Marchas de la Dignidad – Mars van de Waardigheid – Marche de la Dignité

Voetmarsen naar Madrid tegen de soberheidspolitiek van de regering

MapaMarchas

Klik op kaart om uit te vergroten

In Februari vertrokken de protesteerders te voet naar Madrid vanuit alle hoeken van het land. Op 22 Maart kwamen ze aan om met twee miljoen te betogen in de straten van de hoofdstad. De betoging was het orgelpunt van acht marsen uit alle delen van het land.

Veel van de deelnemers van de mars zijn niet van plan meteen terug te keren naar hun regio. Er volgen de komende dagen nog algemene vergaderingen verspreid over de stad. Ook nieuwe acties worden niet uitgesloten.

Na vijf jaar van harde saneringen is de situatie van de meerderheid van de Spanjaarden alleen maar verergerd. Volgens de ngo Caritas moeten drie miljoen Spanjaarden rondkomen met minder dan 307 euro per maand. Iets meer dan 21 procent van de bevolking zakte door de crisis onder de armoedegrens. De werkloosheid blijft op de recordhoogte van 26,3 procent.

Read More

Dit moet het worden bij ons :-)

Puerta del Sol, drie jaar later

Ook al zijn de Indignados verdwenen uit de media, ze hebben niet stilgezeten in Spanje. In acties tegen huisuitzettingen, tegen de afbraak van de gezondheidszorg en, zij aan zij met de mijnwerkers uit Asturië, lagen ze aan de basis van een nieuw actief middenveld. Voorbarig beschuldigd van anti-parlementarisme, zetten ze nu de stap naar het parlement met Partido X. Maar dit is geen gewone partij. Reële Democratie is de boodschap.

Dit moet het worden bij ons :-)

Read More

Is de toekomst van Internet community based?

Draadloze ‘community’ netwerken verbinden mensen met elkaar in plaats van ze op te hangen aan de gecentraliseerde servers van Facebook,  Yahoo, Google, Microsoft en Apple, die hun data verkopen aan marketeers en de NSA. Ze helpen ook bij het dichten van de digitale kloof, soms zijn ze levensnoodzakelijk zoals tijdens en na de orkaan Sandy. Ze zijn bottom up, ze zijn in het belang van de gemeenschap. Van 2 tot 4 oktober houden ze hun tiende internationale top in Berlijn.

 

Antenna_Picture

Read More

Verschillende concepten van democratie

Kan men de kwaliteit van democratie in een bepaald land meten? Sommigen vinden van wel, want zulke metingen worden al gedaan sedert 2000. Maar de rangschikkingen tussen de verschillende metingen lopen nogal uiteen. Dit heeft niet alleen te maken met meet- en aggregatiefouten maar vooral met verschillen in opvattingen over democratie. Hieronder een kort overzicht.

‘Democracy Ranking’

De Democracy Ranking, een onafhankelijke organisatie met hoofdzetel in Oostenrijk. Hieronder de rangschikking van de eerste twintig landen:

Democratie_Ranking

Meer over concept en opzet vind je op de homepage.

Read More

Het is niet omdat de politici de boel verziekt hebben dat de toestand hopeloos is, we kunnen het ook zelf doen

De oude Grieken in Athene ontwikkelden als eersten een direct democratisch bestuur. Vele eeuwen later in de Verlichting werd hun project, zij het slechts gedeeltelijk, terug opgenomen. Tijdens de  Franse Revolutie die begon in 1789 werd een eerste versie van de Mensenrechten neergeschreven maar het concept van democratie bleef achter tegenover dat van Athene.

Schema van de grondwet in het oude Athene

Schema van de grondwet in het oude Athene

Read More

Voorstel basiswaarden beweging

 1. Geen geweld enkel al een legitiem antwoord op repressieve aanvallen
 2. Volksvergaderingen met maximale publieke deelname. De methode om consensus te bereiken als beslissing mechanisme.
 3. Samenwerking en synergie, wederzijdse hulp. Dialoog om conflicten op te lossen.
 4. Collectieve intelligentie, debat en het delen van kennis aanmoedigen
 5. Horizontaal systeem. Geen hiërarchie en het ontbreken van permanent leiderschap, naast natuurlijk leiderschap, roterend en terugroepbaar op elk gebied.
 6. Het aan de kaak stellen en verwijderen van de huidige debtocratie.
 7. Organisatorische transparantie. Het ware als gedeelde doelstelling.
 8. Milieuactiviste, duurzaamheid en consuminderen.
 9. Onpartijdigheid en het huidige systeem van vertegenwoordiging wegdoen.
 10. Anti-kapitalisme. De misbruiken van het huidig systeem liggen aan de basis van onze reactie.
 11. Vermenselijking van de economie, prioriteit geven aan het gemeenschappelijke goed, gebaseerd op zorg voor elkaar en de wereld
 12. Zelfbeheer. De kapitalistische slavenarbeid uit het systeem.
 13. Seculiere spiritualiteit. Geen enkele religieuze regel kan invloed hebben op de beweging.
 14. Gezondheid- en opvoeding systeem voor de groei van gezonde mensen, het allopathische drug systeem verlaten, en op de massa georiënteerde educatie aangepast aan toekomstig werk.
 15. Inclusie van elk individu of groep die deze waarden of ideologie respecteert.
 16. Terugroepbaarheid en continue herziening van deze waarden.

Nationale Bijeenkomst Communicatie

1. Voorwoord

Aangesneden thema:

Internet site.

Er zal een mailing list ‘internet site’ gemaakt worden op basis van de aanwezigen en degenen die geïnteresseerd zijn.

Doel?

 • Het ideale communicatiemiddel opnieuw definiëren, en,  vervolgens, het huidige bestuderen.
 • Een efficient Web als communicatiemiddel installeren.

De huidige tools hebben belangrijke tekortkomingen.

 • Klare agenda’s,
 • Het verzamelen en verspreiden van ideeën – voorstellen,
 • Het verzamelen van de verslagen van de Volksvergaderingen.

De noden om dit project tot een goed einde te brengen:

 • Financiering
 • Plekken op te werken.

Splitsing van de werkgroep in twee voor inhoud en techniek:

 1. Het bestuderen van de inhoud.
 2. Het bestuderen van de techniek.

Read More

Réunion National Communication 5/11/2011

1. Préambule

Thème abordé :
Site Internet.

Une mailing list sur le thème ‘site internet’ sera créé sur base des personnes actuellement présentes et celles qui se montreront intéressées

But ?   Redéfinir l’outil de communication idéal et, ensuite, étudier l’existant.

Mettre en place un outil de communication Web efficace.

Les outils existants montrent des lacunes importantes :

 • agendas clairs,
 • récolte et diffusion d’idées – propositions.
 • récolte et diffusion des compte-rendu d’assemblées

Les besoins pour mener ce projet à terme :

 • Financement
 • Lieux de travail

Séparation du groupe de travail en 2 pour :

 1. Etude du contenu
 2. Etude des points techniques

Read More