Basisinkomen, impasse of nooduitgang?

images-1Basisinkomen krijgt de laatste tijd nogal wat aandacht. Waar gaat het over? Een basisinkomen is een uitkering die op onvoorwaardelijke wijze aan alle personen wordt gegeven, van de geboorte tot de dood. Het is een inkomen dat een waardig leven dient mogelijk te maken en dat los staat van een betaalde arbeidsprestatie in loonverband. In haar meest uitgewerkte vorm zal dergelijk inkomen, gefinancierd via belastingen, de plaats innemen van de sociale zekerheid.

Het basisinkomen heeft voorstanders ter linker- en rechterzijde, voornamelijk onder ultraliberalen.  Rechtse en linkse voorstanders zijn het er over eens dat het basisinkomen ‘bevrijdend’ is; dat het levensmodel gericht op betaalde arbeid wordt verlaten omdat men eindelijk vrij is te kiezen voor een levensstijl die het best bij jezelf past. Het inkomen garandeert deze vrijheid van keuze, althans zo wordt gedacht.

View original post 2,572 more words

Dit moet het worden bij ons :-)

Puerta del Sol, drie jaar later

Ook al zijn de Indignados verdwenen uit de media, ze hebben niet stilgezeten in Spanje. In acties tegen huisuitzettingen, tegen de afbraak van de gezondheidszorg en, zij aan zij met de mijnwerkers uit Asturië, lagen ze aan de basis van een nieuw actief middenveld. Voorbarig beschuldigd van anti-parlementarisme, zetten ze nu de stap naar het parlement met Partido X. Maar dit is geen gewone partij. Reële Democratie is de boodschap.

Dit moet het worden bij ons :-)

Read More

GAS-lucht alom: waarom dit systeem pervers is

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

Afbeelding

Morgen stemt het parlement over een wet die het systeem van de GAS-boetes verder uitdiept. Het ziet er naar uit dat die wet zal worden aangenomen, ondanks het protest van een ongezien groot koor aan organisaties en individuen.

Indien het parlement die wet goedkeurt, is het van groot belang te blijven vechten tegen deze wet. Ik heb daar in een eerder stuk al uitvoerig argumenten voor gegeven. Ik voeg er hier nog enkele bij.

1. De informalisering van het recht

In een rechtstaat is het recht een formeel gegeven, gebonden aan strakke en vaak merkwaardige procedures, die een aantal zaken moeten garanderen:

(a) de gelijkheid van elke burger tegenover de wet, zonder discriminatie van eender welk soort; dit is een grondvest van de Verlichte samenleving na het absolutisme, en de hoeksteen van wat men onder de rechtstaat en het begrip ‘rechtszekerheid’ begrijpt;

(b) het betekent ook dat enkel de wet…

View original post 3,086 more words