PERS COMUNIQUÉ VAN MEDIA CENTRUM VAN PARIJS

Woensdag, 21 September

Om 18h vertrok de Mars op Brussel die marsen van Spanje en Frankrijk verenigt vanuit Bercy naar Notre Dame, in een lange rij op het voetpad, zoals de wegcode voorschrijft. Dit is geen betoging maar de omvorming van de Mars naar een een nieuwe locatie. De Mars heeft reeds duizenden kilometers afgelegd in Frankrijk zonder enig probleem.

In de Notre Dame worden de marcheerders opgewacht drie politie-busjes en een grote politiebus.

De Mars had in volledige stilte plaats en de voorbijgangers keken verbaasd toe. Er was geen politie; alles verliep kalm zonder problemen. De bewaking van het Ministerie van Huisvesting sloot snel de deuren toen de marcheerders passeerden. We hadden oorspronkelijk opgeroepen voor een persconferentie aan Notre Dame, maar aangezien ons daar geen prettige welkomst te wachten stond en met de gebeurtenissen van 19 September in ons achterhoofd, besloten in plaats daarvan onze Volksvergadering te beleggen op het plein van de Beurs van Parijs.

De protesteerders gingen op de grond zitten vlak voor het gebouw van France Presse, gebouw nast de beurs. Ze begonnen hun Volksvergadering en besteeden geen aandacht aan de de uitgebreide politie aanwezigheid aan alle kanten. Van alle kanten kwam ook een gestadig vloed van cameras en burgers. Er werd een life stream opgezet zodat onze vrienden de gebeurtenissen life zouden kunnen volgen.

Eerst werd er een iemand aangehouden voor paspoortcontrole, de politieagent beweerde dat de Mars illegaal was. De protesteerders op de grond boden vreedzaam weerstand en vroegen om de vrijlating van hun metgezel. Dan begon de politie iedereen te arresteren die ze hadden omsingeld. De eerste groep werd meegenomen in een politiebus, 30 mensen werden achtergelaten terwijl de politie de bus klaar maakte.

Iedereen in de groep werd omsingeld door de politie en werd gearresteerd, sommigen gewelddadig – zoals wie de life stream bekeek kon vaststellen – en ze werden meegenomen naar een onbekende bestemming.

Eens de bus gevuld was, verliet de politie de beurs waar een masse volk en protesteerders zich reorganiseerden om toekomstige actie voor te bereiden.

Ondertussen deelde het Media Centrum van Parijs mee dat de protesteerders waren gearesteerd door een speciale eenheid voor territoriale veiligheid.

1. Wij herhalen dat wij, de protesteerders,een geweldloze beweging zijn dat vele vreedzame protesten heeft georganiseerd en vreedzame Volksvergaderingen heeft gehouden. Sedert Mei in Parijs zonder dat er ooit een incident van vandalisme of geweld is geweest.

2. Wij worden ervan beschuldigd twee wetten te hebben overtreden: de wet die verbied om een sluier te dragen, en een nieuwe wet die drie dagen geleden is goedgekeurd de verbiedt om neer te zitten en te bidden op publiek plaatsen.

De maskers die door sommige protesteerders worden gedragen hebben geen religieuse betekenis, ze zijn enkel bedoeld om hun identiteit te verhullen. De protesteerders bidden niet; ze zitten gewoon op pleinen om te praten en ideeën ut te wisselen.

3, De mensen die gearesteerd zijn werden naar de commissariaten van district 18 en 19 meegenomen. Het gaat om ongeveer 100 mensen.

Dank aan alle politie officieren van de gerechtelijke politie van Zuid Parijs die geprotesteerd hebben tegen de onevenredige maatregelen tegenover vreedzame mensen en burgers.

4, De Spaanse Minister van Buitenlandse Zaken is tussen gekomen om uitleg te vragen voor de behandeling van al zijn burgers in Frankrijk

Bron: http://tl.gd/d7k5fp

Input:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.