingsverkeer geeft natuurlijk ook de mogelijkheid de straat te vergroenen, maar dat probleem kan dan best verder met de bewoners overlegd worden.

Vriendelijke groeten,

Daniël Verhoeven


De Dienst antwoordde dat de inrichting tijdelijk was en dat ze op het einde van de maand zou geëvalueerd worden. Maar op 30 September was de situatie nog altijd niet veranderd. Op de Henleykaai-Neermeerskaai keerde men eind Juni al terug naar de oorspronkelijke toestand zoals de Schepen vermeldt op Twitter. Filip Watteeuw zei daarover in het Laatste Nieuws:

“Aan de as Henleykaai-Neermeerskaai stelden we eind juni vast dat het aantal auto’s op de rijweg te hoog werd. Daarom hebben we de situatie daar sinds begin deze week opnieuw genormaliseerd.”

Alhoewel de dienst mobiliteit in Juni reeds heel wat bezwaarschriften had ontvangen over de toename van het verkeer in de Karperstraat, was daar blijkbaar niets van doorgedrongen tot bij de Schepen, want aan de toestand op de Lousbergkaai veranderde er niets.

Er was ook al discussie over het sluipverkeer geweest op het sociaal netwerk Hoplr, en daaruit bleek dat iedereen in de Karperstraat het gevaarlijke en drukke sluipverkeer weg wou, maar dat de mensen van de Lousbergkaai de situatie best leuk vonden. En die hebben zo hun lijnen naar ‘t Stad.

De baan op de Lousbergkaai is 5 m. breed maar er mogen geen auto’s op parkeren, dus de volle 5 m kunnen gebruikt worden om elkaar te kruisen. Dat wil zeggen dat tweerichtingsverkeer daar vlot en zonder problemen kan verlopen. Nu daaraan hadden die lui geen boodschap, het was nu veel rustiger in hun straat en dat wilden ze zo houden.

Nu moet je ook weten dat in de Karperstraat enkel eenvoudige werkmanshuizen staan, terwijl je op de Lousbergkaai bijna uitsluitend herenhuizen en poepchique appartementen hebt die uitkijken op het kanaal. De lofts in het voormalig Lousbergs gesticht huur je enkel voor 1700 € à 2500 € per maand. Ik had het gevoel dat we vastzaten. Tegen de rijken kan je niet op. Eind september was de maat dan toch vol voor mij en besloot ik een brief te schrijven naar de Dienst Mobiliteit en naar de Schepen Filip Watteeuw, maar ook kopieën te sturen naar 15 regionale media, de burgemeester en andere schepenen en de raadsleden van de PVDA. De brief hieronder verstuurde ik op 30 September.


Beste Schepen,

Ik betreur dat onze straat, de Karperstraat, nog altijd als sluipweg wordt gebruikt voor het verkeer dat naar de ring moet. Het is bij momenten een autostrade met twee vakken. Echter zonder wegmarkering en zonder afgescheiden fietspad. De straat is bovendien veel te smal voor verkeer in beide richtingen. Gewone personenwagens kunnen elkaar maar net kruisen. Als een camionette moet kruisen met een personenwagen, moet er een van de twee op het voetpad. Ik ben al eens moeten wegspringen toen een chauffeur fluks het voetpad opreed.

Ik begrijp dat jullie de twee richtingen in onze straat willen behouden en in de Lousbergkaai definitief eenrichtingsverkeer willen invoeren vanaf de Forelstraat. Het waarom is mij ondertussen ook duidelijk geworden. Op de Lousbergkaai woont de rijkere burgerij. Die willen hun straat rustig houden. Nochtans zijn sommigen al bevoordeeld door de stad, zie dit artikel https://niepleuen.wordpress.com/2018/05/28/gated-community-in-gent-heernis/

Toch vind ik het schandalig dat de werkmensen altijd in het hoekje geduwd word waar de klappen vallen. Het blijkt een algemene tendens te zijn. Dit is intussen door wetenschappelijk onderzoek van o.a. van Wouter Schakel uitputtend aangetoond, zie bijvoorbeeld

https://www.apache.be/gastbijdragen/2020/09/02/de-rijke-regeert-het-land-hoe-economische-ongelijkheid-in-gevestigde-democratieen-tot-politieke-ongelijkheid-leidt/

In onze straat is een ingang naar de lagere school die momenteel in het Lousbergpark bivakkeert, veel jonge fietsers dus, die dagelijks gevaar lopen om te botsen met het autoverkeer. Het is wachten op het eerste ernstig fietsongeval.

Ik ben een roker, maar ik rook niet binnenshuis. Ik sta dus bijna om het uur aan mijn deur een sigaretje te roken en dan hou ik meermaals mijn hart vast als een bijna ongeval voor mijn ogen zich afspeelt. Aan de eerste cité verandert de kant van het parkeerverbod. Op die plaats moeten de auto’s slalommen. De ruimte voorzien voor die slalom is echter te smal en veel te kort. Regelmatig gaat men daar in de remmen.

Hopelijk wil u een en ander in overweging nemen om de situatie in onze straat gezond en veilig te maken.

Vriendelijke groeten,

Daniël Verhoeven


Binnen het uur kreeg ik antwoord van Watteeuw. Hij schreef:

“Bedankt voor uw mail, maar uw onterechte insinuaties zijn natuurlijk voor uw rekening. Trouwens, het eenrichtingsverkeer op de Lousbergkaai was een tijdelijke maatregel en gisteren heb ik aan het college van burgemeester en schepenen voorgesteld om deze maatregel niet te verlengen.”

En inderdaad op 1 Oktober was de zaak opgelost. Ik kan natuurlijk niet controleren of hij inderdaad dat voorstel gedaan heeft op het college, kan best, maar hij kwam er sowieso drie maand te laat mee.

We hebben in Gent een stadsbestuur van Socialisten, Groenen en Sociaal Liberalen, Gent profileert zich als een sociale stad waar iedereen gelijk is voor de wet, maar zoals Orwell al zei, de ene is meer gelijk dan de andere. Een goede raad, als je een bezwaarschrift schrijft naar ‘t Stad, en het betreft een probleem van de ganse straat of buurt, stuur dan altijd een kopie naar de regionale pers. Hier heb je de e-mail-adressen:

jonas@jdfreelance.be; gentsnieuwsbureau@pandora.be; gent@gentenaar.be; s.van.damme@telenet.be; yannick.ds@hotmail.com ; pers@stad.gent; semaine@skynet.be; redactie.gent@roularta.be; dirkdae@scarlet.be; jeanbuyle@gmail.com; metro@metrotime.be; redactie.gent@belg.be; contact@gentinbeeld.gent; redactie@avs.be; vtmgent@proximus.be; redactieoostvlaanderen@radio2.be; pers@urgent.fm; gent@city-music.be; info@stadsradiogent.be; info@radioroeland.gent; redactie@radioaccent.be;

2 comments

 1. Daniël Verhoeven · October 3, 2020

  Dag Bernard,

  De oplossing die jij voorstelt had ik al in Juni gesuggereerd aan de dienst mobiliteit. Het had dus inderdaad kunnen werken. Maar het bleef maar duren, dus ben ik er op den duur met de grove borstel doorgegaan om het opgelost te krijgen. Ik heb intussen opnieuw uw voorstel doorgegeven aan Watteeuw. Wat mij betreft mogen ze er aan de Lousbergkaai een gezellige boel van maken, met eventueel verlaagde kaaien om te zonnen in de zomer 😉

 2. Bernard DV · October 3, 2020

  Daniel,

  Ik was ook verrast toen, deze week, opeens de straat weer tweerichtigsverkeer was. Toen het startte was ik eigenlijk wel enthousiast. Het was wat vervelend omdat ik, met de auto, echt wel een ommetoer moest doen om in ons straat te geraken maar het lukte wel. Ja, ik moest door de Karperstraat om aan de Lousbergskaai te geraken als ik van het Sint Annaplein kwam. En als er geen parking vrij waren dicht bij huis op de Lousbergskaai, dan kon ik niet simpelweg draaien maar moest ik nog eens het toerke doen. Geen sluipverkeer. Gewoon om tot voor mijn deur te geraken.

  Belange niet iedereen die op de Lousbergskaai woont was hier enthousiast over hoor. Ik denk dat velen blij zijn dat de straat terug twee-richingsverkeer is.

  Ik niet. Eigenlijk hoopte ik dat de helft van de straat (waterkant) zou onthard worden voor wandelaars en joggers.

  En het probeem in de kaperstraat was ook eenvoudig op te lossen: Tussen de Forelstraat en de Tarbotstraat één richtingsstraat maken vanuit de Forelstraat maar het gedeelte tussen de Tarbotstraat en de Vlaamse Kaai tweerrichtingen laten.

  Bernard.

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.