Ontginning En Agro-Ecologie. Plaveisel Voor Een Parallelle Samenleving

Auteur: Thom Holterman

Libertaire orde

Plaveisel

In de jaren 1960-1970 vormden de Duitse woorden ‘Unter dem Plaster liegt der Strand’ een gevleugelde strijdkreet. In het Frans klonk het als ‘Sous les pavés, la plage’. Niet zo gek, want als men het plaveisel, de straatstenen, verwijdert dan komt men op het zand, het strand dus… Onder de Duitstalige strijdkreet verscheen van 1974 tot 1985 een gelijknamig Duits anarchistisch cultureel tijdschrift (in feite een jaarboek), uitgegeven door Karin Kramer Verlag te Berlijn. In Parijs, waar in 1968 het plaveisel werd gebruikt voor het vormen van barricades, is alles onder een dikke laag asfalt verdwenen, en daarmee is ook de mogelijkheid om naar het strand te graven een stuk moeilijker geworden…

Maar er is nieuw verzet en op een andere manier dan in 1968. Hoewel, een deel van dat verzet heeft er zijn wortels in. Zoveel wordt duidelijk uit het werk van de Franse journalist Éric Dupin. Boven de…

View original post 2,145 more words

 Van privaatrecht naar sociaal gebruiksrecht

Bedenkingen bij Marx’s arbeidswaardeleer

het verdwijnen van de gebruikswaarde

het verdwijnen van de gebruikswaarde

Het project van de Verlichting wordt door Marx in zijn vroegste werken opgevat als een strijd tegen de vervreemding ‘Entfremdung’ van de arbeiders. In 1844  legt hij uit in de ‘Parijse Manuscripten’ dat de arbeider door het kapitalistisch systeem beroofd wordt van zijn menselijkheid en waardigheid.

Read More

Voorstel basiswaarden beweging

 1. Geen geweld enkel al een legitiem antwoord op repressieve aanvallen
 2. Volksvergaderingen met maximale publieke deelname. De methode om consensus te bereiken als beslissing mechanisme.
 3. Samenwerking en synergie, wederzijdse hulp. Dialoog om conflicten op te lossen.
 4. Collectieve intelligentie, debat en het delen van kennis aanmoedigen
 5. Horizontaal systeem. Geen hiërarchie en het ontbreken van permanent leiderschap, naast natuurlijk leiderschap, roterend en terugroepbaar op elk gebied.
 6. Het aan de kaak stellen en verwijderen van de huidige debtocratie.
 7. Organisatorische transparantie. Het ware als gedeelde doelstelling.
 8. Milieuactiviste, duurzaamheid en consuminderen.
 9. Onpartijdigheid en het huidige systeem van vertegenwoordiging wegdoen.
 10. Anti-kapitalisme. De misbruiken van het huidig systeem liggen aan de basis van onze reactie.
 11. Vermenselijking van de economie, prioriteit geven aan het gemeenschappelijke goed, gebaseerd op zorg voor elkaar en de wereld
 12. Zelfbeheer. De kapitalistische slavenarbeid uit het systeem.
 13. Seculiere spiritualiteit. Geen enkele religieuze regel kan invloed hebben op de beweging.
 14. Gezondheid- en opvoeding systeem voor de groei van gezonde mensen, het allopathische drug systeem verlaten, en op de massa georiënteerde educatie aangepast aan toekomstig werk.
 15. Inclusie van elk individu of groep die deze waarden of ideologie respecteert.
 16. Terugroepbaarheid en continue herziening van deze waarden.

Over groei, duurzaamheid en geld

Auteur: Bert El Chaotico

Audio Lezing  Bart Vander Vennet 14 november voor Economania (MP3, 39 Mb download)

Slides Lezing Bart Vander Venner 14 november voor Eonomania

Groei en duurzaamheid

We moeten blijven groeien. Al werd er, voordat de financiële crisis uitbrak, af en toe geopperd dat we eigenlijk minder zouden moeten consumeren om duurzamer te worden (“consuminderen” werd dat genoemd). Dit is nodig om de draagkracht van de aarde niet te overschrijden. De ecologische voetafdruk van de gemiddelde Belg ligt hoger dan de aarde kan dragen indien iedereen zou leven als ons. Maar wat blijkt nu, om de crisis te overwinnen moet het consumentenvertrouwen naar boven, zodat de consumptie kan toenemen, zodat de werkgelegenheid stijgt, zodat de productie zal stijgen, zodat onze export zal toenemen, opdat we meer kunnen importeren om meer te kunnen consumeren en produceren.

Wat een pijnlijke situatie… Blijkbaar moeten we blijven groeien, al zien we dat dit in tegenspraak is met de voorwaarden om ons milieu niet om zeep te helpen. Sommigen hebben als verklaring het groeiende materialisme en individualisme in onze maatschappij, of de verbroken verbinding tussen cultuur en natuur, of de nood van het kapitalisme om te blijven groeien. Voor sommige economen is dit zelfs evident: we moeten groeien en we zúllen ook blijven groeien wegens de ongebreidelde technologische vooruitgang. Een krimp van de economie zou daarbij zelfs een ramp kunnen betekenen.

Read More